support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 WII 38 23 10 5 79
2 GRO 38 22 9 7 75
3 RJC 38 21 12 5 75
4 DOR 38 18 15 5 69
5 ADO 38 17 12 9 63
6 GRA 38 19 6 13 63
7 EMM 38 17 6 15 57
8 NAC 38 15 11 12 56
9 MVV 38 16 8 14 56
10 JAZ 38 16 8 14 56
11 HEL 38 14 9 15 51
12 CAM 38 13 8 17 47
13 VVV 38 12 10 16 46
14 EIN 38 9 16 13 43
15 JAJ 38 10 11 17 41
16 JPS 38 11 7 20 40
17 TEL 38 9 8 21 35
18 TOP 38 10 4 24 34
19 DBO 38 8 9 21 33
20 JUT 38 5 11 22 26
Bron van dit artikel
 ADOfans.nl

Datum plaatsing: 07-06-1943 19:00:00

Feijenoord -A.D.O. Een spannende strijd


De Hagenaars sloegen in de tweede helft hun slag

A.D.O. heeft de traditie, die wil, dat de Haagsche club uit wedstrijden, waarin voor haar de allerhoogste belangen op het spel staaft, de volle winst pleegt te boeken, ook gisteren weer gehandhaafd.


Immers, zij behaalde op Feijenoord een 3-1 over-winning, waardoor haar kansen op het nationaal kampioenschap zeer aanzienlijk gestegen en die van de Rotterdammers  vrijwel verkeken zijn. De 40.000 toeschouwers, die het Olympisch Stadion te Amsterdam bevolkten, zijn getuigen geweest van een spannen-den strijd, waarin wel is waar het spel niet voortdurend volkomen bevrediging vermocht te schenken, maar die, onder de gegeven omstandigheden, de overgroote belangstelling toch wel ren volle waard is geweest. Aanvankelijk leek het er niet op, dat A.D.O. met de eer zou gaan schuiven, want gedurende het eerste kwartier was bijna uitsluitend Feijenoord aan het woord en toen de Rotterdammers reeds spoedig de leiding namen, zag het er voor A.D.O niet al te rooskleurig uit. Maar plots kwam de ommekeer: A.D.O hervond zichzelf en ging beter tegenspel leveren, terwijl dra bleek, dat bij Feijenoord de zaken minder goed klopten dan men, gelet op het succesvolle begin, gedacht had.

KOSTBARE FOUTEN
Daar kwam bij, dat Feijenoord met vrouwe Fortuna, op geen al te besten voet van verstandhouding stond, want anders zou Linssen, de beste voorhoede-speler bij de Rotterdammers, vóórdat de kamp een half uur oud was, ten minste voor één doelpunt hebben zorg gedragen. De voorhoede van Feijenoord, die toch al niet de sterkste linie van het geheel is, trof het niet, dat juist in dezen zoo belangrijken wedstrijd de jeugdige Niezen in het A.D.O.-doel een partij voetbal vertolkte, welke hoogelijk dient geprezen te worden. Toegegeven, dat de Jong en Choufoer zich ook nu toegegeven, achterspelers van formaat toonden, maar ditmaal was de Haagsche doelwachter ongetwijfeld superieur aan beiden. En nu wilde het noodlot, dat Vlietstra, die zoo dikwerf het doel van Feijenoord op degelijke wijze en in aantrekkelijken stijl verdedigd heeft dit seizoen -ook in de kampioenscompetitie- gisteren niet op dreef was en dientengevolge minder secuur optrad dan gewoonlijk, Hij maakte twee fouten en wel twee zulke fouten, dat zij Feijenoord op even zooveel doelpunten te staan kwamen.

A.D.O. heeft zich van het slappe begin weldra hersteld, maar meer indruk dan dat van Feijenoord maakte haar spel over het algemeen in de eerste helft niet en eigenlijk mocht zij haar handen dicht knijpen, dat zij met een gelijken stand de rust inging. Beide ploegen laboreerden in de eerste drie kwartier aan denzelfden kwaal: een voorhoede, die niet bij machte was een aanval behoorlijk af te werken.

Bens en van Walsum waren wel is waar actief genoeg, doch aan hun spel, evenals aan dat van Wilhelm, ontbraken te veel de fijne puntjes, zoodat het te veel van Linssen en Vrauwdeunt moest komen, die echter aan een scherpe bewaking waren onderworpen. Bij A.D.O. was het al niet veel anders; Neuteboom en Vreken probeerden wel gang in de voorhoede te brengen, doch in de omgeving van het doelgebied bleek het binnentrio vrij ongevaarlijk te zijn. P. Eversteyn, die zich tegen Heerenveen zoo onderscheiden had, was thans zoo mak als een lam en schier in elk duel met Kuppen, wiens uitmuntend kopwerk telkens weer de aandacht trok, dolf hij het onderspit. Maar diezelfde Eversteyn tapte na de rust plots uit een heel ander vaatje en hij maakte toen direct na de hervatting een bijzonder mooi doelpunt. En ook verder deed hij  toen tal van verdienselijke verrichtingen.
 

HET SPELVERLOOP
Gedurende de eerste tien minuten is Feijenoord bijna onophoudelijk in het offensief, waarbij haar voorhoede eenige malen zondigt tegen den buitenspelregel, Bens krijgt een niet al te moeilijke kans, hij richt; niet goed en de bal belandt naast het doel.
Wilhelm loopt op een voorzet van Linssen toe, hij mist dien, waardoor een fraaie kans verloren gaat.

Het spel is 13 minuten oud, wanneer van Walsurn hot leer goed opbrengt, van. Kampen glijdt uit, als de voorzet bij Vrauwdeunt terecht komt, waarna deze met een hard laag schot zijn club de leiding geeft (1-0).
A.D.O. beantwoordt dit doelpunt met eenige felle tegenaanvallen, waarbij de verdediging van Feijenoord den steun van Paauwe en Kuppen noodig heeft om ze af te slaan. Niezen krijgt een luid applaus in ontvangst te nemen, wanneer hij een van dichtbij door Linssen ingezonden kogel over de lat ranselt. Tot twee maal toe moet de verdediging van Feijenoord een hoekschop weggeven bij energiek doorzetten van Neuteboom. Na 34 minuten loopt Vlietstra ontijdig uit, Neuteboom schiet in en dan kon Oldenburg op geen andere wijze een doelpunt verhinderen dan door den bal met de hand. naast den paal te werken. Dat kost Feijenoord een strafschop, en het is daaruit, dat Tap de partijen op gelijken voet brengt (1-1). Tot de rust gaat verder het spel gelijk op, waarbij beurtelings beide doelverdedigers in actie moeten komen. Niezen verricht daarbij kranig werk, als hij een scherpen kopbal van Linssen uit het hoekje grabbelt.

DE BESLISSING
Het spel is in de tweede helft nauwelijks twee minuten hervat, of A.D.O. neemt op keurige wijze de leiding. De kleine Neuteboom geeft een als een scheermes zoo scherpen pass aan Eversteyn, deze draait om OIdenburg heen en jaagt vervolgens den bal hard en zuiver in het hoekje (1-2).
Dadelijk daarop noteeren we een aanval van Feijenoord, besloten met een schot van Linssen, dat Niezen geen, moeilijkheden kan bezorgen,. Een tijd lang is A.D.O. dan in de meerderheid, zonder dat Vlietstra al te moeilijk werk krijgt te behandelen.

Bij een snellen, door Linssen geleiden aanval van Feijenoord, zien we Choufoer kort achtereen koppend en trappend den bal van de doellijn weghalen. Even maakt Niezen een klein foutje, bij een schot van Linssen heeft hij den bal niet klemvast, Vrauwdeunt krijgt daardoor een kans als uit duizenden, maar de verrassing daarover is blijkbaar zoo groot, dat hij z'n been te laat in beweging brengt. Dat had de gelijkmaker kunnen zijn. Eversteyn heeft pech, als hij zich door .de verdediging van Feijenoord werkt en hij keihard tegen de deklat schiet. Na een half uur valt de beslissing. Bens laat als vleugelhalf Vreken langs zich heen gaan, laatstgenoemde geeft den bal aan de Heer, die van 30 meter afstand een schot lost, dat Vlietstra volkomen verrast (1-3). Feijenoord geeft het nog niet op, maar wat zij ook probeert, de Jong en Choufoer sluiten den weg naar het doel resoluut af.

Ook A.D.O. heeft geen succes meer, zoodait met onveranderder!, stand het einde komt.

De elftallen waren als volgt samengesteld:

Feijenoord:
Vlietstra (d.);
OIden-burg en van der Heide (a.);
Paauwe, Kuppen en de Woel (m.);
 van Walsum, Vrauwdeunt, Bens, Wilhelm en Linssen (v.).

A.D.O.:
Niezen (d.):
de Jong en Choufoer (a.);
B. Tap, Van Kampen en Roosen-burg (m.);
Vreken, de Heer, P. Eversteyn, Clavan en Neutebobm (v.).