support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 WII 38 23 10 5 79
2 GRO 38 22 9 7 75
3 RJC 38 21 12 5 75
4 DOR 38 18 15 5 69
5 ADO 38 17 12 9 63
6 GRA 38 19 6 13 63
7 EMM 38 17 6 15 57
8 NAC 38 15 11 12 56
9 MVV 38 16 8 14 56
10 JAZ 38 16 8 14 56
11 HEL 38 14 9 15 51
12 CAM 38 13 8 17 47
13 VVV 38 12 10 16 46
14 EIN 38 9 16 13 43
15 JAJ 38 10 11 17 41
16 JPS 38 11 7 20 40
17 TEL 38 9 8 21 35
18 TOP 38 10 4 24 34
19 DBO 38 8 9 21 33
20 JUT 38 5 11 22 26
Bron van dit artikel
het vaderland

Datum plaatsing: 14-04-1925 11:31:00

ADO - VOC 3-0 (degradatiecompetitie)


Voor een record aantal toeschouwers, er stonden en zaten zeker wel een 4000 menschen om het wat primitief ingerichte A.D.O.-terrein, is gistermiddag deze belangrijke wedstrijd gespeeld.Het is V.O.C. ten slotte niet meegeloopen, na het ' succesvolle begin dezer degradatie competitie, want door dezen wedstrijd te verliezen zijn de Rotterdammers genoodzaakt nogmaals een beslissingswedstrijd te spelen tegen A.D.O. En het zal zeer de vraag zijn of zij. dim gelukkiger zullen blijken dan gistermiddag. Want laten wij beginnen met de erkenning, dat het V.O.C. ditmaal niet heelt meegezeten. De Rotterdammers speelden een ongelukkigen wedstrijd, waarin hun tegenstanders alles, maar hun zelf niets gelukte. Daarbij, kwam dan nog, dat V.O.C. op het kleine, hobbelige en effectvolle terrein zich uit den aard der zaak niet thuis gevoelde en A.D.O. daarentegen ten volle in haar element was. Ten slotte heeft V.O.C. tegenover het min of meer elementaire spel der Hagenaars niet de juiste tactiek gevolgd door hen met hun eigen middelen te willen bestrijden; had zij daarentegen het spel vertoond dat wij van haar dit seizoen op de terreinen van H.V.V. en H.B.S. hebben gezien, dan zou zij ongetwijfeld niet met een nederlaag huistoe gegaan zijn. Ten overvloede speelde A.D.O. — dank zij de eigen omgeving — zulk een enthousiasten wedstrijd, dat V.O.C. er zich door liet overbluffen en voor de rust reeds met 2-0 achterstond.

Erg fraai is er door geen van beide partijen gespeeld. Integendeel. Het. was meer een wedstrijd van luk-rake trappen, waarin nu en dan ook nog wel eens goed samenspel vetroond werd. Waar daarbij de zenuwen een groote rol speelden daar laat zich eenigszins verklaren . hoe een dergelijke A.D.O.overwinning kon ontstaan. Scheidsrechter Van Gessel had daar.bij een lang niet gemakkelijke taak. omdat de 'spelers in de hitte van den gewichtigen strijd zich wel eens te veel door hun enthousiasme lieten meesleepen, maar ruw" spel is er gelukkig toch niet te zien geweest, ook- al geleek het daarop soms veel. De strafschop, welke A.D.O. spoedig na het begin te nemen kreeg, leek one niet bepaald juist; het was te inteer te betreuren, omdat het daaruit ontstane doelpunt ongetwijfeld van zeer -veel invloed op het verdere verloop van den strijd is geweest.  A.D.O. begon den wedstrijd onder protest in verband met de schorsing van Van Es, voor wien v. d. Burg inviel. V.O.C. had twee invallers voor Weber en Scriwanek en had Groosjohan op de linksbuitenplaats. De eerste aanvallen waren voor A.D.O., dat hard van stapel liep en bijna direct na den aanvang succes had toen W. Tap hard aan de verkeerde zijde van de paal kon schieten. Aan de andere zijde bracht Groosjohan enkele muien mooi op, maar zijn voorzetten werden herhaaldelijk goed door de A.D.O.-verdediging onderschept. Dan plotseling geeft de scheidsrechter bij een Haagschen aanval een strafschop voor een overtreding welke ons ontgaan moet zijn. W. Tap heeft geen moeite er 1-0 van te maken. Dat geeft den Hagenaars moed en zij maken het hun tegenstanders dan ook uiterst moeilijkij laten den V.O.C.ers geen oogenblik vrij!.spel, zoodat de strijd in hoofdzaak op de Rotterdamsche helft gestreden wordt. Bij een der A.D.O..aanvallen zendt Kloos een onverwacht hoog schot in, dat over de handen van den te vroeg uitgeloopen Bikkers in het net verdwijnt (2-0). Even moet er daarna worden gestopt als De Jong door onvoorzichtig inloopen Weidema in den rug heeft getrapt. Maar de Rotterdammer is spoedig weer op streek en toont dat door zelfs een paar maal gevaarlijk door te breken. Schieten kunnen de V.O.C.-ers echter niet, zoodat de rust met onveranderden stand ingaat.

 

Na de hervatting blijkt V.O.C. het met een andere opstelling te willen probeeren. Van Everdingen en Van Herwaarden hebben van plaats verwisseld en inderdaad kan V.O.C. eenige malen mooi aanvallen; maar van een goeden kans om te doelpunten wordt geen gebruik gemaakt. Terwijl V.O.C. sterker blijft, verdedigt A.D.O. met man en macht en er blijkt voor de Rotterdammers geen doorkomen aan te zijn. Groosjohan gaat middenvoor spelen en v. d. Es linksbuiten, maar ook dat helpt niets. Zelfs weet A.D.O. langzamerhand den druk weer te boven te komen en als Bohcemcn eens den bal fraai naar W. Tap speelt kan deze met een hard schot het derde doelpunt langs Bikkers zenden. Na eenig heen en weer trappen fluit scheidsrechter Van Gessel onder groot enthousiasme der Hagenaars einde.