support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 WII 38 23 10 5 79
2 GRO 38 22 9 7 75
3 RJC 38 21 12 5 75
4 DOR 38 18 15 5 69
5 ADO 38 17 12 9 63
6 GRA 38 19 6 13 63
7 EMM 38 17 6 15 57
8 NAC 38 15 11 12 56
9 MVV 38 16 8 14 56
10 JAZ 38 16 8 14 56
11 HEL 38 14 9 15 51
12 CAM 38 13 8 17 47
13 VVV 38 12 10 16 46
14 EIN 38 9 16 13 43
15 JAJ 38 10 11 17 41
16 JPS 38 11 7 20 40
17 TEL 38 9 8 21 35
18 TOP 38 10 4 24 34
19 DBO 38 8 9 21 33
20 JUT 38 5 11 22 26
Bron van dit artikel
Haagsche Courant (oud)

Datum plaatsing: 29-10-1939 11:52:00

Ondanks technische meerderheid kon ADO niet winnen van 't Gooi.


Een vlotte levendige wedstrijd te Hilversum.


De reis naar het Gooi heeft voor A.D.O niet het gewenschte en verwachte resultaat opgeleverd, want de Hilversummers gingen met een niet verdiende 2-1 zege strijken. Niet verdiend althans aan het einde van den wedstrijd. Want toen met dezen stand de rust aanbrak, zal ieder, die de beide ploegen aan het werk zag, het er over eens zijn geweest, dat de Gooiers een verrassend goed spel speelden, terwijl A.D.O. wel iets beneden den goeden vorm van de vorige weken bleef. Doch het tweede gedeelte bracht een geheel ander A.D.O., dat mooi en knap opgebouwd werk te zien gaf en slechts met de grootste moeite door de massale Gooische verdediging eenigszins in bedwang kon worden gehouden. De strijd speelde zich met slechts een heel enkele onderbreking toen voortdurend op de Hilversumsche terreinhelft af. Dat er toen, ondanks hun overwicht, door de Zuiderparkers niet gescoord werd, mag zeker een wonder heeten.


Het spel werd door beide teams van den aanvang af mooi open gehouden met lange passes naar de vleugels. Direct viel op, dat in de eerste helft de Hilversumsche verdediging veel beter kon opruimen dan de Haagsche, waar in deze eerste helft vooral Choufoer maar een matige partij vertolkte. De aanvalslinie der Hilversummers kon daardoor ook veel gevaarlijker worden en had bij de enkele bedreigingen, waaraan ze het Haagsche doel blootstelden, in twee gevallen het geluk op hun hand en dat zou later genoeg blijken om de zege tot een feit te maken.


De Zuiderparkers hadden voor dezen wedstrijd wederom de beschikking over Ben Tap, die op zijn oude rechtshalfplaats stond. Hij speelde een behoorlijke partij, zonder nochtans uit te blinken. In de voorhoede daarentegen misten onze stadgenooten hun midvoor Eversteyn. Berg stond nu op de midvoorplaats en v. d. Grijp had. de plaats van rechtsbinnen bezet. Hoewel deze laatste zijn taak zeker naar behooren en verwachting vervulde, beteekende dit niettemin een verzwakking.

De Gooiers danken hun zege zeer zeker ook voor een belangrijk gedeelte aan het keurige en feillooze werk van hun doelverdediger, M. Cohen, die heel wat keeren handelend moest optreden.


Over het verloop van den strijd het volgende: Daar 't Gooi den toss wint, moet A.D.O. in de eerste helft tegen den wind in spelen en in de tweede helft tegen de inmiddels laag gezakte zon.

Het begin schijnt voor A.D.O. nogal hoopgevend, want haar voorhoede wandelt enkele malen met gemak door de Hilversumsche verdediging, doch telkens slaagt Cohen erin doelpunten te voorkomen. Doch een volgende maal ziet het er nog dreigender uit, wanneer Cohen zóóver is uitgeloopen, dat hij niet tijdig meer kan retireeren, doch één der backs heeft kranig zijn plaats ingenomen en trapt den bal van de doellijn weg.


Doch dan laat 't Gooi zien, dat het er ook nog is en het drijft het spel in de richting van het Haagsche doel. Maar steeds staat één der Hilversumsche spelers buitenspel. Dan weer een goede aanval van 't Gooi. Snel gaat de bal met afgemeten passen van man tot man, tot Meihof een schot lost, dat evenwel te slap is om resultaat te sorteeren. De bal komt terug voor het doel en wordt nu twee maal achter elkaar ingeschoten en beide keeren door Koek uit het doel gestompt, doch de laatste maal komt Kreuning in het bezit van het leder, dat hij ten derde male met een boogschot inzendt en ditmaal wordt Koek verrast, zoodat na 10 minuten de gastheeren de leiding hebben genomen.


De Haagsche aanvallen loopen voortdurend over den linkervleugel, waar Neuteboom goed werk doet en steeds snel langs de verdediging weet te komen, doch te hard voorzet. Bovendien heeft de rest van de voorhoede moeite om zoo snel mee te komen, zoodat meestal één der Gooische achterspelers zich eerder van den bal meester kan maken en dan met een forschen trap zijn voorhoede weer in het bezit ervan stelt.

Nadat een A.D.O.-aanval op het laatste oogenblik weer op keeper Cohen is gestrand, schiet plotseling Beugelaar hard en ver op doel en eer men er eigenlijk goed op bedacht is, is de stand 0-2.

Even later schijnt het, alsof A.D.O. tegen zal scoren. Berg wringt zich door de verdediging, maar als hij zal schieten constateert de scheidsrechter iets onreglementairs en fluit af. A.D.O. speelt nu eenigen tijd met 10 man, daar Berg het veld moest verlaten voor een kleine reparatie aan zijn kieeding.

Aan beide zijden worden hoekschoppen genomen. Als Berg weer in het veld is, brengt hij den bal naar voren en geeft een pass naar Neuteboom. Deze geeft ineens een ver schot en zuiver in den hoek verdwijnt den bal in het net 1-2. De Hagenaars komen er hoe langer hoe beter in en beheerschen meer en meer je situatie. Aan beide zijden ontstaan nog tal van gevaarlijke situaties. Bij A.D.O. behoedt Koek tweemaal achtereen zijn doel voor een doorboring, door een gevaarlijk schot van Beugelaar te keren en door ver uit te loopen een aanval vroegtijdig te onderbreken.


Na de rust neemt de overmacht van de Zuiderparkers hand over hand toe en Gooi laat zich geheel in de verdediging dringen. Slechts sporadisch gelukt het den Hilversummers tot den aanval over gaan. Duidelijk blijkt nu, dat het spel van de Hagenaars veel ingenieuzer is. De opbouw der aanvallen is niet zoo doorzichtig als bij de Hilversummers voor de rust. Zuiver en afgemeten gaat de bal var. man tot man, maar voor het doel zijn de gasten wel buitengewoon onfortuinlijk.

Enkele corners worden geforceerd maar de Gooiers trekken zoo'n stevige macht ter verdediging voor hun doel samen, dat er bijkans geen doorkomen aan is. Bij een scrimmage voor het Gooische doel wordt de bal eenige malen ingschoten. maar komt tenslotte via een A.D.O. been over de achterlijn.

Vlak voor het einde schiet 't Gooi plotseling tusschen de ver naar voren gekomen A.D.O.-backs door en Kreuning krijgt een pracht kans, daar kans.  Daar Koek verkeerd uitloopt, maar de Gooi-man schiet te vlug en de bal gaat naast.

Zonder doelpunten verstrijkt de tweede helft. De zege voor de Gooiers,waarvoor ze inde eerste helft dapper hebben vochten, was niet ten volle verdiend, daar over het geheel genomen A.D.O. het beste spel vertoonde