support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 WII 28 17 6 5 57
2 RJC 28 15 9 4 54
3 ADO 28 15 8 5 53
4 DOR 28 13 10 5 49
5 GRA 28 15 4 9 49
6 GRO 27 14 6 7 48
7 NAC 28 12 7 9 43
8 JAZ 28 11 7 10 40
9 EMM 27 11 6 10 39
10 CAM 28 11 6 11 39
11 VVV 28 10 9 9 39
12 MVV 28 10 7 11 37
13 HEL 28 9 8 11 35
14 EIN 28 7 13 8 34
15 JAJ 28 7 9 12 30
16 JPS 28 7 7 14 28
17 TEL 28 6 6 16 24
18 TOP 28 7 2 19 23
19 JUT 28 5 8 15 23
20 DBO 28 4 8 16 20
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
Sportkroniek

Datum plaatsing: 18-09-1939 17:01:00

EersteklasserADO: De noodcompetitie en de mobilisatie


Eén blik op de indeeling van de Noodcompetitie doet zien, dat Haagsche voetballiefhebbers zich in een bevoorrechte positie bevinden: zei zijn de eenigen in den lande, die dit seizoen alle twintig Westelijke .eerste klassers te aanschouwen kunnen krijgen.


En hoewel het stellig voor de bij de Noordelijke groep ingedeelde club een vrij wat hoogere uitgavenpost voor reiskosten betekent dan voor de beide andere, die in Zuid holland mogen blijven, beteekent deze variatie toch wel een factor, die de belangstelling zeer ten goede kan komen. O.i. heeft het Haagsche publiek dan ook alle reden om content te zijn over de getroffen regeling.

Het is wel aardig de vooruitzichten voor onze clubs, voor zoover dat mogelijk is, eens na te gaan. A.D.O, -dat haar tegenstanders in Noord holland en Utrecht zal gaan ontmoeten= is ontegenzeggelijk het zwaarst getroffen door de mobilisatie. Niet minder dan zes A.D.O spelers zijn opgeroepen. Te weten Herman Choufoef, Piet Hendriks, Ben Tap, Cees Kammeijer, Rinus Loof en David Westhoven. Dus
de geheele achterhoede en middenlinie, die tezamen juist de kracht van de ploeg vormt een bovendien de voorspeler, die gewoonlijk de productiefste is.
Tot overmaat van ramp heeft v. d. Beukel in de wedstrijden om den Zilveren Voetbal een zij het ook niet gecompliceerde kuitbeen breuk opgeloopen, zoodat zeker wel eenige maanden uitgeschakeld zal zijn.


Maar.... de rood groenen beschikken over uitnemend en talrijk reserve-materiaal, vooral onder de jonge spelers. Het goede spel te Rotterdam heeft dat al bewezen en wij nemen dan ook aan, dat de A.D.O.-ploeg, die wij tegen Feijenoord speciaal na rust een pittig, energiek spelletje zagen spelen, zich in haar overigens zware afdeeling, best weren zal. Wellicht wel weer een hoofdrol kan vervullen.

Wij nemen trouwens aan, dat de meeste van haar gemobiliseerde spelers min of meer geregeld zullen kunnen meespelen, al zou alleen maar in de thuiswedstrijden zijn. De meeste liggen n.l. in’t Westland. Over Ben Tap, die te Venlo is ondergebracht, zal wel zelden of nooit beschikt kunnen worden en ook het beschikbaar zijn van Westhoven, die nabij Utrecht zijn militaire plichten te vervult heeft, is op z’n minst twijfelachtig.

Met goede, jonge krachten als Jonkman, Van Kampen, Vreken, Eversteyn e.a. en dan toch altijd de kernspelers als Koek, Berg en De Heer zijn wij voor de prestaties van de Zuiderparkbewoners niet bang. Trainer Wim Tap zorgt er trouwens wel voor, dat het jonge materiaal spoedig op eerste-klasse peil komt!