support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 AJA 28 23 3 2 72
2 PSV 29 18 7 4 61
3 AZA 29 18 7 4 61
4 VIT 29 17 5 7 56
5 FEY 29 15 9 5 54
6 GRO 29 13 7 9 46
7 UTR 28 11 10 7 43
8 HER 29 11 6 12 39
9 TWE 29 9 10 10 37
10 HEE 29 9 10 10 37
11 SPA 29 9 7 13 34
12 FOR 29 10 4 15 34
13 ZWO 29 7 11 11 32
14 RKC 29 6 8 15 26
15 WII 29 5 7 17 22
16 VVV 29 6 4 19 22
17 EMM 29 4 9 16 21
18 ADO 29 2 10 17 16
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
 ADOfans.nl

Datum plaatsing: 06-01-2003 12:05:00

Nieuwjaarsrede ADO Den Haag door Ruurd de Boer
Nieuwjaarsrede, uitgesproken door Ruurd de Boer, voorzitter van de Raad van Commissarissen tijdens nieuwjaarsbijeenkomst ADO Den Haag (6 januari 2003).


ADO DEN HAAG groeit.

Met voldoening memoreer ik vandaag de goede prestaties van Rinus Israel, Lex Schoenmaker, Raymond Atteveld en de spelers. Het behalen van de nacompetitie was een enorme verbetering ten opzichte van het vorige seizoen. Door op een bekeken wijze versterking aan te trekken staat er nu een team dat de eerste periodetitel heeft binnengehaald, een eredivisieclub voor de beker heeft verslagen en als winterkampioen de ranglijst aanvoert.

Een welgemeend “proficiat” in hun richting is dan ook zeer op zijn plaats. Ook complimenten voor Bob Kootwijk en de spelers van het tweede die door hun promotie nu op het hoogste niveau spelen. In het verlengde hiervan is onze jeugdopleiding met drie sterren gekwalificeerd. Dit is het op een na hoogste niveau. Gesteld mag worden dat de technische staf met oog voor continuïteit goed werk heeft verricht.
Met goed voetbal en met inzet wordt iedere wedstrijd de toeschouwers beleving en amusement geboden op een manier die kenmerkend moet zijn voor ADO Den Haag. Geconstateerd mag worden dat dit een geweldige binding met ons publiek oplevert. Door de prestaties van de coaches en spelers leeft voetbal in Den Haag en de Haaglanden.

Terugkijken heeft de charme en het voordeel dat zaken in het perspectief van vandaag geplaatst kunnen worden. Ik denk bijvoorbeeld aan de incidenten tijdens de wedstrijd in de nacompetitie op 22 mei van het vorige jaar. Vertrouwen op het gezonde verstand van (een deel van) de aanhang bleek niet voldoende; terwijl toch al een groot aantal maatregelen van kracht was. De wanordelijkheden na afloop van de wedstrijd hebben de directie geconfronteerd met de onvermijdelijke noodzaak tot investeren in veiligheid. Alles in rekening brengend werd ter waarde van 200.000 euro besteed aan extra voorzieningen zoals camera’s, tourniquets, hekwerk en menskracht. Tevens werd de conclusie getrokken dat de stewardorganisatie geprofessionaliseerd moest worden. Goede beveiliging is veelzijdig en vereist een adequate opleiding. Ik bedank bij deze de stewards die ons hebben verlaten voor hun jarenlange inzet voor ADO Den Haag. Verder meld ik graag de, letterlijk bedoeld, voorbeeldige steun van burgemeester Deetman. Als een strenge doch rechtvaardige huisvader is hij instrumenteel geweest bij het uitstippelen van onze strategie. Evenmin mag in dit rijtje het publieksbureau ontbreken. Tenslotte noem ik nog onze waardering voor de politie Haaglanden. De adviezen van bovengenoemden en hun inzet zijn een geweldige hulp geweest in deze moeizame periode. Terugkijkend heeft dit alles een nieuwe aanpak en dus winst opgeleverd. Het ligt voor de hand de uitspraak van ons Nederlandse voetbalorakel aan te halen. Even treffend vind ik echter de Engelse uitdrukking welke het incident een “blessing in disguise” noemt.

Gaarne sta ik stil bij de steun uit het bedrijfsleven. In een viertal gevallen is de directie dichtbij een overeenkomst met een shirtsponsor geweest. Net niet blijft echter niet. Extra waardering voor de bedrijven Nissan Nederland, Nissan de Wit en het bedrijf JEB Koeriers dat de achterzijde van het shirt van naamgeving heeft voorzien. Daarnaast extra dank voor Jan Knijnenburg. Zij vertegenwoordigen een grote groep bedrijven die de club steunen met geld en/of middelen. Ik noem in dit verband ook het communicatieadviesbureau Burson-Marsteller. Het afgelopen jaar hebben zij een uitgebreid imago-onderzoek uitgevoerd waar we veel aan hebben gehad bij het bepalen van onze strategie.

Het moge duidelijk zijn dat we hen en de vele andere contribuanten bijzonder dankbaar zijn. Mede door hun hulp kan ik met gepaste trots melden dat we onze commerciële doelstellingen voor dit seizoen waar zullen maken.

Hoe nu verder in het nieuwe jaar?
Zoals bekend lopen de contracten met Rinus en Lex af. Volgende week wordt tijdens het trainingskamp in Turkije met hen geëvalueerd en gesproken over de toekomst.

De veiligheid is en blijft prioriteit. Men heeft kunnen lezen dat de KNVB van mening is dat er een meldingsplicht voor personen met een stadionverbod moet komen. De oproep van de Bond aan de Regering onderschrijven wij. Daadkrachtige aanpak is nodig. We verwachten dat na zoveel jaren van praten deze belangrijke maatregel eindelijk op korte termijn toegepast kan worden. Op 1 februari treedt in dienst de manager Operaties belast met logistiek en veiligheid. Bij ons zal zijn taak bestaan uit de begeleiding van het veiligheidsproject dat in samenwerking met de KNVB in het Zuiderpark wordt uitgevoerd. Daarnaast zal hij in nauwe samenwerking met het publieksbureau zich bezig houden met supportersbegeleiding. Voor alle duidelijkheid: supporters zijn goed en van grote waarde voor een club. Maatregelen moeten zich richten op verbetering van de veiligheidsbeleving van de bezoekers, maar mogen niet louter repressief zijn. In het werkpakket van onze nieuwe manager zal daarom veel tijd worden ingeruimd voor bevorderen van de publieksvriendelijkheid en dienstverlening. Bij zijn activiteiten wordt in het bijzonder rekening gehouden met het nieuwe stadion. Alles is er op gericht in het nieuwe stadion gastheer te kunnen zijn voor jong en oud, families, vrouwen en mannen, maar ook de fervente aanhang. Wellicht vindt men dit een te hoog gegrepen ambitie. Toch gaan we er voor. Het is niet te accepteren dat een kleine minderheid een eredivisieclub als bindend element voor de samenleving onmogelijk maakt. Wij doen daarom een beroep op allen met een hart voor voetbal en voor ADO Den Haag in het bijzonder om te helpen onze ambitie waar te maken.

Velen onder u onderschrijven ongetwijfeld de maatschappelijke functie van ADO Den Haag. ADO Den Haag is meer dan een bedrijf. De club is een ontmoetingsplaats voor alle lagen van de bevolking, ongeacht leeftijd of afkomst. Hierdoor en met extra aandacht voor de jeugdopleiding en sociale projecten, zoals “De Held” in scholen, leveren wij een sociaal-maatschappelijke bijdrage aan de samenleving in de regio. Ook in 2003 verwachten wij deze functie verder uit te bouwen. Op korte termijn wordt “ADO Kids” gelanceerd. Gekozen is voor een unieke sociaal-maatschappelijke insteek. De impact die een hoogwaardige voetbalclub heeft kan aangewend worden om gedrag van de jeugd op een positieve manier te beïnvloeden. Dit was zes jaar geleden al het uitgangspunt bij ons project ‘De Held’ en zal ook de inzet zijn bij ADO Kids. De deuren van het stadion staan straks dagelijks open voor de jeugd in de regio. Jongeren worden hierbij intensief begeleid door maatschappelijk werkers.

Deze zinvolle plannen kunnen echter alleen worden uitgevoerd als ADO Den Haag voldoende middelen kan genereren. De mogelijkheden daartoe zijn op de huidige plek nagenoeg uitgeput. De directie heeft creatief negentig procent van het hier aanwezige potentieel benut. Commercieel is groeipotentieel noodzakelijk en dat is alleen te vinden in een nieuw modern stadion.

De aanbesteding volgens de Europese richtlijnen voor de mogelijke bouw van het stadion loopt op dit moment. Onder regie van de gemeente wordt nauwgezet een procedure gevolgd. Het uiteindelijke besluit of er een stadion komt ligt bij de gemeenteraad. Het is wenselijk dat die beslissing eind maart door de raadsleden genomen kan worden. Om tot een voorstel te komen is een gedegen voorbereiding nodig. De hoeveelheid werk die moet worden verzet is fenomenaal. Wij, directie en commissarissen, zijn dan ook diep onder de
indruk van de inzet van de ambtenaren, het college en de raadsleden. Evenmin mag ontbreken onze waardering voor de bestuursleden van de Stichting Stadion Ontwikkeling onder leiding van de heer Dick van Dijk en bijgestaan door de adviseur Jacques Ruts. Hun werk is van hoge kwaliteit.

Samenvattend: ADO Den Haag gaat een enerverend jaar tegemoet. De verwachtingen zijn op allerlei fronten hooggespannen. We hopen te promoveren naar de eredivisie en we hopen dat de raad goedkeuring zal geven tot het bouwen van een stadion. Directie en Commissarissen zullen zich wederom volledig inzetten om voor iedereen die ADO Den Haag een warm hart toedraagt deze hoop tot realiteit te maken. Ik besluit namens hen U allen een gezond en gelukkig “Nieuw Jaar” te wensen