support Casper
 
COMPETITIESTAND
pos team W G V P
1 ADO 0 0 0 0
2 JAJ 0 0 0 0
3 JAZ 0 0 0 0
4 CAM 0 0 0 0
5 DBO 0 0 0 0
6 DOR 0 0 0 0
7 EIN 0 0 0 0
8 EMM 0 0 0 0
9 EXC 0 0 0 0
10 GRA 0 0 0 0
11 HEL 0 0 0 0
12 MVV 0 0 0 0
13 JPS 0 0 0 0
14 RJC 0 0 0 0
15 TEL 0 0 0 0
16 TOP 0 0 0 0
17 JUT 0 0 0 0
18 VIT 0 0 0 0
19 VOL 0 0 0 0
20 VVV 0 0 0 0
Bron van dit artikel
 ADOfans.nl

Datum plaatsing: 09-04-1932 13:22:00

sprekende overwinning NOAD op ADO


De eerste wedstrijd om den K. N. V. B. beker is voor NOAD in eene sprekende overwinning op den Westelijken 1e klasser ADO geeindigd.


Bron Nieuwsblad van het Zuiden

Zoowel NOAD als ADO hadden enkele invallers doch onze stadgenooten hadden ontegenzeggelijk het beste elftal en de overwinning kwam aan die zijde welke er het meeste recht op kon doen gelden. Aanvankelijk gingen beide elftallen tegen elkaar op, doch spoedig kwamen de geel-blauwen iets in de meerderheid en men verwachtte dat de ADO-doelman, die zich goed weerde, zou moeten zwichten voor een der talrijke aanvallen welke op zijn doel ondernomen werden.

Een prachtkopbal van Franken bleek onhoudbaar voor hem doch op wonderlijke wijze wist de linksback al vallend den bal uit het doel te koppen. Een fraai staaltje voetbal dat de bewondering van het publiek afdwong. Een onverwachte doorbraak van ADO, gevolgd door een prachtige voorzet van Tap, steldeden centervoor van ADO in de gelegenheid Mols in het NOAD-doel op onhoudbare wijze te passeeren 0-1.

Niettegenstaande hare meerderheid in het veld had NOAD dus een achterstand gekregen doch dit was slechts van korten duur. Na een snellen ren plaatste Smits een afgemeten voorzet voor doel en Witters wist met een fraaien kopbal de partijen op gelijken voet te brengen. 1-1.
Toen NOAD er eenmaal de smaak van te pakken had volgden op regelmatige wijze nog een drietal schitterende doelpunten, waarvan Witters er twee voor zijne rekening nam en Bertens één. ADO had in tusschen geer kans meer gezien tot doel punten, zoodat de rust inging met den stand 4-1 in het voordeel van NOAD.


In de tweede helft spande NOAD zich niet bijzonder in waardoor ADO iets in de meerderheid kwam en na ruim een kwartier
spelen er in slaagde een tegenpunt te scoren, nadat van Pelt een hoogen voorzet miste en daarna treuzelde met wegwerken
waarvan de linksbinnen van ADO profiteerde en op korter afstand den bal keihard in de touwen joeg. 4-2. Hierdoor aangemoedigd kwam ADO gevaarlijk opzetten en het zag er geruimen tijd naar uit dat de achterstand verkleind zou worden. Door resoluut verdedigen van Jansen en Van Pelt en een handig gebruik van de buitenspelval — waarvan ook de achterhoede van ADO met succes een veelvuldig gebruik maakte bleven doelpunten uit.

Het overwicht van ADO maakte geleidelijk plaats voor eene meerderheid onzer stadgenooten die tenslotte uit een corner van Franken het vijfde doelpunt opleverde, door een keurigen kopbal van Hazendonk. ADO was toen een geslagen elftal terwijl NOAD zich zeker voelde van de overwinning. De spanning was er dus uit hetwelk aan het spel merkbaar was, bovendien deed een regenbuitje de animo der spelers verminderen, waardoor het niet onverklaarbaar is, dat in den stand geen verandering meer kwam.