support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 WII 38 23 10 5 79
2 GRO 38 22 9 7 75
3 RJC 38 21 12 5 75
4 DOR 38 18 15 5 69
5 ADO 38 17 12 9 63
6 GRA 38 19 6 13 63
7 EMM 38 17 6 15 57
8 NAC 38 15 11 12 56
9 MVV 38 16 8 14 56
10 JAZ 38 16 8 14 56
11 HEL 38 14 9 15 51
12 CAM 38 13 8 17 47
13 VVV 38 12 10 16 46
14 EIN 38 9 16 13 43
15 JAJ 38 10 11 17 41
16 JPS 38 11 7 20 40
17 TEL 38 9 8 21 35
18 TOP 38 10 4 24 34
19 DBO 38 8 9 21 33
20 JUT 38 5 11 22 26
Bron van dit artikel
Haagsche Courant (oud)

Datum plaatsing: 15-05-1922 10:03:00

A.D.O. sluit seizoen af met 3-1 verlies bij Quick


Voor dezen laatsten thuiswedstrijd van Quick bestond een meer dan gewone belangstelling en om half 2 was Nieuw-Hanenburg dan ook reeds zoodanig bezet, dat het bijna niet mogelijk was een behoorlijk plaatsje te bemachtigen.


Het Quick-bestuur had de handen vol werk om aan de vele aanvragen om nog een zitplaatsje te gemoed te komen. Van alle kanten werden stoelen aangedragen en toen eindelijk hiervan de voorraad was uitgeput, kregen we ook voor de-tribunes het „rijtje langs de lijn". De regeling was echter zoodanig, dat ieder een goede plaats kreeg. Als scheidsrechter van Bisselick om precies 2 uur laat beginnen, komen de teams uit met de volgende opstelling:

A.D.O.

Nijhuis, v. d. Locht, de Jong. r. Leersum sr., Kloos, Philipse. Cools, Plantfeber, v. Leersum jr., v. Hezik, Winterkamp, waartegenover

Quick

Vermeer, Pino Post. sr., Jonkheid, Pino Post jr., Gerardts, Schuur, Ben Visman, Claasz, visman jr., Meijer, Brederode.

A.D.O. wint den toss doch van een voordeel, wind of zon, is vrijwel geen sprake, aangezien belde dwars over net veld staan. Als Jonkheid aftrapt, ontwikkelt zich direct een zeer snel spel en beide verdedigingen worden terdege aan den tand gevoeld. De Quickaanvallen zijn echter veel gevaarlijker dan die van A.D.O. Al spoedig ontstaat een corner op het A.D.O.-doel, die echter niets oplevert. Winterkamp krijgt dan een vrijen trap tegen zich wegens duwen. Claasz plaatst den bal ver naar voren. Heiligers geeft over aan Gerardts, die bijna voortdurend ongedekt staat, deze geeft een van zijn bekende voorzetten, doch de gereedstaande Jonkheid trapt in de verkeerde richting. Nog probeert Pino Post het dan, doch Nijhuijs kan, doordat de bal tegen den paal komt, wegwerken. Toch komt spoedig het eerste doelpunt als bij een scrimmage voor het A.D.O.-doel Jonkheid met den rechtsback van A.D.O. den bal over doelijn werkt.
Hierbij komt Nijhuijs nog al in den knel, zoodat even gestopt wordt.

We krijgen dan enige goede doorbraken van A.D.O., doch een bepaalde bedreiging van het Quick-doel blijft voorloopig uit. Het samenspel van Quick sluit dezen middag als een bus en had er in de achterhoede van A.D.O. geen de Jong gestaan, het aantal doelpunten zou nog grooter zijn geweest. Bij een nieuwen Quick-aanval schiet Jonkheid hoog over. We krijgen dan een staaltje van samenspel tusschen Vermeer en Pino Post sr., waartegen v. Leersum weinig kan doen en waaruit. Pino dan ook met een prachtig schot Quick's tweede doelpunt maakt. Er moet nogal eens gefloten worden voor overtredingen, doch voorloopig blijft het spel binnen de perken. A.D.O. laat het er niet bij zitten en vooral het goede opbrengen van Cools en Plantfeber valt op. Een tegenpuntje wil echter niet komen. Wel weet aan de andere zijde Ben Visman met 'n mooi schot in den rechterbovenhoek nog eens te doelpunten, waarmee dan de rust komt.


Na de thee komt A.D.O. geweldig opzetten in elk oogenblik denken ww haar twgen te zien scoren, doch vrouwe Fortuna is niet met haar. Het spel van Quick is niet zoo goed als voor de rust. Echter herstellen do Haantjes zich langzamerhand en krijgen we weer een mooie strijd met zeer vlug spel. Bij een goed opgezetten A.D.O.-aanval schiet Winterkamp op doel en kan Brederode slechts ten koste van corner redden. Deze levert niets op. Opnieuw komt A.D.O. terug en een keurigen ren van Cools besluit hij met een keihard schot, dat echter tegen de lat en overgaat. Een vrije trap door Philipse genomen, gaat ver naast. Het spel wordt thans wat ruwer en Cools en Plantfeber hebben het blijkbaar bijzonder op Claasz voorzien, Van Bisselibk straft echter elke overtreding en houdt zoodoende de teugels in handen. Bij een dezer overtredingen, waarbij aan Quick een vrije trap wordt toegekend, komt de A.D.O.-grensrechter het veld in loopen. Niet tegenstaande de beslissing van v. Bisselick blijft hij heftig protesteeren (geheel ongemotiveerd) en krijgen we, wat we op het groene veld nog maar sporadisch zagen, te zien, dat hij moet worden vervangen.

Bij een nieuwen doorbraak van Quick raakt Gerardts onklaar en gaat het veld uit. In deze periode, dat Quick met 10 man speelt maakt Pino Post uit een goeden voorzet van vermeer het, derde doelpunt van de middag voor Quick.

A.D.O. tracht nog de eer te redden, doei zij heeft werkelijk doch met goede schoten van Cools en Hezik, die rakelings langs en over gaan. Gerardts komt dan terug, doch kan niet veel anders doen dan mee huppelen. In de laatste minuut breekt A.D.O. nog eens door en maakt van Leersum een welverdiend tegenpunt. Na afloop kregen we een nog ongekende hulde aan de Quick-spelcrs, welke een regen van serpentines op zich zagen neerdalen. Onder het publiek bevond zich een ontzettend groot aantal Loosduiners en hoorden we herhaaldelijk 't schoone lied: "'t Loosduinsche Quick gaat nooit verloren", enz. Wat de spelers betreft, vonden we bij Quick Brederode het minste, terwijl ook Schuur blijkbaar "z'n dag niet had". De overigen allen goed. Bij A.D.O. de Jong en Winterkamp de besten.