support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 WII 27 17 6 4 57
2 RJC 27 15 8 4 53
3 ADO 27 14 8 5 50
4 GRA 27 14 4 9 46
5 GRO 26 13 6 7 45
6 DOR 26 11 10 5 43
7 JAZ 26 11 6 9 39
8 CAM 27 11 6 10 39
9 VVV 27 10 8 9 38
10 NAC 26 10 7 9 37
11 MVV 27 10 7 10 37
12 EMM 26 10 6 10 36
13 HEL 27 9 7 11 34
14 EIN 27 7 12 8 33
15 JAJ 26 7 9 10 30
16 JPS 26 6 7 13 25
17 JUT 26 5 8 13 23
18 TEL 26 5 5 16 20
19 TOP 26 6 2 18 20
20 DBO 27 4 8 15 20
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
Haagsche Courant (oud)

Datum plaatsing: 13-01-1930 12:00:00

ADO haalt 3-0 achterstand tegen HBS in


Een wedstrijd met veel sensationele momenten.
De eerste Haagsche derby in dit voetbalseizoen welke gisteren op Houtrust plaats had tusschen H.B.S. en A.D.O. zal zeker niet gauw vergeten worden door de duizenden, die er getuige van geweest zijn.


Zonder twijfel hebben zij allen volop genoten van dezen forschen en spannenden strijd, die zoo rijk was aan sensationeele momenten. Het onverwachte gebeurde al heel spoedig; A.D.O. liet zich direct overrompelen door het enthousiaste H.B.S. en binnen drie minuten hadden de gastheeren reeds de leiding. De Kraaien bleven domineren en in de zevende minuut was het zelfs al 2-0 voor H.B.S.


Er werd in deze periode hoofdzakelijk gespeeld op de A.D.O.-helft, waar de verdediging en de middenlinie het zwaar te verantwoorden kreeg. De rood-groene voorhoede zwoegde ook hard, maar wist het nauwelijks tot het hechte duo Denis-Vermetten te brengen, zoodat Rambonnet het niet al te lastig kreeg. Korten tijd verslapte de strijd, waarbij in hoofdzaak op het middenveld werd gespeeld. Na een twintigtal minuten begon A.D.O. zich echter wat los te werken en de rood-groenen kregen enkele mooie kansen, die zij niet wisten te benutten.

Een snelle ren van de Vries werd in de 35e minuut onverwacht besloten met een schot van van Romondt, dat inderdaad doel trof. De verslagenheid bij de A.D.O.-supporters was groot, maar in het veld werd er aan de rood-groene zijde nog een extra schepje opgegooid en werkelijk kon Gerard Tap in de laatste minuut van de eerste helft het eerste tegenpunt scoren.

 

Onmiddellijk na de hervatting pakte A.D.O. fanatiek aan en reeds in de derde minuut was de achterstand der Zuidersportparker verkleind tot 3-2, door een fout van Vermetten. Het H.B.S.-doel onderging nu een hevige belegering, maar de verdediging was zoo hardnekkig, dat de gasten vooreerst geen kans zagen om het doel nogmaals te vinden. Dit gebeurde eerst na een spannenden strijd in de 31e minuut door Gerard Tap.

 

Beurtelings kwamen de doelen daarna nog in gevaar, maar hoewel er ieder oogenblik nog een doelpunt,ie verwacht werd, bleef de stand onveranderd. Onder geweldige spanning, met H.B.S. in den aanval, Kwam het einde. A.D.O. had onverwacht een kostbaar puntje verloren.

 

Na de min of meer smadelijke nederlaag tegen Sparta was het spel van H.B.S. gisteren een openbaring. Allen beschikten over een ongekende dosis enthousiasme, het samenspel vlotte wonderwel, het verband tusschen de linies was perfect, het plaatsen en de baleontröle waren tot in de puntjes verzorgd en de verdediging was onwankelbaar als een rots. In de voorhoede toonde Smeets weer zijn ouden vorm te heibben teruggevonden, al kon hij ook ditmaal geen doelpunt voor zijn rekening nemen. De beste was van Kesteren, die telkens weer fanatiek ten aanval trok en het A.D.O.doel meermalen ernstig m gevaar bracht. Een goede verbetering in den aanval was dte vervanging van d'Fonseca door Reeder op den rechtervleugel. Laatstgenoemde is wel geen fijn voetballer, maar gisteren deed hij toch zeer nuttig werk. De middenlinie vatte haar taak zeer serieus op.

Menige H.B.S.-aanval werd door deze linie slordig opgezet en ook verdedigend werd door dit trio bergen werk verzet, vooral in de periode toen A.D.O. domineerde. In de verdediging viel Denis weer op als een groot tacticus, die nog geen van zijn fijne trekjes verloren heeft en zelfs nog over oen behoorlijke snelheid blijkt te beschikken. Herhaalde malen strandden de fanatieke A.D.O.-aanvallen op hem, doordat hij zich op de juiste plaats wist te stellen en telkens liet hij ook weer de rood-groenen in het buitenspel-valletje loopen. Een even solide backpartij speelde Vermetten, die sledhts eenmaal een grove blunder maakte, hetgeen H.B.S. op een doelpunt kwam te staan. Kambonnet kreeg het niet al te moeilijk en Zirlaar, die aan het eind van de eerste helft inviel, weerde zich niet onverdienstelijk.

Bij A.D.O. was de aanvalslinie in de eerste helft niet al te best op dreef. Er werd wel hard gezwoegd, maar het plaatsen liet over het algemeen te voel te wenschen over om bepaald gevaarlijk te kunnen zijn. Het quintet werd volkomen bedwongen door de H.B.S.-verdediging. In die tweede helft vlotte het in deze linie veel betelen dat was dan ook de periode waarin de rood-groenen hst meest te duchten waren voor de Kraaien. In de eerste helft leverde de A.D.O. middenlinie kranig verdedigend werk, waarbij vooral Breitner en Ramaker opvielen. Eerstgenoemde bleef gedurende den geheelen verderen wedstrijd een prima kracht, maar de spil raakte in de tweede helft eenigszins de kluts kwijt, zoodat zijn schoten niet al te zuiver waren. De A.D.O.-verdediging was van zeer goede kwaliteit. al kon zij ook niet de prestaties van het duo Denis-Vermet ten evenaren. Een fout van verdediging en middenlinie was, dat in het begin van den strijd hoegenaamd geen rekening werd gehouden met den straffen wind, die van doel tot doel stond. Doelman Koek maakte menigen blunder, waarvan twee doelpunten het gevolg waren.

 

De wedstrijd. We zullen thans nog het een en ander laten volgen over het verloop von den strijd. Een kwartier over tijd stellen de voigende elftallen zich op onderleiding van mr. U. van Bisselick

H.B.S.:
Doel: Rambonnet,
Achter: Denis en Vermetten
Midden: v. d. Bergen, Diehl en G. Schoorel,
Voor: de Vries, van Romondt, Smeets, van Kesteren en Reeder,

A.D.O.:
Doel: Koek,
Achter: van Es en de Groot,
Midden: van Maren, Ramaker en Breitner,
Voor: G. Tap, van Osch, W. Tap, de Roo en v. d. Meer,

Smeets trapt af tegen den wind en direct zitten de Houtrustbewoners voor het vijandelijk doel. Er ontstaat in de tweede minuut een corner, die door Reoder wordt genomen. De bal komt boven op de lat terecht en valt vandaar voor het doel neer, waar dan Romondt staat. Deze aarzelt niet en trapt het leder in de touwen, 1-0. Onmiddellijk, na den uittrap valt A.D.O. aan. H.B.S. ziet een vrijen trap tegen zich genomen: Wim Tap schiet hard tegen de lat, waarna net terugstuitende leder door Vermetten wordt teruggewerkt. Na zeven minuten spelen neemt Smeets een vrijen trap tegen A.D.O.; de bal belandt bij Reeder, die hem inzet een scherp hard schot langs Koek jaagt, 2-0. Veel belangwekkends gebeurt er in de eerstvolgende minuten niet. Er wordt hoofdzakelijk op het middenveld gepeeld en geen der partijen ziet kans om gevaarlijk voor een der doelen te komen, hoe hard er ook voor gewerkt wordt. Een ver schot van Ramaker gaat in de 17e minuut over en drie minuten later schiet v. d. Meer in het zijnet. Een ren van de Vries wordt na 24 minuten besloten der een kopbal van Smeets de bal gaat net naast. Er volgen dan twee mooie A.D.O.-aanvallen, die eehter niet benut kunnen worden, door resoluut ingrijpen de  H.B.S.-verdediging. In de 34e minuut heeft er iets dergelijks plaats; ook nu blijft de stand onveranderd. Een minuut later zet de Vries den bal voor het doel, waar Smeets probeert in te schieten. Deze speler mist, maar van Romondt krijgt den bal op den voeten en trapte mooi in, 3-0. Diehl en Rambonnet worden resp. vervangen door P Schoorel en Zurhaar. In de laatste minuut van de eerste helft zendt Wim Tap den bal hard in, maar hij heeft geen succes. Gerard Tap is er dan als de kippen bij en het is 3-1.

Verwoed pakt A.D.O. aan in de tweede helft en in de derde minuut mist Vermetten. Schoorel tracht nog in te grijpen, maar het is te laat, van Osch is sneller en trapt den bal langs Zurhaar (3-2). H.B.S. komt nu weer even opzetten en in de achtste minuut schiet Smeets den bal in handen van Koek. Kort daarop wordt de wedstrijd even onderbroken, omdat Reeder en van Maren down gaan tengevolge van een botsing. In de vijftiende minuut schiet van Kesteren van verren afstand over en even daarop schiet Wam Tap tegen den paal. Het spel golft dan enkele minuten van doel tot doel, zonder dat er gevaarlijke momenten plaats hebben. Na 25 minuten schiet de Roo over een halve minuut later heeft een corner op het A.D.O.-doel geen succes, evenmin als 'n schot van v. Romondt, dat over gaat en een hoekschop in de 27ste minuut. Even later onderneemt Smeets een mooien ren, maar voor open doel staande schiet hij nog over.

In de 31ste minuut geeft Wim Tap den bal af aan zijn broer, die het leder mooi opdrijft en uit een moeilijke positie een schot lost, dat doel treft. Het was te merken aan de H.B.S.-spelers, dat zij hierop niet hadden gerekend. Aangemoedigd door het onverwachte succes opent A.D.O. nogmaals een geweldig offensief, zonder evenwel tot scoren te kunnen komen. Nog eenmaal komt ook H.B.S. opzetten, maar ook hier blijft succes uit. P. Schoorel schiet nogeens in het zijnet en drie corners op het A.D.O.doel kunnen niet meer worden benut. Het is en blijft 3-3, een uitslag, die de verhouding goed weergeeft.

Mr. van Bisselick leidde niet onverdienstelijk, al wekten enkele van zijn beslissingen soms eenige bevreemding. Belangrijke fouten maakte hij niet. Hoewel er forsch werd gespeeld, was er geen sprake van een unfaire speelmethode