support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 RJC 7 6 0 1 18
2 VVV 7 4 2 1 14
3 GRO 7 4 1 2 13
4 CAM 7 4 1 2 13
5 GRA 7 4 1 2 13
6 EMM 7 3 3 1 12
7 ADO 7 3 3 1 12
8 JAZ 7 3 2 2 11
9 DOR 7 2 4 1 10
10 JUT 7 3 1 3 10
11 JPS 7 3 1 3 10
12 EIN 5 2 3 0 9
13 WII 6 2 2 2 8
14 MVV 6 2 1 3 7
15 NAC 7 2 1 4 7
16 HEL 7 2 1 4 7
17 DBO 7 2 0 5 6
18 TOP 6 1 1 4 4
19 JAJ 6 0 1 5 1
20 TEL 7 0 1 6 1
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
het vaderland

Datum plaatsing: 06-05-1940 15:04:00

Benauwde, maar verdiende overwinning van A.D.O. op Haarlem (2-1)


Twee geheel verschillende speltypen


Na een aantrekkelijken wedstrijd heeft ADO. een alleszins verdiende, maar wel zeer benauwde overwinning op de Haarlemsche roodbroeken behaald. Het Was een wedstrijd van twee geheel verschillende speltypen. Bij AD.O. werd alles op den aanval gezet De voorhoede opereerde vrijwel voortdurend op een lijn, terwijl de midddenlinie een ver vooruitgeschoven positie innam. Dit laatste had op sommige momenten wel het bezwaar, dat er een groote gaping tusschen middenlinie en achterhoede ontstond, een toestand. Welke met de snelle vleugels van Haarlem en den even snellen middenvoor, herhaaldelijk tot gevaarlijke situaties heeft geleid. Bij de thuisclub bleef een groot aantal spelers beneden hun normalen clubvorm, hetgeen voor spelers als Choufoer en Loof jammer was. want de heer Herberts zat op de tribune, op zoek naar krachten voor zijn Nederlandsch eltalclub.

Toch heeft A.D.O. gedurende vrijwel den geheelen wedstrijd het beste van het spel gehad en bijna voortdurend kon de thuisclub een vrij geregeld beleg slaan voor het doel der tegenstanders. Dat dit niet tot meer dan twee doelpunten heeft geleld, is voor een deel te schrijven op rekening van het zeer slechte schieten van de rood-groene, maar voor een zeker even groot deel aan het feit dat'het spel te kort werd gehouden. Vooral in de eerste helft werd door al deze redenen aan beide kanten een aantal kansen om zeep gebracht zooals feitelijk in een eerste klasse wedstrijd niet mag voorkomen. Doch door de spanning, welke er bij voortduring in bleef, hield de wedstrijd een aantrekkelijk karakter. De eerste helft verliep zoodoende zonder dat er gescoord werd en met blanken stand werd gedraald.

Ook in de tweede helft behield AD.O. het beste van het spel en was in het veld voortdurend de meerdere. Dat nam echter niet weg dat Haarlem er in slaagde de leiding te nemen. Dat was na 12 minuten, toen Ninaber den bal goed opbracht, een zuiveren center naar van de Hulst plaatste, waarop deze door alles heen brak. Er volgde een schot, dat Koek slechts tendeele kon keeren, waardoor de bal weer voor de voeten van v. d. Hulst terecht kwam. die ditmaal geen fout maakte (0-1).

Korten tijd later kreeg AD.O. op vrij fortuinlijke wijze een strafschop te nemen. Doelman Kluit was zoo onverstandig, toen hij door Neuteboom werd aangevallen, dezen een onnoodlg ruwen duw met den schouderte geven,waardoor de scheidsrechter niet ander kon doen, dan een strafschop geven, al was deze straf wel wat aan den zwaren kant. De Heer nam den strafschop en schoot hard op het doel. doch te veel naar het midden, waardoor Kluit den bal tegen kun houden, zonder hem vast te hebben, waardoor de Heer gelegenheid kreeg, inloopend. te scro»
ren. (1—1)

Hierna ging AD.O. een zeer sterken druk op het Haarlemsche doel uitoefenen, hoewel korten tijd later het tempo van belde ploegen begon te zakken. «Toen er 35 minuten gespeeld
was, gaf v. d. Beukei een hoogen voorzet. Hierbij liep P. Everstljn op Kluit toe. hinderde dezen even, waardoor de doelman niet kon wegwerken, zoodat de bal bij de Heer belandde, dle
hard Inschoot P. Eeverstljn stond hierbij in bultenspelpositie, vrijwel op de doellijn, doch waar de Heer den bal van Kluit kreeg, kon de heer Van Asperen niet voor buitenspel fluiten en moest hij het doelpunt toekennen, zoodat AD.O. met 2—l de leiding had gekregen.

De wedstrijd kreeg daarna een vrij ruw karakter, al bleef het gelukkig nog binnen de perken.