support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 WII 38 23 10 5 79
2 GRO 38 22 9 7 75
3 RJC 38 21 12 5 75
4 DOR 38 18 15 5 69
5 ADO 38 17 12 9 63
6 GRA 38 19 6 13 63
7 EMM 38 17 6 15 57
8 NAC 38 15 11 12 56
9 MVV 38 16 8 14 56
10 JAZ 38 16 8 14 56
11 HEL 38 14 9 15 51
12 CAM 38 13 8 17 47
13 VVV 38 12 10 16 46
14 EIN 38 9 16 13 43
15 JAJ 38 10 11 17 41
16 JPS 38 11 7 20 40
17 TEL 38 9 8 21 35
18 TOP 38 10 4 24 34
19 DBO 38 8 9 21 33
20 JUT 38 5 11 22 26
Bron van dit artikel
Haagsche Courant (oud)

Datum plaatsing: 14-11-1921 11:15:00

A.D.O.-Stormvogels: Scheidsrechter onberekend voor zijn taak


Hoe paradoxaal het den lezer, die gister tegenwoordig was hij de ontmoeting A.D.O. Stormvogels, ook in do ooren moge klinken, we moeten dit verslag aanvangen met een woord van oprechte hulde te brengen aan de twee-en-twintig menschen in het veld


Spelers die moed genoeg toonden te bezitten om anderhalf uur lang de luimen en grillen te verduren van een scheidsrechter, die minder begrip van voetbalsport bleek te hebben dan een bengal, die met een touwomwikkelde papierprop met zijn kornuiten "een partijtje" speelt in een stil straatje.


De heer Katoen bleek absoluut onberekend voor zijn taak en door zijn slechte leiding was de wedstrijd onverantwoordelijk ruw. We hebben wel juist gezien, toen we veronderstelden, dat de IJmuidenaren hier nog wel eens een veer zouden moeten laten. A.D.O. heeft zich dapper geweerd en de overwinning beslist verdiend. Zoowel de verdediging als de voorhoede gaf goed werk te zien „Witte Jan" werd door den Haagschen spil secuur bewaakt en vond daardoor weinig gelegenheid om iets boven hiet middelmatige te prestoeren. De opstelling der beide elftallen was als volgt!

A.D.O.
H. Nijhuis;
Th. v. Es, J. de Jong;
K. v. Leersum sr., J Kloos, B. Philipse, Th. van Zee, H. Cools. P. v. Roosendaal. Th. Plantfeber, J. Winterkamp.

K. Oldenburg, C. v. Hemert, J. Blinkhof sr., G. Scharff. G. Visser.
C. Bakker, H. Snoeks, W. Struijs,
W. Koster, J. Blinkhof jr.,
K. Beuzenaar.
Stormvogels.

De gasten winnen den toss en trappen af. Hun eerste aanval stuit op de Haagsche verdediging, die het leder naar de andere zijde van het veld kogelt. Plantfeber neemt den bal mee, doch deze wordt door Blinkhof jr. bemachtigd en tot een corner weggewerkt. Deze wordt achter geschoten. Nu zal A.D.O.'s rechterwing het probeeren, doch weet eveneens niet meer dan een hoekschop te bereiken, die even weinig resultaat oplevert als de vorige. De gastheeren houden evenwel op der gasten helft stand, en zien hun zwoegen reeds spoedig beloond. Een vrije schop, keurig hoog genomen, wordt door Cools op even keurige wijze onhoudbaar ingekopt. 1-0.

Aangemoedigd door het aanvankelijk succes, blijven de Hagenaars opdringen, v. Zee lost een mooi schot, dat door Beuzenaar ten koste van een hoekschop wordt gekeerd. A.D.O. neemt zijn hoekschoppen voortdurend zeer slecht, ook deze levert voor de IJmuidenaars geen gevaar op. Als na mooi samenspel Plantfeber een zekere kans krijgt, schiet hij meters naast. Ook de Stormvogels krijgen hun beurt, doch weten van de geboden gelegenheid geen gebruik te piaken. Witte Jan, door alles heengebroken, trapt vlak voor doel naast. Gelukkiger zijn de Hagenaars, die door Plantfeber na een mooien ren de score verhoogden tot op 2-0 Dit is den gasten te veel. Hun voorhoede zet er alles op om een tegenpunt te maken, waarbij zij telkens weer stuit op de Haagsche verdediging, die goed werk doet en Nijhuis volslagen werkloos maakt. Als Blinkhof gelegenheid krijgt tot vlak voor A.D.O.'s doel te naderen, loopt Nijhuis uit zonder den bal te kunnen bemachtigen, waardoor een schot op doel volgt.  Van Es staat echter onder de lat en keert den bal die nogmaals, thans met succes, op het Haagsche doel afgevuurd wordt; stand 2-1.

De Haagsche voorhoede, die heel aardig werk verricht laat niets onbeproefd em het verschil te vergrooten. Eenige corners worden nog genomen, maar in den stand komt voor de rust geen verandering meer.

Na de pauze krijgt het spel veel van rugby. Haken en duwen zijn schering en inslag. Het wordt een spel van „neem jij mij, dan neem ik jou" De scheidsrechter, doordrongen van het feit. dat het hier slechts een overgangscompetitie geldt, stoort zich aan al die kleinigheden niet. Van deze laksheid profiteeren, de Stormvogels terdoge en het heeft den schijn alsof zij niet zullen rusten, alvorens alle A.D.O.'ers voor meerdere minuten tegen de vlakte gelegen hebben.


A.D.O. wil zich schadeloos stellen en neemt wat het nemen kan. Als de scheidsrechter eindelijk opmerkt, dat Blinkhof in het beruchte gebied genomen wordt, wenscht hij de A.D.O.ers niet met een penalty te straffen, doch laat de Stormvogels een vrijen trap nemen binnen het strafschopgebied. Tegen deze beslissing is door de Stormvogels na afloop geprotesteerd. De vrije schop leverde geen puntje op, evenmin als een volgende welke ver overgeschoten wordt. Als van Leersum daarna dfn ba! voor den voet krijgt. brengt hij mooi op en schiet, maar Reuzenaar blijkt op zijn post en stompt den bal over de lijn. Natuurlijk krijgen de Hagenaars met dezen corner weer geen kans.

Toch wordt het derde puntje geboren dat echter door den scheidsrechter niet erkend wordt 't Waarom zal ieder wel onbegrijpelijk zijn. Deze beslissing was wel de meest onzuivere van den gehoelen middag en A.D.O zal zijn protest zeker toegewezen zien. Plantfeber komt met den bal aanrennen en komt met Roosendaal tegenover keeper en back te staan. Plantfeber geeft aan den midvoor over  deze schiet tegen den keeper bemachtigt het leder weer en schuift thans den bal met back en keeper in liet net. Hoe hier buitenspel kon veroorzaakt zijn, weet waarschijnlijk alleen de heer Katoen.

Vanaf dit oogonblik ontaardt het spel in een stierengevecht, waarbij de heer Katoen door zijn beslissingen als 't ware den rooden doek hanteerde. Wel spannen de Stormvogels zich tot het uiterste in, doch A.D.O. legt zich met man en macht op verdedigen toe en houdt den gelijkmaker buiten het net.

Het einde komt dus met 2-1. De opkomst van het publiek was voor A.D.O. een zeker succes. Duizenden woonden deze ontmoeting bij, maar onder die velen zal niet één gevonden worden, die het met ons in ons protest tegen zulke leiding zulk spel niet eens zal wezen.  Moge de N.V.B. inzien dat het zóó niet lange gaat.