support Casper
 COMPETITIESTAND
2021-2022   w g v p
1 ADO 0 0 0 0 0
2 AJA (j) 0 0 0 0 0
3 ALM 0 0 0 0 0
4 AZ (j) 0 0 0 0 0
5 DBO 0 0 0 0 0
6 DOR 0 0 0 0 0
7 EIN 0 0 0 0 0
8 EMM 0 0 0 0 0
8 EXC 0 0 0 0 0
10 FCU (j) 0 0 0 0 0
11 GRA 0 0 0 0 0
12 HEL 0 0 0 0 0
13 MVV 0 0 0 0 0
14 NAC 0 0 0 0 0
15 PSV (j) 0 0 0 0 0
16 RJC 0 0 0 0 0
17 TEL 0 0 0 0 0
18 TOP 0 0 0 0 0
19 VOL 0 0 0 0 0
20 VVV 0 0 0 0 0
Bron van dit artikel
 ADOfans.nl

Datum plaatsing: 02-06-2021 21:00:00

Formele verkoop ADO zou nog maanden kunnen duren


Woensdagmiddag maakt United Vansen International Sports (UVS) via een persbericht bekend dat zij in hoofdlijnen akkoord zijn met de verkoop van hun in de ADO Den Haag NV aan Martin Jol.

Welk bedrag Jol voor de aandelen betaalt is niet bekend gemaakt.


In het persbericht meldt UVS ook dat de verkoop “stappen en middelen zal omvatten om de financiële nood van ADO Den Haag zo snel mogelijk te helpen verlichten

Maar de vraag is: hoe snel is snel? ADO zit momenteel in acute financiële problemen en moet voor 15 juni de begroting voor het komende seizoen bij de KNVB in dienen.

Iedereen herinnert zich dat bij de verkoop van de aandelen door Mark van der Kallen aan UVS, in Juni 2007, de betalingen ook niet allemaal vlotjes verliepen. De vertraging was toen te wijten aan, nooit helemaal duidelijk geworden vermeende, goedkeuring van banktransacties vanuit de Volksrepubliek China naar Nederland. Er was toen nog geen Stichting Toekomst ADO Den Haag (STA). Die rol lag bij de toenmalige prioriteitsaandeelhouder; de gemeente Den Haag.

Drie maanden bedenktijd
Bij de verkoop van de aandelen door Mark van de Kallen aan UVS had de gemeente Den Haag statutair 3 weken de tijd om UVS als koper te beoordelen. Dat bleek echter veel te kort voor een diepgaand onderzoek van UVS. De verkoop is daarop goedgekeurd, maar de termijn om een toekomstige koper te beoordelen is daarop in de statuten aangepast. Nu geldt een termijn van 3 maanden. Nu UVS en Jol op hoofdlijnen akkoord zijn moet UVS de verkoop formeel 'via de voordeur' melden bij de directie van de NV ADO Den Haag én bij de STA.

Men moet opgeven:
a) Hoeveel aandelen er verkocht gaan worden.
b) Wat de prijs van de aandelen is.
c) Wie de koper van de aandelen is.
d) Welke eventuele andere voorwaarden er zijn afgesproken.

In de maximaal drie maanden die daarop volgen heeft de prioriteitsaandeelhouder, dat is nu dus de STA, de tijd de potentiële koper af te wijzen. Maar men moet dan wel met een andere koper op de proppen komen die 'een bod in contanten' uit wil brengen. Daarna moet UVS met de nieuwe koper aan de slag en gaat de hele verkoopprocedure van vooraf aan over. Eventueel kan zelfs een commissie worden benoemd die een advies over de te hanteren prijs kan geven.   

Bij verkoop 25% aandelen controle KNVB
Een overname van aandelen moet altijd gemeld worden bij de KNVB. Die gaat dan de nieuwe aandeelhouder 'doorlichten'. Zowel bij Fortuna Sittard als FC Den Bosch heeft de KNVB in het recente verleden een aandelenverkoop tegengehouden.


Het 'doorlichten' door de KNVB gebeurt overigens alleen als één partij  25% of meer van de aandelen koopt of 25 % of meer zeggenschap verkrijgt. Mochten 5 partijen ieder 20% kopen (de aandelen die de STA en de HFC bezitten worden hierbij even buiten beschouwing gelaten) en geen onderlinge stemplicht afspreken, dan worden die 5 partijen niet doorgelicht. Er zijn overigens meer dan 1,2 miljoen aandelen in het bezit bij UVS en de STA en HFC hebben ieder één aandeel.

Rol HFC
De HFC heeft geen enkele rol in het verkooptraject van de aandelen. De HFC heeft zelf één aandeel: 'het bijzondere aandeel'. Daarmee beschermt men onder meer de clubnaam, de clubkleuren en is het de houder van de voetballicentie. Deze 3 onderdelen zijn dus niet in de verkoop van de aandelen betrokken.

De licentie
Zoals gezegd is de HFC de houder van de licentie. De BVO mag met die licentie deelnemen aan het betaald voetbal. De club moet echter voor 15 juni een begroting voor het komende seizoen indienen om 'mee' te mogen doen in de competitie. Gezien de bestuurlijke en financiële situatie waarin ADO Den Haag zich nu bevindt, is het maar de vraag of er tijdig een sluitende begroting voor volgend jaar kan worden ingediend. Bij het niet tijdig indienen van een sluitende begroting zal de KNVB in eerste instantie aanvullende navraag bij de club doen en mogelijk de club een boete opleggen. Intrekken van de licentie of het uitsluiten van deelname aan de competitie zal de KNVB pas in het uiterste geval doen.

Hoe nu verder.
Wie het weet mag het zeggen.
Supporters maken zich druk over wat er met hun club gebeurt en willen -meer- inspraak in de club.
De herstructureringsdeskundige moet nog met zijn werk beginnen. Hij zal alle plannen, zowel die van Martin Jol als van eventuele andere kandidaat-kopers,  tegen het licht houden en beoordelen wat voor de continuïteit van ADO Den Haag het beste is. Er moet een selectie voor het komende seizoen worden samengesteld. En de KNVB wacht op de begroting.

Al met al is het weer van ouds onrustig bij de club.