support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 WII 38 23 10 5 79
2 GRO 38 22 9 7 75
3 RJC 38 21 12 5 75
4 DOR 38 18 15 5 69
5 ADO 38 17 12 9 63
6 GRA 38 19 6 13 63
7 EMM 38 17 6 15 57
8 NAC 38 15 11 12 56
9 MVV 38 16 8 14 56
10 JAZ 38 16 8 14 56
11 HEL 38 14 9 15 51
12 CAM 38 13 8 17 47
13 VVV 38 12 10 16 46
14 EIN 38 9 16 13 43
15 JAJ 38 10 11 17 41
16 JPS 38 11 7 20 40
17 TEL 38 9 8 21 35
18 TOP 38 10 4 24 34
19 DBO 38 8 9 21 33
20 JUT 38 5 11 22 26
Bron van dit artikel
het vaderland

Datum plaatsing: 04-01-1932 19:32:00

Hilversum klopt A.D.O: 4-2


De tweede ontmoeting tusschen Hilversum en A.D.0. die slechts 5 dagen na de eerste plaats vond verschilde daarvan door een bijzonder goed en aantrekkelijk spel vooral in de eerste helft.


Zelfs een strafschop in deze eerste periode genomen door G. Tap werd zeer onbenullig geplaatst, zoodat de toch al uitstekend werkende Bottenberg weinig moeite had den bal tot corner te verwerken.

Het was een hele toer om bet bruine monster tegen den wind in op te brengen, te meer omdat de goed werkende backs Weber en de Groot het terrein steeds zuiverden.

Toch won Hilversum ziender oogen veld en de doorzetters in de voorhoede bezorgden Quax dan ook menig benauwd oogenblikken. Bij een dezer gelegenheden maakte een A.D.O.'er hands en ook nu wees scheidsrechter Vrugt onverbiddelijk naar de bekende witte stip. Van kolen deed beter dan G. Tap en Quax moest na plus 25 minuten voor het eerst zwichten.

Zooals het gewoonlijk gaat combineert een ploeg tegen wind in beter dan met wind mee, en zoo verging het ook nu de beide ploegen. De felle wind deed de Hilversumers alle afmetingen onderschatten en de A.D O.'ers, aangevuurd en geleid door den zeer verdienstelijk spelende Weber en Breitner kwamen steeds gevaarlijker opzetten. W. Tap, die overigens gedurende den geheelen wedstrijd een zekere afkeer aan den dag gelegd had tot schieten, kwam plots zoo mooi door de Hilversumverdediging heen, dat falen haast onmogelijk was, de oud internationaal zorgde dus voor 3-1

Het was voor A.D.O. jammer dat hij daarna niet voorgoed zijn schuchterheid in schieten had afgelegd, want nog talrijke malen kwam de gelegenheid daartoe.
Wel bood hij zijn mede-voorhoedespelers vaak opghelegde niet te missen kansen, doch deze schenen hun schot en tegenwoordigheid van geest in Den Haag gelaten te hebben, want geen van de geboden kansen werd naar behooren benut.

Zooals reeds opgemerkt waren Weber en Breitner de hardst werkende A.D.O.'ers, van wie de laatste vaak interessante duels leverde met den veel langere Huizinga, die ïn het voordeel van den kleinen Breitner uitvielen. Bij Hilversum viel naast het stoere verdedigingsspel het snelle vleugelwerk te roemen. De linksbuiten Van Ek zag tot tweemaal toe kans zelf zijn snelle rennen met doelschoten te besluiten, die onverwachts afgevuurd Quax's heiligdom tweemaal doorboorden.

A.D.O. heeft den sterken van doel tot doel staande wind in bet voordeel en hoewel Hilversum direct full speed begint blijft voorloopig A.D.O. toch bet meest in den aanval.

W. Tap geeft met eenige goede passes zijn broer gelegenheid zich vrij te maken en van dien kant komen dan ook de meest gevaarlijke momenten voor het Hilversum-doel.

Als het evenwel met schoten van dichtbij niet vlotten wil. probeert men het van veraf, doch daarmede heeft keeper Bottenberg al heel weinig moeite. Ondenaller maakt bij een te spontaan verdediging hands en G. Tap zal den strafschop nemen. Bottenberg werkt hieruit den bal corner. Algemeen gejuich bij den Hilversum aanhang.


Quax is er nog niet goed in als van 't Veld onverwacht inschiet, laat hij den bal vallen, waaruit een scrimmage ontstaat die wonder best voor A.D.O. afloopt. Van Polen en Kamps schieten eenige malen van zeer dichtbij in, doch steeds is de reddende hand van Quax of het been van een ander nog juist een beletsel tot scoren.

Een der verdedigers maakt dan binnen het strafschopgebied hands en de toegestane strafschop wordt door Van Polen in een doelpunt omgezet (1-0).

Dit geeft den Hilversummer nog meer moed en binnen twee minuten is een vrije trap tegen de Groot indirect oorzaak van het 2e punt, waarbij F. Huizinga fraai inschiet 2-0.

Al en toe bezondigt men zich dan aan ontoelaatbare handelingen, waardoor het spel eenigzins ruw wordt.

G. Tap schiet na goed opbrengen dan in het zijnet en v. Maren heeft voor de zooveelste maal met zijn overigens goed gerichte afstandsschoten geen succes.

De Hilversumsche rechtsbuiten krijgt dan een bal toegespeeld waarmede hij een snellen ren op het A.D.O. doel afstormt om met een vliegend schot, dat Quax schijnbaar als voorzet beoordeeld, den stand op 3-0 te brengen. Rust 3-0.In de tweede helft is Hilversum weer terstond fel in actie en profiteerende van het windvoordeel, zal men thans de doelpunten score eens flink opvoeren. Dit valt evenwel tegen, want het eerste gevaarlijke schot van Van 't Hooft wordt door Quax naar behooren gestopt.