support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 HER 16 12 1 3 37
2 ZWO 16 11 2 3 35
3 MVV 16 10 3 3 33
4 EIN 16 8 5 3 29
5 ALM 16 8 2 6 26
6 VVV 16 7 4 5 25
7 JAZ 16 7 3 6 24
8 RJC 16 7 3 6 24
9 WII 16 6 6 4 24
10 JAJ 16 5 6 5 21
11 GRA 16 6 3 7 21
12 JPS 16 5 5 6 20
13 DBO 16 6 1 9 19
14 TEL 16 4 7 5 19
15 NAC 16 5 3 8 18
16 DOR 16 4 4 8 16
17 ADO 16 4 4 8 16
18 TOP 16 5 1 10 16
19 HEL 16 5 0 11 15
20 JUT 16 2 3 11 9
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
 ADOfans.nl

Datum plaatsing: 18-09-2005 21:49:00

Milieuvergunning nieuwe stadion niet geschorst


Met betrekking tot de Milieuvergunning voor het nieuwe stadion heeft de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald dat de milieuvergunning voor het nieuwe voetbalstadion van ADO Den Haag niet wordt geschorst.


Dit blijkt uit een uitspraak die de Raad van State op woensdag 18 oktober 2005 heeft gepubliceerd.

Algemeen directeur Robert Langenbach: "Met de afwijzing van het schorsingsverzoek is een wezenlijke stap genomen in het bouwproces van het nieuwe stadion. Over één van de meest kritische onderdelen van de beroepsprocedure tegen de milieuvergunning heeft de rechter nu in ons voordeel besloten. We hopen dan ook dat de Gemeente Den Haag en de Stichting Stadion Ontwikkeling op korte termijn zullen overgaan tot het slaan van de eerste paal."

Onder andere de Stichting Stedebouw en Stadsherstel en de Wijkvereniging Oud Voorburg hadden om schorsing gevraagd. Tegen de milieuvergunning loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State. Over enkele maanden zal de Raad van State een definitieve uitspraak doen of de milieuvergunning voor het nieuwe voetbalstadion in stand kan blijven.

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft de milieuvergunning op 25 juli jl. verleend, nadat de Raad van State een eerdere milieuvergunning in januari van dit jaar had vernietigd. Tegenstanders van de milieuvergunning hebben beroep aangetekend tegen de nieuwe vergunning, omdat zij onder meer verslechtering van de luchtkwaliteit vrezen. In afwachting van de definitieve uitspraak in de beroepsprocedure hebben zij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzocht om de milieuvergunning in de tussentijd te schorsen. Een verzoek dat woensdag in een voorlopige uitspraak is afgewezen.

De milieuvergunning voor het voetbalstadion wordt getoetst aan het nieuwe ‘Besluit luchtkwaliteit 2005’ dat dit jaar in werking is getreden. Een vergunning kan op grond van deze nieuwe regeling worden verleend als door het autoverkeer van en naar het voetbalstadion de luchtkwaliteit ter plaatse niet verslechtert. Uit een deskundigenrapport van TNO leidt de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak af dat het extra verkeer dat op het voetbalstadion zal afkomen, vlak naast de dichtstbijzijnde rijbaan geen reëel effect zal hebben op de bestaande luchtkwaliteit. Midden op de rijbaan is er wel sprake van een gering effect, maar als het midden van de rijbaan bij dit soort projecten als uitgangspunt wordt genomen, kan nagenoeg in geen enkel geval aan de eisen van het ‘Besluit luchtkwaliteit 2005’ worden voldaan. Daar hoeft dan ook volgens de geldende meetvoorschriften niet te worden gemeten. Dat zou een zinvolle toepassing van het ‘Besluit luchtkwaliteit 2005’ en de Europese richtlijn waar deze regeling op is gebaseerd, op voorhand onmogelijk maken.

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak acht het dan ook aannemelijk dat de concentratie van zwevende deeltjes in de buitenlucht als gevolg van de uitstoot van het extra verkeer dat is te verwachten met de aanwezigheid van het nieuwe voetbalstadion, per saldo gelijk blijft. De milieuvergunning hoeft, in afwachting van een definitieve uitspraak van de Raad van State, dan ook niet te worden geschorst.