support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 RJC 8 6 1 1 19
2 ADO 8 4 3 1 15
3 EMM 8 4 3 1 15
4 EIN 8 3 5 0 14
5 VVV 8 4 2 2 14
6 GRA 8 4 2 2 14
7 GRO 8 4 1 3 13
8 CAM 8 4 1 3 13
9 JPS 8 4 1 3 13
10 WII 7 3 2 2 11
11 DOR 8 2 5 1 11
12 JAZ 8 3 2 3 11
13 JUT 8 3 2 3 11
14 HEL 8 3 1 4 10
15 DBO 8 3 0 5 9
16 NAC 8 2 2 4 8
17 MVV 8 2 1 5 7
18 TOP 7 1 1 5 4
19 TEL 8 1 1 6 4
20 JAJ 8 0 2 6 2
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
het vaderland

Datum plaatsing: 06-02-1933 22:24:00

A.D.O.-R.C.H. Voor doel brachten de bezoekers er weinig van terecht


De harde wind die in de breedte van het veld stond heeft goed spel onmogelijk ge» maakt, maar ook het veld waarvan de grasmat zoo los lag dat de bal er telkens in "stikte" en de spelers hij een vluggen start vaak weg gleden, is oorzaak geweest dat vele goede bedoelingen reeds in den opzet smoorden.


Vier nul zeggen de cijfers.  Maar zóó is de verhouding toch niet weergegeven. Beurteling, zijn de partijen in de meerderheid geweest en al was ADO dit over het geheel genomen iets meer dan RCH. toch hebben de Haarlemmers zich minstens zooveel kansen geopend als de Hagenaars. Twee tot drie doelpunten hadden R.CH. heusch wel mogen ten deel vallen, maar och, wat was dat schieten slecht en hoe ondoordacht handelden Houkes en Hanse toen zij slechts een paar meter uit het doel vérwij. derd alleen voor den keeper kwamen. Op sommige momenten zat er werkelijk iets goeds in het spel van RCH. maar als de zwart» blauwen in de buurt van Weber kwamen, die weer 'n zeldzaam solide partij speelde en nog al wat blunders van de Groot kreeg op te knappen, werd het spel nerveus en onzeker. Bij vleugen combineerde ADO goed en wisten de groen-rooden den bal ook goed laag te houden. Nog steeds was W. Tap de gevaarlijke man van den aanval. Hij liet prachtige voetbalkun» stige stukjes zien, die echter door zijn binnenspelers niet werden begrepen en door een deel van het publiek als fouten van hem werden aangemerkt. Maar het waren trough pasjes die van voetbal-intelligentie getuigden. Breitner en Lobel zochten het echter meer in gezwoeg dan in fijnheid en goed begrip en zoo bleef de aanval van ADO die in den ouden Krom een lastig tegenstander had. steeds rammelen.Voor de rust bracht ADO het tot een net doelpunt De drie die in de tweede helft werden gemaakt waren minder fraai.


RCH verscheen zonder Bloemink en Smit die overschrijving naar Haarlem hebben aangevraagd. Verder hadden beide elftallen hun bekende opstelling wat in deze dagen van griep wel een bijzonderheid is. De wind was eenigermate in het voordeel van RCH en de gasten profiteerden er onmiddellijk 1 van door eenige goede aanvallen te ondernemen waarbij Koek door nitloopen wist te redden. Na eenigen tijd weet ADO zich los te werken en ging een schot van W. Tap door den wind meegenomen over de lat.
 

Onmiddellijk daarop kwam de Groot op gelukkige wijze Koek te hulp toen Houkes dezen uit zijn doel had gelokt Van toen af aan werd ADO sterker, er werd meerendeels voor het doel van RCH gespeeld, doch er zat geen voldoenden druk achter en alhoewel Kos eenige malen moest optreden bleef het groote gevaar achterwege. Na 30 minuten echter gaf de Korte tegen den harden wind in een voorzet die, in de lucht "dood" geworden met een plof voor de voeten viel van Lobel die tusschen Krom en Kos door doel puntte (1-0).
 

Onmiddellijk daarop hield Kos er vallende een gevaarlijken schuiver van Breiter uit, doch dan worden de bordjes verhangen en is RCH het laatste kwartier voor de rust sterker zonder van haar overwicht te kunnen proNteeren. In de laatste minuut voor de rust ondernam ADO een uitval waarbij een schot werd ingezonden dat gestopt werd. Terwijl Kos den bal keerde viel hij en Van Eembergen had den bal nu maar voor het inschieten, doch op den grond liggende wist Kos den bal er ten tweede male uit te werken.
 

Na de rust toen ADO 'n tikje voordeel van den wind had, begon RCH het spel in handen te nemen en werd Koek herhaaldelijk aan het werk gezet waarbij hetgeen hij te doen kreeg echter niet moeilijk was. Plotseling echter (het spel vertoonde meer van die scherpe wisselingen) werd ADO weer sterker en na een paar uitvallen van RCH waarbij Hanse in handen schoot van Koek, werd het doel van de gasten belegerd.
 

Het verkeerde doorloopend in gevaar en op een moment zien wij Kos en Breitner beiden op den grond liggende om den bal vechten. De scrimmage hield aan en ten leste belandde de bal na tal van beenen te hebben aangeraakt weer bij Breitner die van korten afstand den stand op 2-0 bracht. RCH pakte weer flink aan en dreef ADO weer eenigen tijd terug en andermaal bedierf Hanse : door slecht schieten een beste kans. ADO kwam daarna weer opzetten en op zeker moment appelleerde heel RCH voor buitenspel. Scheidsrechter Th. Bos liet echter doorspelen en v. Eembergen plaatste den bal naar W. Tap die op enige wijze langs den uitgeloopen Kos doelpuntte (3-0)
 

RCH vielen toen nog een tweetal goede kansen ten deel welks wederom verpoedeld werden. Even voor het eind kwam W. Tap na een dribbel alleen voor Kos dien hij bedaard maar listig passeerde (4-0).