support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 RJC 8 6 1 1 19
2 ADO 8 4 3 1 15
3 EMM 8 4 3 1 15
4 EIN 8 3 5 0 14
5 VVV 8 4 2 2 14
6 GRA 8 4 2 2 14
7 GRO 8 4 1 3 13
8 CAM 8 4 1 3 13
9 JPS 8 4 1 3 13
10 WII 7 3 2 2 11
11 DOR 8 2 5 1 11
12 JAZ 8 3 2 3 11
13 JUT 8 3 2 3 11
14 HEL 8 3 1 4 10
15 DBO 8 3 0 5 9
16 NAC 8 2 2 4 8
17 MVV 8 2 1 5 7
18 TOP 7 1 1 5 4
19 TEL 8 1 1 6 4
20 JAJ 8 0 2 6 2
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
 ADOfans.nl

Datum plaatsing: 08-04-1914 12:00:00

Hilversum-ADO 4-1


Doordat de scheidsrechter op zich liet wachten, klonk het aanvangsignaal eerst om vijf minuten voor half drie en stelde Hilversum zich met Rennea als invaller voor Van Velzen tegen het volledige A.D.O. van Den Haag op.


Haverlag heeft den opgooi gewonnen en laat de Hagenaars tegen den sterken wind in spelen. A. D. O. trapt af, maar het leder wordt door de Hilversummers overgenomen en Bouwhuis schiet in de richting van het A. D. O.-doel, doch de bal gaat ver naast. Ook Haverlag schiet naast, nadat Hendriks den bal voor doel gebracht had en door den back gemist werd. Dan volgt een doorbraak der rechterwing van A. D. O. de bal wordt goed voorgezet, om daarna in het Sparta-doel te belanden.

Vier minuten zijn er gespeeld en A. D. O. heeft de leiding met 0-1. De Hilversummers, door dezen tegenslag geprikkeld, stormen verwoed op het Haagsche doel aan, maar doordat de spelers elkaar in den weg staan, blijft doelpunten voorloopig uit. Het schijnt eenigszins op de zenuwen van den aanvoerder der Hilversummers te werken, dat A. D. O. de leiding heeft, want direct verlaat hij zijn gewone plaats, om meer naar het midden te gaan spelen.

Er was echter nog tijd genoeg om den achterstand in te halen. Reeds spoedig maakt Hilversum den gelijkmaker. Nadat v. d. Gouwe in de keepers handen geschoten heeft, valt aan Hilversum een corner ten deel, die door Teus goed genomen en door Kolkman in een doelpunt wordt omgezet.

A. D. O. wordt geruimen tijd op eigen helft teruggedrongen, maar Hilversum weet zijn meerderheid niet in doelpunten uit te drukken, hetgeen grootendeels aan het slechte schieten en het op zich zelf spelen te wijten te is. V. d. Gouwe krijgt eenige hoekschoppen te nemen, die òf naast gaan òf weggewerkt worden.
De uitvallen der Hagenaars zijn sporadisch en minder gevaarlijk, zoodat Bosman zich met toe te schouwen mag tevreden stellen. Een kans om te scoren ontgaat Hilversum, doordat De Zeeuw vlak voor doel nog over schiet. Wanneer Haverslag den bal van links krijgt, plaatst hij naar binnen, waar Rennes een kalm schot inzendt, dat de keeper corner verwerkt. Ook deze corner loopt op niets uit. Kolkman zoekt het doel veel te hoog, want als hij den bal vrij krijgt, schiet hij over.

Een doorbraak van A. D. O. heeft een corner tot resultaat, die achter gaat. Nadat Teus en Rennes den bal over inplaats van in het doel getrapt hebben, wordt met 1-1 van doel verwisseld.

Met de hervatting, als A. D. O. den wind mee krijgt, moet Bosman al direct handelend optreden, door een ingezonden bal weg te trappen.

Een uitval van Hilversum wordt door buitenspel van v. d. Gouwe onderbroken. De Hilversummers komen echter weer terug. Tweemaal achtereen slaat de A. D.O.-keeper den bal weg, om vervolgens door Rennes overgetrapt te worden. Eenigen tijd blijft het spel in het midden verdeeld, totdat een schuiver op het Hilversumsch doel gelost wordt, die echter naast gaat. Dan krijgt Bosman een reuzenpil te verwerken, die uit zijn handen in het veld terugspringt voor de voeten van Voorthuizen. Deze werkt slecht weg, zoodat de bal weer terug komt, doch nu zocht een der Hagenaars het doel te hoog. De bal verhuist naar het A. D. O.-doel. Kolkman geeft over naar Rennes en deze schiet nu niet over, maar in het doel, tevens de leiding aan zijn club bezorgend.

De Hagenaars komen gevaarlijk opzetten, doch het schot, van links op doel gericht, gaat over Bosman's handen out. Kolkman en Haverlag brengen, vaak door Hendriks in de gelegenheid gesteld, den hal goed op, maar door buitenspel wordt Sparta's aanval gestuit. Wanneer reeds off-side voor Kolkman gefloten is, gaat Haverlag nog op het A. D. O.-doel af en doelpunt en kijkt beteuterd, als de bal neergelegd wordt op de plaats waar Kolkman off-side stond. De A. D. O.-keeper slaat tweemaal den bal weg en voor de derde maal schiet De Zeeuw over. Dan moet de Hilversum-verdediging aan 't werk en ondervindt veel last van den wind; vooral is dat het geval bij Dinkelman met zijn huizenhooge ballen. Het plaatsen van den bal is voor dezen speler vreemd. Het komt er niet op aan, waar de bal blijft, als hij hem maar een flinken trap kan geven. Hendriks was veel tactischer. Deze bracht den bal goed op, door den bal langs den grond aan een der voorhoede-spelers over te geven.

A. D. O. kan het in deze periode niet verder dan tot corner brengen, welke door Hendriks weggewerkt wordt. Een ren van v. d. Gouwe langs 't lijntje besluit deze met een pracht-voorzet. Rennes zendt den bal in, de keeper stopt, doch werkt niet weg, zoodat Kolkman met een onhoudbaar schot den stand op 3-1 brengt.

Het spel wordt dan een oogenblik onderbroken, doordat een Haagsche speler, in botsing komende met Dinkelman, een knie-ongeval krijgt, hetwelk van dien aard is, dat hij niet verder mee kan spelen. Bij de A. D.O.- spelers schijnt de fut er uit te zijn, voornamelijk bij den keeper. Bij een uittrap vangt Rennes den bal op, loopt eenige meters naar het doel en schiet den bal over den keeper, die een paar passen voor zijn doel stond, in het net. Nog eenig heen en weer getrap en het eind is daar, zoodat Hilversum met 4-1 dezen door beide clubs geenszins fraai gespeelden wedstrijd heeft gewonnen.