support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 RJC 7 6 0 1 18
2 VVV 7 4 2 1 14
3 GRO 7 4 1 2 13
4 CAM 7 4 1 2 13
5 GRA 7 4 1 2 13
6 EMM 7 3 3 1 12
7 ADO 7 3 3 1 12
8 JAZ 7 3 2 2 11
9 DOR 7 2 4 1 10
10 JUT 7 3 1 3 10
11 JPS 7 3 1 3 10
12 EIN 5 2 3 0 9
13 WII 6 2 2 2 8
14 MVV 6 2 1 3 7
15 NAC 7 2 1 4 7
16 HEL 7 2 1 4 7
17 DBO 7 2 0 5 6
18 TOP 6 1 1 4 4
19 JAJ 6 0 1 5 1
20 TEL 7 0 1 6 1
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
het vaderland

Datum plaatsing: 01-02-1932 12:50:00

Te kort aan schotvaardigheid bij Xerxes-A.D.O. 4-3


Xerzes wint den toss, 't geen echter weinig beteekenis heeft, daar 't zoo goed als windstil is. De Hagenaars openen met een snellen aanval, waarbij Steenbergen, om verdere onheilen te voorkomen, een corner moet veroorzaken.Dan komt de thuisclub in 't offensief, de Jong en Lagendaal dringen ver naar voren maar Weber slaat dezen aanval af. De bal belandt bij J. v. d. Broek, die fel inschiet, waar Quax op de juiste plaats staat.


Dan weer een fraaie combinatie tusschen Lagendaal en de Jong. waarbij eerstgenoemde rakelings naast trapt. Een tijd lang is Xerzes absoluut in de meerderheid, haar vleugelspelers brengen 't leer herhaaldelijk goed op, maar het binnentrio is allesbehalve productief. Wanneer aanvoerder v. d. Broek een keurige through pass geeft naar Lagendaal, lijkt een doelpunt zeker, het harde schot vliegt evenwel een heel eind naast de palen.

Ook in de A.D.O.-voorhoede valt er een te kort aan schotvaardigheid te constateeren, want achtereen volgens jagen W. Tap en Berg den bal in de richting van de hoekvlag. Erger nog maakt de Jong het, wanneer hij verschillende A.D.O.-ers, den uitloopenden Quax incluis gepasseerd is en den bal niet in het wijd geopende doel kan plaatsen. Uit een van de voorzetten van Westdijk kopt Lagendaal in moeilijke positie rakelings over de deklat. De internationale middenvoor krijgt er dan zin in want hij loopt er een paar malen goed door heen; hij moest echter ondervinden, dat Quax nog altijd een doelman is, die er onder alle omstandigheden scherp 't oog in heeft. Eén schot van Lagendaal is echter zoo bard, dat Quax den bal nog maar net corner kan tippen. De aanvallen van de A.D.O. zijn niet talrijk en over 't algemeen vrij ongevaarlijk, daar W. Tap het spel veelal te kort houdt.

Over en weer loopt de voorhoede bovendien nog al eens in het buitenspelvalletje, dat de backs van beide ploegen met vee! overleg opzetten. Als van Straten een gemakkelijke kans door naast schieten onbenut beeft gelaten, noteeren we een goed door G. Tap geleiden A.D.O. aanval. Berg krijgt 't leer goed voor de voeten, maar 't is met de richting weer mis.

Het eerste doelpunt ontstaat dan, wanneer Weber iets naar binnen zwenkt en een effectbal inzendt, die via van Maren's voet in het net belandt (1-0). A.D.O. weet dan tot de rust het spel eenigszins te verplaatsen, hoewel de aanvallen van Xerxes meer scoring-kansen in zich houden.

De Jong en van Straten zijn evenwel niet op schot en lagendaal heeft weinig geluk. Zoo krijgt hij een afgemeten voorzet van Westdijk te behandelen, waaruit hij juist naast kopt. Kort voor de rust krijgt plots Wasserval druk werk. waarvan hij zich naar behoren kwijt. Eenmaal heeft A.D.O. pech, als een hard schot van W. Tap van de lat in 't veld terugspringt, waarvan Wasserval het door Vogel ingezonden schot kan keeren. Wanneer G. Tap een overtreding begaat, ontgaat dit den scheidsrechter, de Xerxes verdediging grijpt te laat in, waardoor de A.D.O.'s rechtsbuiten gelegenheid heeft den stand gelijk te maken (1-1). Lagendaal krijgt dan nog een vrijen schop te nemen, dien Quax er keurig uithoudt, waarna gerust wordt.

Xerxes begint de tweede helft met een pittigen aanval, besloten met een goed schot van Van Straten, dat een hoekschop oplevert. Daaruit ontstaat een scrimmage voor het A.D.O.doel, waaraan ten slotte de Groot met een forschen trap een einde maakt. Even wordt er gestopt voor Westdijk, maar wanneer hij weer aan het spel kan deelnemen, onderneemt deze een fraaien ren, dien hij met een hard schot besluit, dat Quax er uithoudt. Allengs gaat Xerxes het spel in handen nemen en haar overwicht wordt langzamerhand zoo groot,, dat een tijdlang het A.D.O.-doel een ware belegering te doorstaan heeft. Quax weert zich evenwel dapper en de beide backs zorgen voor de rest. Wanneer Westdijk voor de zooveelste maal een aanval in leidt, geelt hij op 't juiste moment den bal door naar van Straten, deze zet voor en met een hard schot geeft de naar binnen geloopen Weber de thuisclub de leiding (2-1). Dadelijk daarna biedt Lagendaal zijn buurman de Jong een goede kans, maar het resultaat is nihil.

De scheidsrechter laat even later doorspelen alsof er niets gebeurd is, wanneer Weber een bal uit het doel wegslaat. Een aan Xerxes gegeven vrijen schop plaatst de Goede mooi voor doel, Lagendaal zet er zijn hoofd onder, maar de bal verdwijnt juist over de lat. 't Is even wel uitstel van executie, want geen minuut later speelt Weber een bal zuiver naar Lagendaal, deze zigzagt er prachtig door heen om met een kogel den stand op 3-1 te brengen. A.D.O. wijzigt dan haar opstelling, waarbij Weber nu Breitner van plaats verwisselen. De bezoekers komen nu geducht opzetten en 't is vooral Weber. die zijn voorhoede onophoudelijk aan het werk zet. De Xerxesverdediging krijgt 't nu hard te verantwoorden en het verwondert niemand, dat uit. een voorzet van de Korte met een goed schot Berg don achterstand verkleint (3-2). A.D.O gooit er dan nog een schepje op en eenige minuten later weet uit een voorzet van zijn broer Win Tap via de paal de partijen op gelijken voet te brengen (3-3). 't Kwam ons voor dat Wasserval dit doelpunt. wanneer bij de situatie goed overzien had we! had kunnen verhinderen. Het loopt reeds tegen het einde, maar nu gast ook de Xerxesvoorhoede zich weer roeren en wanneer Weber en zuiveren voorze geeft, kan van Straten den stand op 4-3 brengen. Nog krijgt Westdijk een kansje, doch het schot vliegt naast. Verandering in den stand komt er niet, zoodat Xerxes «en 4-1 overwinning behaalt.