support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 WII 38 23 10 5 79
2 GRO 38 22 9 7 75
3 RJC 38 21 12 5 75
4 DOR 38 18 15 5 69
5 ADO 38 17 12 9 63
6 GRA 38 19 6 13 63
7 EMM 38 17 6 15 57
8 NAC 38 15 11 12 56
9 MVV 38 16 8 14 56
10 JAZ 38 16 8 14 56
11 HEL 38 14 9 15 51
12 CAM 38 13 8 17 47
13 VVV 38 12 10 16 46
14 EIN 38 9 16 13 43
15 JAJ 38 10 11 17 41
16 JPS 38 11 7 20 40
17 TEL 38 9 8 21 35
18 TOP 38 10 4 24 34
19 DBO 38 8 9 21 33
20 JUT 38 5 11 22 26
Bron van dit artikel
Sportkroniek

Datum plaatsing: 15-10-1934 22:20:00

ADO - VSV op een goed peil


Meer nog dan over den uitslag zijn wij tevreden over het spel van A.D.O., slechts de productiviteit liet ditmaal te wenschen over.
De roodgroenen hebben tegen V.S.V. ’n goeden, vlotten wedstrijd gespeeld, waarin ’t spel, ondanks den harden, hinderlijken wind, een zeer behoorlijk peil heeft bereikt.


 Hoewel A.D.O. over ’t algemeen in de meerderheid geweest is en met enkele schoten tegen de lat geen geluk had, is ’t gelijke spel toch de juiste uitslag, daar beide ploegen van dezelfde kracht bleken. De Velsenaren volgden een eenigszins verdedigende tactiek en waren ook daardoor in 't veld wat zwakker, maar zij hielden daarmee de gevaarlijke A.D.O.-voorhoede in bedwang, terwijl voorts doelman Michel zijn doel zóó schitterend verdedigd heeft, dat ’t scoren A.D.O. wel buitengewoon moeiliik gemaakt werd.

V.S.V. heeft een goeden indruk gemaakt door haar spelopvatting en door haar speelwijze. Geen spoor van ruwheid ontsiert haar spel, dat een prettig opbouwend karakter draagt en slechts, althans ditmaal, in dc afwerking ietwat te kort schiet. Wij weten niet of ’t door het goede aanvallen van de Hagenaars komt, dan wel of ’t een vooruit vastgestelde tactiek betrof, maar de V S.V.-ers hebben zich weinig naar voren gewaagd. De middenlinie b.v. verdedigde uitstekend, maar liet met uitzondering soms van den nóg zeer goed spelenden rechtshalf Den Boer ’t steunen van de voorhoede over aan de binnenspelers Sterk en De Koning. Een spelwijze -de W-formatie- die wij geenszins af keuren, maar in dit geval toch niet geheel konden billijken toen zij na rust den wind mee kregen, te meer omdat ’t overblijvende trio niet de sterkste spelers van de voorhoede bleek te bevatten. De schutter Sterk, wiens passes trouwens ook zeer de aandacht trokken, kreeg nu te weinig gelegenheid om productief te zijn de overigen schoten weinig met.


De beste spelers van V.S.V. hebben wij al genoemd. Ook v. d. Griendt was heel goed en slechts v. Zutfen, die slordig trapte, en de rechtsbuiten v. d. Dugt kenden ons minder bekoren. Maar het geheel bleek van verdienstelijk gehalte en als b.v, Wolf, die ’n goed dribbelaar bleek maar te weinig schoot Wat-productiever gaat spelen kan er van deze ploeg nog meer uitgaan.

Bij A.D.O. heeft het gefrappeerd, dat geen enkele speler bepaald zwak was. De backs waren heel goed en vooral Choufoer komt er aardig in. Koek had niet zoon bijster zekere bui, doch dat had geen ongunstige gevolgen. Van Maren was als steeds een der uitblinkers; ’t was een geluk voor zijn ploeg dat een voetblessure, opgeloopen bij een flinke botsing, niet van ernstigen aard bleek. In de voorhoede werd dikwijls heel vlot samengespeeld en bet getuigde van goed spelinzicht, dat tegen den wind in de bal laag gehouden werd. Nog iets minder kort-houden van ’t spel zij aangeraden. De Clavan-Loof speelde heel verdienstelijk, evenals De Korte. De Tappen zijn hun plaats nog steeds volkomen waard; opgemerkt dient dat Wim zwaar gehandicapt werd doordat hij door een onwillekeurige vuistslag een oogblessure opliep, die hem ’t zien door één oog onmogelijk maakte. Berg had met bepaald z’n dag; z’n schoten waren trouwens niet gelukkig Want vele er van werden door Michel prachtig gehouden en één trof de lat. Hetzelfde deed De Korte voor rust, toen hij een mooie kans had. Daardoor bbleeft het 1-1 ondanks een vrij groote veldmeerderheid door den steun van het  wind. Berg had al spoedig gescooord, toen Michel na ’n schot van De Korte den bal met kon wegwerken. Maar overigens kwam A.D.O.’s slechts tot uiting door ’n groot aantal corners; haar verdediging had, het trouwens met de snelle tegenaanvallen van V.S.V. heusch niet gemakkelijk.

Na rust is de strijd gelijk op gegaan, maar V.S.V.’s stevige achterhoed had het nu niet gemakkelijker, omdat nu de bal verder weggetrapt kon worden. Op haar beurt bracht V.S.V. het nu tot de noodige hoekschoppen, maar zij scoorde slechts eenmaal dank zij Sterk. Nog steeds kreeg Michel toef te doen dan Koek, want de goed combineerende A.D.O.-voorhoede nadert dikwijls gevaarlijk het vijandelijke doel. het Schieten liet echter te wenschen over en was bovendien niet gelukkig.

Het was een heel genoeglijke en faire wedstrijd, die op voortreffelijke wijze door dhr. Stasse werd geleid.