support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 AJA 28 23 3 2 72
2 PSV 29 18 7 4 61
3 AZA 29 18 7 4 61
4 VIT 29 17 5 7 56
5 FEY 29 15 9 5 54
6 GRO 29 13 7 9 46
7 UTR 28 11 10 7 43
8 HER 29 11 6 12 39
9 TWE 29 9 10 10 37
10 HEE 29 9 10 10 37
11 SPA 29 9 7 13 34
12 FOR 29 10 4 15 34
13 ZWO 29 7 11 11 32
14 RKC 29 6 8 15 26
15 WII 29 5 7 17 22
16 VVV 29 6 4 19 22
17 EMM 29 4 9 16 21
18 ADO 29 2 10 17 16
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
Haagsche Courant (oud)

Datum plaatsing: 04-12-1965 19:24:00

ADO en Holland Sport samen in een stadion


ADO en Holland Sport samen op EEN terrein. Deze gedachte poneerde mr. dr. N. H. Wiarda (PvdA) tijdens de behandeling van het ontwerp gemeentebegroting 1966.


Mr. dr. Wiarda gaat ervan uit dat zo sterk mogelijk voetbal in Den Haag noodzakelijk is en dat de gemeente dit moet stimuleren door financiéle steun te verlenen aan het betaalde voetbal  Hij wees onder meer op de "vlucht" van vele Haagse voetballiefhebbers naar Amsterdam of Rotterdam bij thuiswedstrijdenvan één van beide Haagse elftallen die uitkomen in het betaalde voetbal "Deze „vlucht naar andere steden zal aldus de heer Wiarda „groter worden indien de culbs de kwaliteit van hun spel niet kunnen verbeteren door het aankopen van bekwame spelers"

Mr dr Wiarda meent dat het gemeentebestuur hulp kan bieden in de vorm van financiéle steun bij de totstandkoming van een stadion met een capaciteit van 30- tot 35.000 toeschouwers waarvan ten minste 20.000 plaatsen overdekt moeten zijn. Bij een betere accommodatie zal het toeschouwers aantal belangrijk stijgen hetgeen een verhoging van de inkomsten betekent. Er zal  gekozen moeten worden tussen Houtrust en het ADO-terrein in het Zuiderpark. ADO en Holland Sport zouden dan beurtelings dit terrein bespelen.


De heer Wiarda zei voorts, dat de clubs zichzelf in de situatie dienen te brengen, dat zij een zodanig spel dienen te ontwikkelen dat zij een ruimere aantrekkingskracht op het publiek uitoefenen Voorwaarde hiervoor is invoering van het volledige beroepsvoetbal zoals bijvoorbeeld DWS een consequente loskoppeling van het betaalde voetbal van de sector van de amateurs. Het gemeenteraadslid merkte te hierbij op dat Holland Sport in dit opzicht verder is gevorderd dan ADO. Het volledige beroepsvoetbal zal meer uitgaven aan arbeidslonen vergen maar daar tegenover staat dat de exploitatiekosten belangrijk minder zullen worden o.a. veroorzaakt door het afstoten van de amateurs.

 

De heer Wiarda stelde dat uit een oogpunt van verkeer parkeergelegenheid aanvoerwegen bevolkingsdichtheid en uitbreidingsmogelijkheden het Zuiderpark de voorkeur verdient. Hij nam daarbij tevens in aanmerking dat de licht-installatie op het terrein van ADO zeer kostbaar is. Daar tegenover stelde hij echter dat de kwaliteit van de terreinen op Houtrust veel beter is dan die in het Zuiderpark.


De heer Wiarda uitgaande van de stelling dat het betaalde voetbal in Den Haag een betere en hechtere basis krijgt gaf in overweging een commissie of werkgroep in het leven te roepen die tot taak krijgt een plan uit te werken waarmse alle belanghebbenden zich zullen kunnen verenigen. In deze werkgroep zouden naast vertegenwoordigers van ADO en Holland Sport zitting moeten hebeen De afdeling Sportzaken van de gemeente de Haagse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding de KNVB de afd Den Haag van de voetbalbond de gemeentelijke Plantsoenendienst en Stadsontwikkeling de Nederlandse Sport Federatie.

De heer Wiarda zag gaarne dat het plan dat ADO zes jaar geleden indiende - kosten 800.000 gulden - — in de beschouwingen van deze werkgroep zou worden betrokken "ADO kan" aldus de heer Wiarda  "„het amateurverleden maar moeilijk loslaten". Hij meende dat het verstandig zou zijn als de verenigingsraad van deze club het betaalde voetbal onder een nieuwe naam in een stichting of naamloze vennootschap zou onderbrengen en in de statuten daarvan de benoeming van ean bestuur of een raad van commissarissen aan zichzelf zou houden.

Indirect zou de vereniging ADO dan toch een zekere invloed kunnen houden op de aanstelling van een directeur en andere personeelsleden.

De afdaling amateurs van ADO zou dan onder de oude naam ADO op normale wijze aan de amateur-competitie kunnen deelnemen.