support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 RJC 7 6 0 1 18
2 VVV 7 4 2 1 14
3 GRO 7 4 1 2 13
4 CAM 7 4 1 2 13
5 GRA 7 4 1 2 13
6 EMM 7 3 3 1 12
7 ADO 7 3 3 1 12
8 JAZ 7 3 2 2 11
9 DOR 7 2 4 1 10
10 JUT 7 3 1 3 10
11 JPS 7 3 1 3 10
12 EIN 5 2 3 0 9
13 WII 6 2 2 2 8
14 MVV 6 2 1 3 7
15 NAC 7 2 1 4 7
16 HEL 7 2 1 4 7
17 DBO 7 2 0 5 6
18 TOP 6 1 1 4 4
19 JAJ 6 0 1 5 1
20 TEL 7 0 1 6 1
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
Sportkroniek

Datum plaatsing: 04-03-1935 13:11:00

Betere halflinie; Goed positiespel wint


De bezoekers begonnen in een snel tempo, dat echter niet langer dan tien minuten volgehouden werd. De spelers der thuisclub liepen van het kastje naar den muur en vooral de voorhoede kon de juiste lengte voor de passes niet vinden.


Doch verder dan één zeer hard schot van Westerink uit een goeden throughpass van Kunst bracht Overmaas het niet. Het eigenaardige van dit schot was, dat het van de zijlijn af den indruk maakte alsof het doelvlak reeds gepasseerd was toen de bal terugsprong. A.D.O. begon vlak daarop beter te plaatsen en aldra functioneerde de middenlinie op volle kracht. Het spelverdeelen van W. Tap was er op gericht, de Overmaas-defensie uit verband te spelen, hetgeen hem door het ineens doorgeven naar de vleugels goed lukte. Een duidelijk overwicht van de thuisclub teekende zich nu af en daar v. Osch en Choufour zich hersteld hadden, was er voor Overmaas geen doorkomen aan. Toch zou men niet verwacht hebben, dat de doelpunten zoo snel op elkaar zouden volgen. 
 
 
Er was dan ook nog iets waartegen de bezoekers moesten optornen, Namelijk het feit, dat A.D.O. drie korte perioden had, waarin alles lukte. De eerste begon nadat Van Dijke de historie zich liet herhalen en een zeker doelpunt voorkwam door den bal met de hand uit het doel te slaan, hetgeen den scheidsrechter ontging. Uit deze periode ontstond echter slechts één doelpunt. Toen er 30 min. gespeeld was, scoorde B. Tap tweemaal kort achtereen, nadat Berg ook nog eens had gescoord. 
 
 
Na rust was eerst Overmaas een tijd sterker, waarna het spel wat gelijk opging, doch toen maakte A.D.O. binnen drie minuten evenzooveel doelpunten. In deze periode waren alle A.D.O.-spelers zeer snel en kwam er bijna geen tegenstander aan te pas. Afwisselend plaatsen van de roodgroene halflinie en listige throughpasses van W. Tap, die trouwens den geheelen wedstrijd uitstekend speelde, brachten de defensie der bezoekers tot wanhoop. Ondanks den grooten druk, volhardde de Overmaas-halflinie in een aanvallend spel, waardoor de verdediging volkomen aan haar lot werd overgelaten, hetgeen zelfs voor v. Dijke, die den onvoldoenden Hollemans vrijwel constant moest corrigeeren, een te zware opgaaf was. In de tweede helft speelde Overmaas zoo nu en dan heel goed, doch de aanvallen werden te slordig afgewerkt en het schot was volkomen zoek. Tegen een minder goede verdediging dan die van A.D.O. is deze linie echter lang niet kansloos, want nu werd Westerink door Choufour geheel in bedwang gehouden, hetgeen hem deed overgaan tot overmatig forsch spel
 
 
A.D.O. speelde over het geheel een aantrekkelijken, snellen wedstrijd. Naast W. Tap waren Berg, De Korte en B. Tap de besten. Loof zwoegde hard, maar soms ondoordacht; hij bleef te veel achter, terwijl hij toch voor verbindingsspeler de noodige snelheid mist. De middenlinie was zeer goed, met Schurinck als beste aanvaller en Van Maren als "stopper". In de achterhoede beviel ons v. Osch ditmaal beter dan Choufour, omdat hij veel sneller was. Koek was de zwakste, hij deed soms de zonderlingste dingen.
 
 
Van den aftrap af komt Overmaas voor Koek, doch Westerink schiet den voorzet van v. d. Geer in handen van den keeper. Een tegenaanval van A.D.O. wordt door B. Tap met een kopbal besloten, nadat v. Dijke slecht terugspeelde, doch de bal gaat rakelings naast. A.D.O. speelt onsamenhangend, waardoor Overmaas in hoog tempo kan aanvallen. Een zeer mooie throughpass van Kunst schiet Westerink prachtig in, de bal springt, met een wijden boog uit het doel naar de cornervlag. Overmaas juicht reeds, doch dhr. Boeree, die rustig leidde, geeft corner. Dan geeft W. Tap ineens door naar De Korte; deze zet hard langs den grond voor en Berg scoort zeer listig (1-0). Als Koek zeer gevaarlijk redt door den bal langs den grond weg te rollen, ontsnapt De Korte weer; een voorzet volgt, W. Tap kan niet schieten, Schurmck loopt toe en via Berg vliegt de bal hoog in het doel (2-0). Weer zet De Korte voor en nu scoort B. Tap (3-0). De zware Van Dijke veroorzaakte op zeer komische wijze een vrijen schop, die naast geschoten wordt. Na 40 minuten rent B. Tap naar voren op een verren trap. v. Dijke haakt hem, doch hij blijft op de been en schiet hard in (4-0).
 
 
Na rust is Overmaas aan het woord. Goede open aanvallen loopen door slecht schieten op niets uit. Doch als Westerink bij een hoogen bal Roek aanvalt, laat deze den bal vallen en v. Osch kan slechts in eigen doel schieten (4-l). Overmaas komt opzetten, doch Berg doelpunt na goed werk van W. Tap (S-1). Een minuut later mist Hollemans en D. Tap maakt er 6-l van. Vlak daarop staat de geheele Overmaas-aanval een volle minuut stil vlak bij het A.D.0.-doel, omdat de rechtsbinnen niet weet of hij Choufour voorbij kan. De Korte werkt zich ondanks haken van v. Dijke door de verdediging en scoort in zijn eentje (7-1). Er moet 6 minuten gestopt worden, omdat de scheidsrechter kramp heelt gekregen. Uit een corner op het A.D.0.-doel verkleint Versluis, die na rust spil speelt den achterstand (7-2).