support Casper
 COMPETITIESTAND
2021-2022   w g v p
1 ADO 0 0 0 0 0
2 AJA (j) 0 0 0 0 0
3 ALM 0 0 0 0 0
4 AZ (j) 0 0 0 0 0
5 DBO 0 0 0 0 0
6 DOR 0 0 0 0 0
7 EIN 0 0 0 0 0
8 EMM 0 0 0 0 0
8 EXC 0 0 0 0 0
10 FCU (j) 0 0 0 0 0
11 GRA 0 0 0 0 0
12 HEL 0 0 0 0 0
13 MVV 0 0 0 0 0
14 NAC 0 0 0 0 0
15 PSV (j) 0 0 0 0 0
16 RJC 0 0 0 0 0
17 TEL 0 0 0 0 0
18 TOP 0 0 0 0 0
19 VOL 0 0 0 0 0
20 VVV 0 0 0 0 0
Bron van dit artikel
 ADOfans.nl

Datum plaatsing: 02-06-2021 17:19:00

Persbericht UVS: In hoofdlijnen akkoord met de verkoop aan Martin Jol


Vanmiddag stuurde United Vansen Sport (UVS) een officieel persbericht over de verkoop van de aandelen ADO Den Haag aan Martin Jol.


Hieronder het in Nederlands vertaalde persbericht

UVS is verheugd vandaag aan te kondigen dat zij op hoofdlijnen overeenstemming heeft bereikt met de heer Martin Jol over een overdracht van aandelen in NV ADO Den Haag.

De heer Wang en iedereen bij UVS voelt zichvereerd dat we als meerderheidsaandeelhouder een prominente opvolger hebben kunnen vinden. Martin Jol is een echt icoon voor zowel de club als de stad Den Haag. Voor zover we uit Den Haag hebben begrepen, is Martin Jol een ideale kandidaat volgens de wensen van de stakeholders, en nog veel belangrijker voor de ADO-fans. Dit is precies wat we wilden voor de toekomst van de club, die ook voor altijd 'onze club' zal zijn.

Voordat we details van onze overeenkomst kunnen aankondigen, zullen zowel UVS als de heer Jol de statuten van ADO Den Haag strikt volgen en alle stappen volgen die nodig zijn voor een succesvolle overdracht van de aandelen, waaronder het aangaan van een gesprek met de herstructureringsdeskundige die is aangesteld door het Hof op 26 mei 2021.

UVS kan echter al aankondigen dat de voorgenomen transactie stappen en middelen zal omvatten om de financiële nood van ADO Den Haag zo snel mogelijk te helpen verlichten. United Vansen

 

Hieronder het orginele Engelse persbericht

UVS is pleased to announce today that it has reached an agreement in outline with Mr. Martin Jol about a transfer of shares in NV ADO Den Haag.

It honours Mr. Wang and everybody at UVS that we have been able to find a prominent successor as majority shareholder. Martin Jol is a real icon for both the club and also the city of The Hague. As far as we have understood from The Hague, Martin Jol is an ideal candidate according to the wishes of the stakeholders, and even much more important to the ADO fans. This is exactly what we have wanted for the future of the club, that forever also will be 'our club’.

Before we can announce details of our agreement, both UVS and Mr. Jol will strictly follow the Articles of ADO Den Haag and follow all the steps that are necessary for a successful transition of the shares which shall include engaging with the restructuring expert that was appointed by the Court on 26 May 2021.

However, UVS can already announce that the envisaged transaction shall include steps and means to help alleviate ADO Den Haag's financial distress as quickly as possible.

United Vansen