support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 RJC 7 6 0 1 18
2 VVV 7 4 2 1 14
3 GRO 7 4 1 2 13
4 CAM 7 4 1 2 13
5 GRA 7 4 1 2 13
6 EMM 7 3 3 1 12
7 ADO 7 3 3 1 12
8 JAZ 7 3 2 2 11
9 DOR 7 2 4 1 10
10 JUT 7 3 1 3 10
11 JPS 7 3 1 3 10
12 EIN 5 2 3 0 9
13 WII 6 2 2 2 8
14 MVV 6 2 1 3 7
15 NAC 7 2 1 4 7
16 HEL 7 2 1 4 7
17 DBO 7 2 0 5 6
18 TOP 6 1 1 4 4
19 JAJ 6 0 1 5 1
20 TEL 7 0 1 6 1
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
Haagsche Courant (oud)

Datum plaatsing: 03-07-1963 19:41:00

Met medewerking van de gemeente, Lichtinstallatie op het ADO-terrein


B en W stellen de raad voor hen te machtigen met de Haagse sportvereniging A.D.O. ter financiering van het aanbrengen van een lichtinstallatie op het hoofdveld van die vereniging in het Zuiderpark een rekening-courant-overeenkomst aan te gaan.


met dien verstande dat het debetsaldo van de rekening-courant-overeenkomst een bedrag van ƒ200,000 niet te boven zal gaan


In hun desbetreffend voorstel wijzen B en W er op op dat de KNVB de opvatting van A.D.O. dat het bezit van een moderne lichtinstallatie in de huidige voetbalmaatschappij volstrekte noodzaak is volledig onderschrijft en dat deze Bond zijn adhesie heeft betuigd met de plannen voor een dergelijke installatie.  Bovendien heeft deze Bond de verzekering gegeven dat hij voor zijn geselecteerde elftallen bij het spelen van lichtwedstrijden zeker gaarne ook gebruik zal maken van het A.D.O. terrein.

Verder is gebleken dat hier te lande naast enkele verenigingen die in een lagere klasse uitkomen reeds 7 van de 16 eredivisie-clubs een dergelijke installatie hebben terwijl bij enkele andere verenigingen plannen in die richting bestaan. Wedstrijden tegen (sterke) buitenlandse clubs worden nodig geacht om internationaal te kunnen meetellen en om in het nationale voetbal een plaats aan de top te kunnen bereiken. En juist voor dit soort wedstrijden die praktisch alleen op door-de-weekse avonden kunnen worden gespeeld wordt een lichtinstallatie onmisbaar geacht.


Ook naar de mening van B en W kan niet worden ontkend dat een lichtinstallatie voor de voetbalsport in de betaalde sector hoe langer hoe meer betekenis heeft gekregen. A.D.O. zal bij de totstandkoming der lichtinstallatie in niet te verwaarlozen mate steun verkrijgen
van particuliere zijde.
Globaail berekend is het in totaal door A.D.O. te financieren bedrag op deze wijze terug te brengen van ƒ ƒ250.000 op ƒ200.000. Het verdient naar het oordeel van B en W dan ook de voorkeur dat de vereniging zelf de lichtinstallatie plaatst waarna de gemeente deze van A.D.O. kan overnemen om de installatie vervolgens volgens weer aan A.D.O. te verhuren