support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 WII 17 12 2 3 38
2 RJC 17 9 5 3 32
3 EMM 17 9 5 3 32
4 ADO 17 8 6 3 30
5 GRA 17 9 3 5 30
6 NAC 17 8 4 5 28
7 CAM 17 8 4 5 28
8 DOR 17 6 9 2 27
9 GRO 17 7 4 6 25
10 HEL 17 7 3 7 24
11 JAZ 17 7 3 7 24
12 EIN 17 5 8 4 23
13 VVV 17 6 5 6 23
14 MVV 17 5 4 8 19
15 JUT 17 4 6 7 18
16 JAJ 17 4 5 8 17
17 JPS 17 5 2 10 17
18 TEL 17 4 2 11 14
19 DBO 17 3 2 12 11
20 TOP 17 2 2 13 8
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
Sportkroniek

Datum plaatsing: 26-02-1934 19:05:00

Hoe ADO den dans ontsprong


Voor fijnproevers was er niet bepaald veel te genieten van dit partijtje, maar toch was het van A.D.O. een verdienstelijke prestatie om met haar gebroken ploeg te winnen.


Zij had het overigens minder lastig dan verwacht was, want V.S.V. gaf maar heel matig partij. Wij zouden niet graag beweren, dat zij het cadeau gaf, maar men weet hoe het gaat als men zelf geen belang meer bij den uitslag heeft; dan ontbreekt de overmaat aan inspanning, die anders zoo noodig getoond kan worden.

Bij de thuisclub was Choufoer toch van de partij ; de voorhoede was als volgt samengesteld: B. Tap, Van Soldt, W. Tap, De Korte , v, d. Bruggen.

Dat deze linie niet sterk zou zijn was te voorzien, maar zij heeft de verwachtingen niet beschaamd door voor de kostbare doelpunten te zorgen. Van invaller Van Soldt kon geen eersteklasse partij meer verwacht worden, maar hij heeft zijn plicht gedaan door het tweede doelpunt te scoren. De Korte deed als linksbinnen vaak zeer goed werk en wat dat betreft was deze opstelling nog zoo gek niet, te meer daar Wim Tap ook als midvoor zijn plaats nog alleszins waard bleek, al duurde het te lang eer hij tot schieten kwam. De jeugdige vleugels waren middelmatig, maar niet onvoldoende, Ben Tap kon niet tegen v. d. Griendt op en dat was een handicap.

De middenlinie heeft hard gewerkt, een flinke verdienste in dezen wedstrijd. Vogel deed overigens niet zoo heel veel meer dan hard werken, maar G. Tap en vooral v. Maren, die in goeden vorm was, hebben dikwijls ook netjes geplaatst. De achterhoede, waarin Weber uitblonk en Choufoer meer en meer een back met capaciteiten blijkt, was volkomen voor haar taak berekend en Koek wist met het weinige werk, dat hem was toebedeeld, wel raad.

Inderdaad, de Haagsche doelman en trouwens ook de verdediging, kreeg weinig gevaarlijks, want vooral de voorhoede der gasten was zwak. Over het geheel speelde V.S.V. niet slecht, maar er zat geen doortastendheid in en elke productiviteit ontbrak. Wij vermoeden trouwens, dat de IJmuidenaren bij opvoering van hun tempo heel wat beter kunnen spelen dan zij nu lieten zien. De achterhoede was wel tegen de A.D.O.-aanvallen opgewassen, al maakte doelman Michel, die het tweede doelpunt op z’n geweten had, geen al te soliden indruk. Van der Griendt is nog steeds een stoere, trapvaste back, die moeilijk te passeeren is. ’n Goede partij speelde eveneens de rechtshalf Den Boer. Overigens was de middenlinie n°gal matig, al vergoedde de stevige spil De Vries veel door hard werken. In de voorhoede zagen wij wel eens aardige manoeuvres van eigenlijk alle spelers, maar men schoot er weinig mee op, omdat het tikje feu sacré, dat de Haagsche verdediging had kunnen overbluffen, ontbrak. Voor rust vormden De Wolf Sr. en De Koning (die anders spil speelt) een aardigen rechterwing en verder liet b.v. Sterk, de linksbinnen, wel eens goed opbouwend spl zien.

Het was voor den scheidsrechter geen lastige wedstrijd, maar toch heeft dhr. De Lang op ons geen sterken indruk gemaakt.

Dadelijk al bleek, dat A.D.O. s eventueele vrees voor deze tegenpartij ongegrond was, want weldra spreidde zij; een flinke meerderheid ten toon. Wel miste in de beginperiode ook de V.S.V.-voorhoede een paar kansen, maar A.D.O. kreeg er meer en toen na een through pass van Tap door verkeerd terugspelen van Den Boer de bal bij De Korte kwam, gaf deze zijn club de leiding (1-0). Tap had met enkele schoten geen geluk; ze waren bijna alle te hoog. Het werd nu een weinig aantrekkelijke vertooning, waarin aan weerszijden kansen onbenut bleven. A.D.O. was over het algemeen wel sterker, maar veel ging er van haar voorhoede niet uit en vooral op v. Soldt liepen vele aanvallen dood.

Na rust kreeg A.D.O. de eerste corners te nemen. Uit ’n voorzet van v. d. Bruggen kogelde B. Tap hard in; Michel grabbelde den terugspringenden bal uit z’n doel, doch o.i. was het al doelpunt geweest. Dhr. De Lang, die zich steeds nabij de zijlijn bevond, had 't echter niet geconstateerd. Toch werd spoedig het resultaat safe voor de A.D.O.’ers, toen na foutief terugspelen van v. d. Griendt de keeper den bal liet vallen en v. Soldt de kans benutte (2-0). W. Tap schiep zich enkele kansen, doch kwam niet tot een goed schot, het ging nu overigens nogal gelijk op, doch beider aanvallen werden slecht afgewerkt. A.D.O.’s spel was wel iets beter en bovendien enthousiaster, en toen kort voor het einde V.S.V. een paar gemakkelijke kansen onbenut liet, was de zege een feit.

Ad van Emmenes