support Casper
 
volg adofans op ....
volg adofans op Twitter volg adofans op Facebook volg adofans via RSS Join adofans op linkedin Join adofans op instagram
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 AJA 22 17 2 3 53
2 AZA 22 15 2 5 47
3 FEY 22 12 7 3 43
4 PSV 23 12 6 5 42
5 WII 23 12 5 6 41
6 VIT 23 11 5 7 38
7 UTR 22 10 5 7 35
8 GRO 23 10 5 8 35
9 HER 23 8 5 10 29
10 HEE 23 7 8 8 29
11 SPA 23 7 6 10 27
12 TWE 23 7 6 10 27
13 EMM 23 7 5 11 26
14 FOR 23 6 6 11 24
15 VVV 23 7 3 13 24
16 ZWO 23 6 4 13 22
17 ADO 23 4 5 14 17
18 RKC 23 3 3 17 12
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
het vaderland

Datum plaatsing: 11-03-1935 20:01:00

Een wedstrijd die niet veel om het lijf had: A.D.O.-D.H.C. 2-0


Wie gemeend heeft van de beide kandidaten voor de bezetting van de derde plaats een goeden en spannenden wedstrijd te mogen verwachten, is bedrogen uitgekomen. ADO noch DHC zagen kans een spel te ontplooien, dat het publiek in de gelegenheid zou stellen, in de kou 'n weinig warmte op te doen.


Het werd dan ook een in alle opzichten kille vertooning. Het spreekt vanzelf, dat de ongunstige omstandigheden er ook al weinig goed aan deden: het harde veld was door de zon aan de oppervlakte ontdooid en daardoor glad geworden en de felle wind stelde hooge eischen aan de technische en tactische kwaliteiten van de spelers, die daaraan maar in zeer beperkte mate voldeden, Men spreekt wel eens gekscherend over mooi weer spelers, en bedoelt daarmee te zeggen. dat dezulken zich niet aan de omstandigheden kunnen aanpassen van wisselende bodemgesteldheid. koude of warmte, sterken wind e.d. Er waren gistermiddag heel wat van zulke mooi weer spelers aan het werk, die geen kans zagen boven de moeilijkheden van de ongunstige weerfactoren uit te komen. Daardoor werd de ontmoeting uiterst onbelangrijk en van weinig beteekenis voor den echten voetballiefhebber, die van twee ploegen welke tot de sterkere van de Westelijke clubs behooren. zeker iets beters hadden mogen verwachten.

ADO verscheen met dezelfde ploeg, welke tegen Ajax gelijk had gespeeld en van Overmaas met sprekende cijfers had gewonnen. DHC verscheen zonder van Nellen, voor wie een Jongere, v. d. Bragt. inviel, die nog heel wat zal moeten leeren voor hij enigszins nuttig werk kan doen. Daardoor was de Delftsche voorhoede sterk gehandicapt en erg gevaarlijk was zij dan ook niet.

De eerste helft bracht spoedig een verrassing, want ofschoon ADO tegen den sterken wind in speelde, zag zij toch kans door De Korte de leiding te nemen, die het leder inschoot zonder dat Boot er een hand naar uitstak. De Delftsche doelman leek ons erg onzeker en het mag een wonder heeten dat het bij dit eene doelpunt bleef. Ofschoon ADO in de tweede helft het meest in den aanval was. gingen vele kansen wegens te hoog en onzuiver schieten teloor, Zelfs kan DHC een paar maai gevaarlijk worden. waarbij Dltmar eens een schuiver loste, welke Koek ternauwernood kon keeren. Als de invaller linksbuiten toen tijdig was toegeloopen. zou hij weinig moeite gehad hebben om gelijk te maken.

Het harde terrein had inmiddels den rechtsmidden Schurink van DHC parten gespeeld, die na een buiteling zijn plaats aan een invaller moest afstaan. En slechts kort voor het einde verdween op dezelfde wijze de Delftsche doelman Boot, die een knieblessure had opgeloopen.

De Delftsche invaller verrichtte het weinig moeilijke werk naar behooren, maar hij kon toch niet beletten dat Loof enkele minuten voor het einde, na vlot samenspel den stand op 2-0 bracht.

Daarmee kwam het einde.