support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 HER 16 12 1 3 37
2 ZWO 16 11 2 3 35
3 MVV 16 10 3 3 33
4 EIN 16 8 5 3 29
5 ALM 16 8 2 6 26
6 VVV 16 7 4 5 25
7 JAZ 16 7 3 6 24
8 RJC 16 7 3 6 24
9 WII 16 6 6 4 24
10 JAJ 16 5 6 5 21
11 GRA 16 6 3 7 21
12 JPS 16 5 5 6 20
13 DBO 16 6 1 9 19
14 TEL 16 4 7 5 19
15 NAC 16 5 3 8 18
16 DOR 16 4 4 8 16
17 ADO 16 4 4 8 16
18 TOP 16 5 1 10 16
19 HEL 16 5 0 11 15
20 JUT 16 2 3 11 9
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
Haagsche Courant (oud)

Datum plaatsing: 19-10-1925 19:47:00

De opening van het Zuidersportpark.


Verschillende toespraken en bloemstukken.

Zondagmiddag werd het A.D.O.-terrein in het nieuwe Zuidersportpark geopend, ter gelegenheid van der wedstrijd A.D.O.-V.I O.S. Het terrein was met vlaggen versierd.


Terwijl een groot aantal belangstellenden aanwezig was. Onder meer werden opgemerkt: de Gemeente-secretaris mr. van Pelwijk, de voorzitter van den N. V. B., ir. Kips; de secr.-penningmeester van den N. V. B., de heer Staal, de secr.-penningmeester van den H. V. B., de heer Moonen en de heeren Klasing en Duiveman, bestuursleden van dien bond.  Voorts afgevaardigden van V.O.C., V.U.C., V.I.O.S. Celeritas en de Commissie van het Zuidersportpark.

De voorzitter van A.D.O.,Theo van der Zee, herinnerde in een toespraak aan den terreinnood, waarmee zijn vereeniging vele jaren te kampen heeft gehad. Dank zij het Gemeentebestuur en in het bijzonder den oud-wethouder mr. Droogleever Fortuyn, is A.D.O. er in geslaagd, op dit bijzonder fraaie terrein beslag te leggen. Spreker dankte den heer Droogleever Fortuyn voor hetgeen hij in het belang van de sport gedaan heeft en wekte de spelers op, te toonen, dat A.D.O. zulk een terrein waardig is.

De heer mr. Droogleever Fortuyn, die het terrein zou openen, deed dit vervolgens met eenige vriendelijke woorden aan het adres van A.D.O. waarop hij het rood groene lint doorknipte, dat den toegang tot het terrein afsloot. Namens V.I O.S wenste de heer Goddefroy A.D.O. veel succes, onder aanbieding van een krans.

Namens leden en donateurs van A.D.O bood voorts de heer Mulders aan het A.D.O.-bestuur en aan den A.D.O.-aanvoerder een bloemstuk aan.

De heeren Leurs en Mulders overhandigden vervolgens aan de spelers Tap en Quax geschenken aan als huldeblijk voor hun verdiensten aan het Nederlandse voetbal bewezen. In het bijzonder werd aan Tap, in verband met zijn optreden als rechtsbinnen van het Nederlandsch elftal in den wedstrijd tegen Denemarken aan staande Zondag, veel succes gewenscht.

De voorzitter van den N. V. B. bracht daarna den bal aan bet rollen. en kon den wedstrijd tegen V.I.O.S aanvangen