support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 RJC 7 6 0 1 18
2 VVV 7 4 2 1 14
3 GRO 7 4 1 2 13
4 CAM 7 4 1 2 13
5 GRA 7 4 1 2 13
6 EMM 7 3 3 1 12
7 ADO 7 3 3 1 12
8 JAZ 7 3 2 2 11
9 DOR 7 2 4 1 10
10 JUT 7 3 1 3 10
11 JPS 7 3 1 3 10
12 EIN 5 2 3 0 9
13 WII 6 2 2 2 8
14 MVV 6 2 1 3 7
15 NAC 7 2 1 4 7
16 HEL 7 2 1 4 7
17 DBO 7 2 0 5 6
18 TOP 6 1 1 4 4
19 JAJ 6 0 1 5 1
20 TEL 7 0 1 6 1
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
 ADOfans.nl

Datum plaatsing: 19-05-2003 20:50:00

Haagse raad stemt in met Stadion ADO



 Na een raadsvergadering die tot diep in de nacht duurde heeft de Haagse gemeenteraad met een ruime meerderheid (slechts 7 tegenstemmen) besloten om wethouder Wilbert Stolte te steunen in zijn plannen om een nieuwe ADO Den Haag stadion te realiseren in de oksel van het Prins Clausplein.Hiermee wordt de weg vrij gemaakt voor een flinke financiële injectie vanuit de gemeente om topvoetbal in de regio Haaglanden in een modern en multifunctioneel stadion op het Forepark binnen enkele jaren mogelijk te maken.

Nadat afscheid was genomen van een vertrekkend raadslid begon tegen half negen het debat dat uitsluitsel moest gaan geven over de toekomst van ADO Den Haag. Voor dat de raadsleden mochten spreken was tijd ingeruimd voor enkele burgers om namens verschillende belangengroeperingen te spreken. Als eerste kwam de voorzitter van de Raad van Commissarissen van ADO Den Haag aan het woord. Ruurd de Boer benadrukte in zijn betoog onder andere dat ADO Den Haag de hulp van de gemeente hard nodig had. ADO Den Haag weet immers wel wat er moet gebeuren, maar kan daarbij niet zonder de Gemeende Den Haag. Daarmee doelde hij ondermeer op de strijd tegen de aanhangers die zich misdragen tijdens wedstrijden van ADO Den Haag. Om de raadsleden te tonen dat het ADO Den Haag er alles aan gelegen is om die mensen te weren uit het stadion gaf De Boer direct aan de mensen die zich in Deventer hebben misdragen een fors stadionverbod te willen geven.

Na het betoog van De Boer kwam de voorzitter van het Bedrijvenpark Forepark, dhr. Soeters aan het woord. Soeters begon direct met zich te excuseren dat hij niet tegen ADO Den Haag of het stadion was, maar dat hij vooral tegen de gekozen locatie was. De volop aanwezige toeschouwers moesten dat vooral niet verkeerd begrijpen. Door veel grote financiële bedragen te noemen dacht Soeters op de gevoelens van de gemeenteraadsleden in te kunnen spelen. Zo benadrukte hij meerdere keren dat de leden vanavond voor een keus van 70 miljoen euro stonden. Ook zou men moeten besluiten over een stadion dat minstens 50 jaar mee zou moeten gaan. Toch had Soeters ook nog wat positieve woorden richting de aanwezige ADO-fans. Hij sprak de hoop uit dat ADO Den Haag in de subtop van de Eredivisie een rol van betekenis zou gaan spelen. Als slagzin hanteerde Soeters: ‘De stad heeft verwachtingen van u, maak daar dan ook gebruik van!’

Vervolgens was het woord aan dhr Hendriks, die namens de Stichting Stedebouw en Stadherstel sprak. Zijn stichting voelde zich vooral benadeeld door de gunnings-procedure van de gemeente aan de Stichting Stadion Ontwikkeling. Hij bracht daarbij enkele brieven van zijn advocaat in, die voor veel raadsleden als nieuw werden ervaren. Volgens Hendriks was er duidelijk sprake van een goed georganiseerd samenspel tussen de Gemeente Den Haag en de media. Zo noemde hij de in de Haagse Courant verschenen grote foto van Wilbert Stolte gekscherend een statieportret.

Voordat de raad goed en wel met haar eigen debat kon beginnen moest zij ook nog een verhaal aanhoren van een gedupeerde hobby-tuinder, die zich slachtoffer voelde van de gemeentelijke geldingsdrang. Uit bittere noodzaak had zij zelfs besloten om een nieuwe politieke partij op te richten. Tot slot van haar betoog kwam zij met een interessante theorie die in de vergadering nog enig vervolg zou krijgen. Zij wees op de belangenverstrengeling van voormalig wethouder Noordanus (bedenker van het plan om ADO een nieuw stadion te bezorgen en later als directeur van een adviesbureau betrokken bij de plannen omtrent dit stadion), en de heer Van Dijk (via een ingenieursbureau betrokken bij de Tramtunnel en het Stadhuis en later als directeur van Ballast Nedam betrokken bij de bouw van het stadion).

Tijdens de eerste termijn maakten vele raadsleden gebruik van hun recht om veelal kritische vragen te formuleren voor Wethouder Stolte. Ook dienden diverse partijen moties in met opmerkingen waarvan zij vonden dat die in het plan moesten worden verwerkt. Zoals niet anders verwacht gingen veel van die moties over de veiligheid in het stadion, het afdekken van financiële risico’s voor de gemeente, de Europese aanbestedingsregels en de onlangs aan het licht gekomen luchtverontreiniging vanwege het verkeersknooppunt Prins Clausplein. De PVDA gaf in de persoon van Ruud Kool duidelijk aan dat wat haar betreft deze steun absoluut de laatste was die ADO Den Haag krijgt. ‘ADO krijgt verder geen geld meer, ‘Nu niet, over 5 jaar niet en ook over 10 jaar niet meer.’

Wilbert Stolte kon tot ieders tevredenheid op de vele vragen antwoord geven, waarna er slechts weinig vragen overbleven. Ook de vele moties wist hij met verve te omzeilen. Zo nu en dan moest Stolte echter ook toezeggingen doen. Een daarvan was dat de eventuele schade die wegens ongeregeldheden zou worden aangericht aan de bedrijven op het Forepark volledig door de gemeente vergoed zou worden. Het zou niet zo mogen zijn dat de gemeente ‘met de vinger op de knip’ bij de bedrijven langs moest komen. Ook zegde hij toe dat hij actief zou gaan proberen om milieuvriendelijke bouwmethoden mee te nemen in het uiteindelijke plan (op verzoek van Groen Links). Ten aanzien van de financiële risico’s en de angst dat ADO ongeoorloofde dingen doet met het verstrekte geld stelde hij de raad gerust door overeen te komen dat hij zou bedingen dat ADO jaarlijks door een onafhankelijk bureau de begroting vooraf zou laten goedkeuren. Volgens Stolte was er met de Europese aanbestedingsregels totaal niets mis en was er een bijna 100% garantie te geven dat dit niet tot problemen zou leiden. Ook de luchtverontreiniging zou geen problemen opleveren, aangezien dit reeds in besprekingen met het ministerie van VROM zou zijn meegenomen en daar niet tot problemen heeft geleid. Burgemeester Wim Deetman, die tot dan toe niets anders had gedaan dan de vergadering te leiden en zich zichtbaar zat te ergeren aan het clowneske optreden van Michel Dufresne van Leefbaar Den Haag, schoot Stolte te hulp bij de vraagstukken over de veiligheid. Zo overtuigde hij de raad van het feit dat er continu zou moeten worden blijven geïnvesteerd in veiligheid en dat dit de laatste jaren reeds vruchten had afgeworpen. De raad leek daar genoegen mee te nemen. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij probeerde medestanders te krijgen voor zijn motie om een onderzoek naar de vermeende belangenverstrengeling in te stellen.

Nadat in de tweede termijn nog enkele afrondende vragen werden gesteld en de klok inmiddels tegen 2 uur ’s nachts was aanbeland, kon worden overgegaan tot stemmen. In eerste instantie zou worden gestemd over de ingediende moties, waarna uiteindelijk tot hoofdelijke stemming ten aanzien van het plan voor het stadion zou worden overgegaan. Alle moties waarover in de eerste en tweede termijn overeenstemming was bereikt werden ingetrokken, en de moties waarbij Wilbert Stolte al in zijn antwoorden toezeggingen had gedaan werden aangenomen. Joris Wijsmuller kreeg helaas niet genoeg bijval van de raad om een onderzoek in te stellen, waarop hij de raad met klem verzocht om ‘toch eens wakker te worden’, aangezien Ballast Nedam de grond naast het stadion ook nog eens overduidelijk voor een veel te lage prijs zou hebben gekocht.

Uiteindelijk verliep de stemming voorspoedig en klonk er al halverwege vanaf de tribunes een luid ‘JA’ uit de mond van John van Ringelenstein. Hij wist al hoe laat het was en feliciteerde de overige aanwezige bestuursleden; ADO krijgt een nieuw onderkomen. Wanneer is alleen nog de vraag, want de ondernemers op het Forepark lijken de strijd nog niet op te geven. Het stadion mag er dan wat de raad betreft wel komen, de ondernemers zullen nog een felle strijd in de rechtszaal gaan leveren om de bouw te vertragen.