support Casper
 
volg adofans op ....
volg adofans op Twitter volg adofans op Facebook volg adofans via RSS Join adofans op linkedin Join adofans op instagram
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 AJA 24 19 3 2 60
2 PSV 25 16 6 3 54
3 AZA 25 14 7 4 49
4 VIT 25 15 3 7 48
5 FEY 25 13 7 5 46
6 GRO 25 12 6 7 42
7 UTR 24 9 10 5 37
8 TWE 25 9 9 7 36
9 HEE 25 8 9 8 33
10 HER 25 9 5 11 32
11 FOR 25 9 4 12 31
12 ZWO 25 5 11 9 26
13 SPA 24 6 6 12 24
14 RKC 25 5 8 12 23
15 VVV 24 6 4 14 22
16 WII 25 4 6 15 18
17 ADO 25 2 9 14 15
18 EMM 25 2 7 16 13
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
Delftsche Courant

Datum plaatsing: 21-09-1936 12:00:00

ADO sneuvelt met 3-2 tegen DHC


Reeds heel vroeg begon het te loopen en vooral veel fietsers uit den Haag kwamen bijtijds een plaatsje op het D.H.C. -veld zoeken. Toen scheidsrechter Stasse de elftallen liet aanvangen, waren dan ook ruim 6000 toeschouwers aanwezig.


Deze enthousiasten zullen niet alle tevreden zijn gesteld, vooral zij, die kwamen om een niooien wedstrijd te zien zullen zijn teleurgesteld. Neen, mooi was het treffen D.H.C.-A.D.O. niet, wel spannend, heel spannend en . . . nogal hard. Daar waren twee ploegen aan liet wenk, die den tegenstander geen duim breed gronds lieten. De Hagenaars kwamen met een Zilveren Bal-reputatie, die klonk als een klok, D.H.C. had goede oefenwedstrijden achter den rug. maar trof het in den eersten competitiewedstrijd toch wel heel slecht, op het laatste moment v. d. Lem op de spilplaats te moeten vervangen. Deze D.H.C.-er kreeg n.l. Zaterdag op zijn werk een cylinderblok op zijn voet. De D.H.C.-leiding besloot toen Jansen op te stellen en vertrouwde de moeilijke spilplaats aan den jeugdigen Bommelee toe, die dus wel een heel zwaren vuurdoop te verduren had. Jansen was ongetwijfeld uitstekend en Bommelee zoowel als Leeuwensteyn komt een pluim toe voor het tot het bitter einde toe volhouden, maar qua linie moest van een geduchte verzwakking gesproken worden waaronder vooral de voorhoede leed.

A.D.O. stelde daartegenover de volledige ploeg en aldra toonden de Hagenaars aardig wat in hun mars te hebben. Het onderlinge verband was zeer goed en werd oorzaak van een veldoverwicht. waaraan D.H.C. slechts bij korte pozen met veel moeite wist te ontkomen. Dan bleek echter aanstonds de D.H.C.-aanval gevaarlijker dan die van A.D.O. en naast wat geluk heeft dat tenslotte den doorslag gegeven.

A.D.O. had niet verdiend te verliezen. Een gelijk spel zou beter de verhouding hebben weergegeven, maar tenslotte viel de voorhoede tegen deze verzwakte Delftsche middenlinie toch wel wat tegen, hoe goed het achtertrio Boot, Noordeloos en Dorjee ook was. Speciaal de Korte en Tap hebben maar heel weinig gevaarlijks te zien gegeven. Jansen was een voortdurend struikelblok voor Tap en de Korte, die veel meer bewegingsvrijheid had, kon zijn vorm maar niet vinden. Toch vormt deze A.D.O. ploeg een uitstekend geheel en als men er toe besluit Berg inplaats van rechtsbinnen midvoor op te stellen,  Wint o.i. de voorhoede ook aan kracht. De sterkste linie is ongetwijfeld de middenlinie. Van de backs is Choufour beter dan Kool, terwijl Koek goede dingen met zeer nonchalante oogenblikken afwisselt.

Dat D.H.C. tegen deze ploeg het kunststukje uithaalde om te winnen geeft hoop voor het komende seizoen. Bepaald goed was liet achtertrio met Dorjee aan het hoofd, over de middenlinie hadden wij het al en in de voorhoede zal het bij wat beter aangeven wel lukken. Het zijn in ieder geval twee kostbare puntjes, die ongetwijfeld de noodige spirit voor de volgende ontmoetingen zullen geven. Scheidsrechter was de heer Stasse. Hij deed af en toe wat druk maar had den wedstrijd prachtig in handen. Over de ontmoeting nog liet volgende:

Om precies 2 uur stellen de elftallen zich als volgt op:
D.H.C. :
doel: Boot;
achter: Noordeloos, Dorjee;
midden: Leeuwensteyn, Bommelee. Jansen;
voor: v. d. Sloot, Buyink, Ditmars. van Dijk, van Nellen.

A.D.O.:
doel: Koek
achter: Choufour, Kool
midden: Schurink, van Maren, Loof
voor: Tap, Berg, Volz, v. d. Beukei en de Korte.

Het verloop.
D.H.C. wint den toss en laat A.D.O. met de zon in den rug aftrappen. De gasten zetten er reeds dadelijk een flink offensief in, dat reeds in de eerste minuten bijna succes heeft. Uit een harden voorzet van Tap kopt v. d. Beukel echter juist tegen den paal en Dorjee weet nog weg te werken. De D.H.C.-middenlinie is er nog niet, in, maar het achtertrio staat reeds dadelijk pal en na den eersten schrik komt er ook bij de groen-zwarten gelijdelijk gang in. Voorloopig komt het echter niet verder dan eenige verre schoten van Ditmars en Buyink. waarmede Koek wel raad weet.

Bij een vrijen schop van Leeuwensteyn echter kan van Maren slechts door corner koppen de situatie redden. Niet ontkend mag echter worden, dat het onderlinge verband bij gasten veel beter verzorgd is dan bij de thuisclub en vooral het aangeven van de middenlinie valt op. Met schieten zijn de A.D.O.-ers echter niet gelukkig. Eerst schiet Volz via de lat achter en kort daarop zet dezelfde speler te zacht in als Dorjee is gevallen. Boot krijgt den bal nu nog gemakkelijk te pakken. Ook de Korte faalt als hij den bal vrij krijgt voor zijn rechterbeen. Juist als A.D.O. oen flinke veldmeerderheid heeft belandt de bal bij Ditmars, die ineens doorgeeft naar van Nellen. Deze loopt naar binnen en schiet dan van korten afstand in. Wel keert Koek het schot, maar hij kan niet wegwerken en Ditmars voltrekt het vonnis, 1-0. Er is dan 25 minuten gespeeld. Berg valt even uit, maar komt na 5 minuten weer terug, in welke periode Ditmars aan van der Sloot nog een pracht kans heeft bezorgd. Deze speelt het leder even te ver naar voren, zoodat Koek uitloopende redden kan A.D.O. blijft den toon aangeven en eindelijk na 38 minuten weet Berg van een misverstand in de D.H.C.-verdediging te profiteeren Hij glijdt langs Dorjee en lost dan een hard hoog schot, dat volkomen onhoudbaar in het D.H.C.net verdwijnt (1-1).

Eerst dan blijkt hoeveel Hagenaars op het terrein aanwezig zijn. Een interessante spannende kamp om de leiding ontstaat dan. Zoo heeft Koek een vliegend schot van van Vellen onschadelijk gemaakt of Boot moet bij een hoogen bal van Volz al zijn talenten aanwenden. Gedoelpunt wordt er vóór de rust eciiter niet meer. Rust 1-1.

Na de hervatting is het spel meer verdeeld. Hoewel de goede samenhang in de A.D.O.-ploeg nog altijd te bespeuren is, gaat het toch niet meer zoo gesmeerd. D.H.C. komt er veel meer aan te pas dan in de eerste helft. Nauwelijks heeft Dorjee Berg het doorkopen belet of van Nellen ontsnapt, passeert de geheele verdediging, maar besluit dan helaas met een te scherpen voorzet, die in de handen van Koek terecht komt.
Bij A.D.O. moet het dezen middag geheel van Berg komen. Deze speler lost een paar fiksche schoten, die echter hun doel óf missen óf in veilige handen van Boot terecht komen. Opnieuw krijgt v. d. Sloot een fraaie kans, als hij dicht tot Koek is doorgedrongen, doch ook nu is zijn sciiot niet goed gericht en kan de A.D.O.-doelman corner werken. Na een fraaie A.D.O.-combinatie zendt Volz een hoog schot in, dat Boot keurig over de lat werkt. De corner zendt hij hoog opspringend weer in het veld terug. Zoo af en toe wordt het dan wat al te vurig, zoodat Stasse de beide aanvoerders beveelt hun spelers tot kalmte aan te manen. Het opmerkelijke is ook nu weer. dat A.D.O. bij een veldoverwicht mi-der kansen krijgt dan D.H.C. Na 26 minuten brengt Buyink het leder keurig door de Haagsche verdediging en zendt dan een tam schot, dat tot verrassing van iedereen tusschen vier A.D.O.-ers -heen in het doel belandt, 2-1. A.D.O. zakt dan af en een zeer slechte uittrap van Koek is indirect oorzaak, dat D.H.C. den voorsprong vergroot. Van Nellen vangt het leder ineens op, dat via Kool bij van Dijk belandt, die maar heeft in te trappen (3-1). Van Nellen trekt zich dan in de verdediging terug en A.D.O. zet nog eens alles op alles. D.H.C. verdedigt echter met hand en tand en krijgt daarbij terecht eenige vrijeschoppen tegen zich. De Delftenaren houden echter prachtig stand en eerst in de allerlaatste minuut schiet Loof na een half weggewerkten vrijen schop den bal voor de tweede maal langs Boot (3-2).  Vlak hierop is het tijd.