volg adofans op ....
volg adofans op Twitter volg adofans op Facebook volg adofans via RSS Join adofans op linkedin Join adofans op instagram
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 PSV 26 21 4 1 67
2 AJA 26 20 2 4 62
3 FEY 26 14 5 7 47
4 AZA 26 14 5 7 47
5 UTR 26 11 7 8 40
6 VIT 26 11 7 8 40
7 HER 26 12 3 11 39
8 GRO 26 10 5 11 35
9 WII 26 10 4 12 34
10 HEE 26 8 9 9 33
11 VVV 26 9 5 12 32
12 ZWO 26 8 5 13 29
13 FOR 26 8 5 13 29
14 ADO 26 7 7 12 28
15 EXC 26 7 5 14 26
16 GRA 26 7 4 15 25
17 EMM 26 6 7 13 25
18 NAC 26 4 5 17 17
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
het vaderland

Datum plaatsing: 01-09-1936 19:17:00

Verbetering van de toegangen tot het Zuiderpark


Naar wil vernemen, heeft de Dienst van Gemeentewerken op het oogenblik in voorbereiding de verbetering van de toegangswegen naar het Zuiderpark.


In de eerste plaats komt hiervoor in aanmerking de verbreeding en verdere verharding van den toegangsweg bij het Veluweplein, de weg naar A.D.O.-terrein en zwembad dus.

Ook in het verlengde van de Zuiderparklaan komt echter een verharde toegangsweg, hetgeen als een groote verbetering moet worden beschouwd.

Op bet oogenbllk is er feitelijk maar één goede weg. waarover automobilisten tot diep in het park kunnen doordringen, doch het is opvallend, hoe weinig hiervan nog gebruik gemaakt wordt. Het schijnt dat de schoonheid van het Zuiderpark nog lang niet genoeg bekend is, anders zou de toeloop er heen veel grooter zijn.

Wat gebeurt er met A.D.O.?

Zooals wij eenigen tijd geleden in dezen courant hebben gemeld, heeft de algemeene vergadering van de voetbalvereeniging ADO het bestuur gemachtigd, in onderhandeling te treden met de Stichting Sport en Speelterreinen, over een belangrijke huurverlaging en zoo deze onderhandelingen niet mochten slagen, om te zien naar een ander terrein, waarvoor men dan in de eerste plaats het oog heeft laten vallen op een terrein onder Wassenaar, aan het einde van de Van Bommellaan.

Naar wij thans vernemen, hebben de onderhandelingen met de Stichting Sport en Speelterreinen nog geen resultaat opgeleverd. Er heeft een conferentie plaats gehad tusschen het ADO-bestuur en het bestuur van de Stichting, daarna is een correspondentie gevolgd, doch tot een resultaat is men nog niet gekomen. Inmiddels hebben wij vernomen, dat er in ADO een zeer sterke strooming is, om naar Wassenaar te verhuizen, hetgeen voor de gemeente Den Haag 'n belangrijken schadepost zou beteekenen. Het is daarom te hopen, dat het bestuur van de Stichting zooveel mogelijk water in den wijn zal doen. teneinde tot overeenstemming te geraken.