support Casper
 
volg adofans op ....
volg adofans op Twitter volg adofans op Facebook volg adofans via RSS Join adofans op linkedin Join adofans op instagram
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 AJA 24 19 3 2 60
2 PSV 25 16 6 3 54
3 AZA 25 14 7 4 49
4 VIT 25 15 3 7 48
5 FEY 25 13 7 5 46
6 GRO 25 12 6 7 42
7 UTR 24 9 10 5 37
8 TWE 25 9 9 7 36
9 HEE 25 8 9 8 33
10 HER 25 9 5 11 32
11 FOR 25 9 4 12 31
12 ZWO 25 5 11 9 26
13 SPA 24 6 6 12 24
14 RKC 25 5 8 12 23
15 VVV 24 6 4 14 22
16 WII 25 4 6 15 18
17 ADO 25 2 9 14 15
18 EMM 25 2 7 16 13
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
het vaderland

Datum plaatsing: 09-11-1936 19:37:00

CVV-ADO 2-3 Winnende doelpunt vlak voor het einde


C.V.V. heeft gistermiddag tegen het Haagsche A.D.O. een wedstrijd gespeeld, waarin het haar aan geluk ontbrak; aan capaciteiten echter ook wel wat. In de eerste helft vrij veel en nadien bijna steeds, had de Charloische club het spel ln handen, maar in de score kwam dit niet tot uitdrukking.


Het had er geruimen tijd zeer veel van dat de eindstand gelijk zou zijn en dat zou de verhouding ook vrij goed hebben weergegeven, maar op het laatste moment maakten de Hagenaars nog een doelpunt waardoor zij als overwinnaars uit den strijd traden.

Naast een gebrek aan geluk, wezen wij reeds op een gebrek aan capaciteiten bij C.V.V. Het was werkelijk ontstellend te zien, hoe aanval na aanval werd verknoeid door gebrek aan schot door getreuzel, door het veel te klein houden van het spel en ook door het slecht opstellen, waaraan o.a. de linksbuiten zich bezondigde.

Wat de Hagenaars betreft verdienen allererst de keeper en de beide backs een pluim. Zij hebben het lang niet gemakkelijk gehad, want telkens weer wisten zij de aanvallen te breken. In de middenlinie van A.D.O. werd verdedigend ook aardig werk gepresteerd, terwijl deze linie, wanneer de voorhoede lot aanvallen kwam, haar taak kende. In de voorhoede hebben wij de belde vleugelspelers eenige malen knap zien opbrengen en goede voorzetten zien plaatsen. Het binnentrio had vleugen waarin men maar niet los scheen te kunnen komen. Zooals reeds opgemerkt kwamen de A.D.O.-ers niet dikwijls lot aanvallen, maar indien zij dit deden, werden de aanvallen goed opgezet en vooral ook snel uitgevoerd, terwijl er een mooi open spel bij te zien werd gegeven.

Keeper Kruidenier van C.V.V. heeft een fout begaan. toen hij den vrijen schop verkeerd beoordeelde, maar hiertegenover staat toch, dat hij verder een uitstekenden wedstrijd heeft gespeeld en er eenige lastige ballen uit het net heeft weten te houden. De beide backs speelden ook zeer verdienstelijk en wisten o.a. door goed opstellen en ook door het handig open zetten van den buitenspelval successen te boeken. De middenlinie speelde wel dikwijls den bal goed aan de voorhoede toe. maar sloot verder dikwijls onvoldoende bij de voorwaartsen aan. Na hetgeen wij hierboven reeds over de voorhoede zelden, behoeft over deze linie niet veel meer gezegd te worden, al willen wij niet verhullen, dat b.v. een v. d. Blerik, en Zaanen en de middenvoor Verhoef individueel soms wel aardige dingen liet zien. Scheidsrechter was de heer Th. Bos, die de touwtjes goed in handen hield. Net beloop van den wedstrijd

De elftallen zagen er als volgt uit:

C.V.V.:
doel: Kruidenier
achter: v. d. Horden en Mastenbroek
midden: Gelderblom, Verhagen en Pinkster
voor: Kras. v. Bokkum. Verhoef, v. d. Blerik en Zaanen

A.D.O.:
doel;  Koek
achter: Kool en Choufoer
midden: Schurink, v. Maren en Loof
voor:  B. Tap, Vols. Berg. Clavan en De Korte


De wedstrijd begon met enige wederzijdsche aanvallen. Daarna kreeg De Korte van A.D.O. een pracht kans bij een algemeenen aanval der Hagenaars: zijn eerste schot belandde Juist In de handen van den keeper en het tweede schoot hij naast. Daarna volgden eenlge C.V.V. aanvallen, waarbij Zaanen goed voorzette en eenmaal op doel schoot, welk schot net naast vloog. Opnieuw volgden nu eenige aanvallen van A.D.O., waarbij het echter aan schotvaardigheid ontbrak. Het offensief werd daarna eenigen tijd geheel door Rotterdam overgenomen, maar ook dit had niet het gewenschte resultaat.

Na een twintig minuten spelen volgde het eerste doelpunt Het kwam aan den anderen kant dan een tijdlang door iedereen zal zijn verwacht. De Hagenaar, hadden namelijk een slecht afgewerkten aanval opgezet, waarbij de verdediging van C.V.V. den bal zeer onvoldoende wegwerkte. Van deze gelegenheid maakten de A.D.O.-mannen gebruik om opnieuw aan te vallen, waarbij Vols den bal ln goede positie voor de voeten kreeg en onhoudbaar doelpuntte (0-1).

Dadelijk hierna vielen de C.V.V.-er, vel aan. De eerste aanval werd afgeslagen, maar een vrije schop stelde de Rotterdammers in slaat opnieuw in het offensief te gaan. Verhoef wist handig door de verdediging heen te breken, passeerde den bal aan v. d. Herik, die voor den gelijkmaker zorgde (1-1).

Het spel kreeg nu eenigen tijd een spannend verloop. Aan beide kanten wist men zich kansen te scheppen, maar deze werden niet benut Een schot van den middenvoor van C.V.V. werd netje, gestopt en aan den anderen kant wist de C.V.V.- keeper een scherp schot van den Haagsehen linksbuiten te keeren.

Toen volgde, kort voor rust. het tweede Haagsche doelpunt. Loof, de linksbinnen kreeg een vrijen schop te nemen, waarbij hij den bal op doel schoot, van vrij verren afstand. Keeper Kruidenier keek naar den bal. meende dat deze naast zou gaan. maar het leder vloog net in het uiterste rechterhoekje In het net (1-2).

Met dezen stand kwam de rust

De tweede helft na de hervatting werden direct de C.V.V.-backs aan het werk gezet. Daarna volgde een serie aanvallen van de Rotterdammers. Er ontstond een paar maal een scrimmage voor het Haagsche doel als een gevolg van hel veel te kort houden van het aanvalsspel. Daarna wist C.V.V. driemaal een corner op het AD.O.-doel te verkrijgen, die niet het gewenschte succes hadden. Bij de daarop volgende aanvallen noteerden we een goed schot van den middenvoor van C.V.V., dat keurig werd gestopt, gevolgd, eenigen tijd later, door een schot van den linksbuiten. Telkens weer kwamen de Rotterdammers voor het A.D.O.-doel terug, maar steeds bleef de goede afwerking der aanvallen achterwege. Eenmaal kreeg v. d. Herik een zeer goede kans om te scoren, maar door te lang weifelen ging deze te loor. Even ging daarna weer wat meer uit van A.D.O., maar de C.V.V.-verdediging wist niet van wijken. Opnieuw was daarna het offensief aan de C.V.V.-ers. maar het duurde toch nog geruimen tijd voor de gelijkmaker kwam. Deze werd gescoord door den middenvoor Verhoef uit een zeer goed voor doel geplaatsten voorzet van Zaanen. den linksbuiten (2-2).

De strijd kreeg nu weer een zeer spannend verloop. Aanvankelijk leek het, dat de Rotterdammers de leiding zouden nemen, maar door slecht schieten gingen de kansen verloren. Aan den anderen kant zagen wij den C.V.V.-keeper een mooi schot van Tap er uit houden, terwijl daarna do backs van de Rotterdammers nog een paar maal handelend moesten optreden. Nadat nog eenige C.V.V. aanvallen waren afgeslagen, ging. vlak voor het einde van de match, de linksbuiten De Korte er vandoor. Hij bracht snel op. zette mooi voor en de toesnellende Clavan, de linksbinnen. schoot het leder onhoudbaar in het net. A.D.O. had nu weer de leiding (2-3).

In de laatste minuut zette C.V.V. er nog alles op. om den achterstand in te halen, maar hierin mocht zij niet slagen. Eindstand 2-3.