support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 HER 16 12 1 3 37
2 ZWO 16 11 2 3 35
3 MVV 16 10 3 3 33
4 EIN 16 8 5 3 29
5 ALM 16 8 2 6 26
6 VVV 16 7 4 5 25
7 JAZ 16 7 3 6 24
8 RJC 16 7 3 6 24
9 WII 16 6 6 4 24
10 JAJ 16 5 6 5 21
11 GRA 16 6 3 7 21
12 JPS 16 5 5 6 20
13 DBO 16 6 1 9 19
14 TEL 16 4 7 5 19
15 NAC 16 5 3 8 18
16 DOR 16 4 4 8 16
17 ADO 16 4 4 8 16
18 TOP 16 5 1 10 16
19 HEL 16 5 0 11 15
20 JUT 16 2 3 11 9
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
AD Haagsche Courant

Datum plaatsing: 18-04-2003 21:35:00

Controverse rond bouw Haags stadion


Procedure zou strijdig zijn met Europese aanbestedingsregels


 

 

van onze redacteur

DEN HAAG - De aanbesteding van het nieuwe ADO-stadion in Den Haag is niet volgens de Europese aanbestedingsprocedure verlopen. Het project is exclusief gegund aan Ballast-Nedam. Andere gegadigden zijn gepasseerd.

Dat zegt Stichting Stedebouw & Stadsherstel in een gisteren verstuurde brief aan B en W. van Den Haag. Deze stichting, die fungeert als projectontwikkelaar, meent buiten spel te zijn gezet bij de ontwikkeling van het nieuwe stadion en dreigt met een schadeclaim tegen de gemeente. De projectontwikkelaar had samen met het TBI-concern de bouw van het stadion in het Forepark in Leidschendam ter hand willen nemen, in combinatie met een hotel en zakencentrum. Maar de gemeente gaf de voorkeur aan een plan van Ballast-Nedam, waartoe inmiddels een zogenoemd loopplankkrediet van euro 7 mln is verstrekt aan de Stichting Stadion Ontwikkeling, gelieerd aan de ADO-vereniging.

Deze stichting treedt hiermee op als opdrachtgever voor de bouw en als toekomstig exploitant van het complex. Volgens de advocaten van de projectontwikkelaar is deze constructie in strijd met het Europees recht. De exploitatie van het voetbalstadion is onderhands gegund, in plaats van openbaar aanbesteed. Op grond van de EU-regels had de keuze gebaseerd moeten zijn op een 'open transparante procedure' en daarvan is volgens juristen van Stichting Stedebouw geen sprake.

Zij reppen van een onrechtmatige selectie. Bovendien zou de financiële armslag die de ADO-stichting van de gemeente heeft gekregen op gespannen voet staan met de EU-regels voor staatssteun. Ook in de huurprijs die ADO aan de gemeente gaat betalen, zou onrechtmatige steun verborgen zitten. Het vermoeden bestaat dat de huursom niet marktconform is. De voetbalvereniging kan de volle prijs niet betalen omdat anders de exploitatie van het voetbalstadion niet sluitend te krijgen is.

Ballast-Nedam heeft voor het omstreden werk een offerte uitgebracht van euro 27,5 mln, exclusief de benodigde infrastructuur van euro 6 mln. Volgens directeur Hendriks van Stichting Stedebouw hebben partijen bewust een lage prijs afgesproken om het project gemakkelijk door de gemeenteraad te kunnen loodsen. In ruil hiervoor zou de bouwer van het stadion een aangrenzend perceel tegen gunstige voorwaarden kunnen verwerven ten behoeve van commerciële doeleinden. De omvang van de werkelijke steun aan ADO zou daarmee hoger uitvallen dan het loopplankkrediet en de reductie op de huursom.

De kwestie heeft inmiddels tot vragen geleid in de gemeenteraad. Er bestaan twijfels of het aanbod van Stichting Stedebouw wel voldoende aandacht heeft gekregen. Maar volgens B en W is conform de Europese regelgeving gehandeld. De constructie is getoetst door juristen van de gemeente en door het advocatenkantoor Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn.

Het gemeentebestuur wijst erop dat een Europees aanbestedingstraject is gevolgd. Daarnaast is het project formeel aangemeld bij de Europese Commissie. Alle aannemers in Europa hebben de mogelijkheid gehad om op het werk in te schrijven. Uiteindelijk hebben drie partijen een offerte gedaan. Behalve Ballast-Nedam ging het daarbij om Volker Wessels Stevin en HBG. Op basis hiervan heeft een selectie plaatsgevonden. De Stichting Stedebouw heeft niet meegedongen naar de opdracht, stellen B en W vast. Aannemer J.P. van Eesteren, die als dochter van TBI het werk zou willen uitvoeren, had evenmin een bod uitgebracht.

In de raad heerst enige twijfel over de solvabiliteit van de geselecteerde bouwer Ballast-Nedam. Volgens B en W worden de risico's afgedekt met een bankgarantie die toevalt aan de opdrachtgever als de aannemer in gebreke blijft.