support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 WII 17 12 2 3 38
2 RJC 17 9 5 3 32
3 EMM 17 9 5 3 32
4 ADO 17 8 6 3 30
5 GRA 16 9 2 5 29
6 CAM 17 8 4 5 28
7 DOR 16 6 8 2 26
8 NAC 16 7 4 5 25
9 GRO 17 7 4 6 25
10 HEL 17 7 3 7 24
11 JAZ 17 7 3 7 24
12 EIN 17 5 8 4 23
13 VVV 17 6 5 6 23
14 MVV 17 5 4 8 19
15 JPS 16 5 2 9 17
16 JUT 16 4 5 7 17
17 JAJ 17 4 5 8 17
18 TEL 16 4 1 11 13
19 DBO 17 3 2 12 11
20 TOP 17 2 2 13 8
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
ADO Den Haag

Datum plaatsing: 29-09-2009 15:55:00

Playing for Success Leercentrum geopend


ADO Den Haag en Playing for Success Den Haag hebben afgelopen maandag het Playing for Success Leercentrum geopend.


Wethouder Onderwijs, Jeugdzaken en Sport, Sander Dekker, en technisch directeur van ADO Den Haag, André Wetzel, hebben het perscentrum in het ADO Den Haag Stadion omgedoopt tot een leercentrum.

Wat is Playing for Success Den Haag? 

Playing for Success maakt gebruik van de aantrekkingskracht van het betaald voetbal om de leerprestaties te verbeteren van onderpresterende kinderen tussen 9 en 14 jaar. Het leerconcept, dat door KPC Groep in Nederland wordt geïntroduceerd, heeft zich in Engeland ruimschoots bewezen. Brits onderzoek wijst uit dat leerlingen die aan Playing for Success deelnemen, één tot anderhalf jaar leerachterstand kunnen inlopen. Het leercentrum in Den Haag is een van de eerste van Nederland. De komende jaren hoopt KPC Groep alle betaald voetbalorganisaties bij het project te betrekken, waardoor jaarlijks 18.000 onderpresterende kinderen aan het programma kunnen deelnemen.

Playing for Success Den Haag is een initiatief van Lucas Onderwijs, De Haagse Scholen, Oh. the kids care company, Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden, Platform Primair Onderwijs Den Haag en ADO Den Haag. Het leercentrum wordt financieel ondersteund door de gemeente Den Haag.

Doelstelling Playing for Success

De doelstelling van Playing for Success Den Haag is het vergroten van het zelfbeeld en zelfvertrouwen van kinderen, die bij het leren op  school een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Er wordt een speciaal ontwikkeld programma aangeboden in een motiverende en uitnodigende omgeving, waardoor hun zelfvertrouwen en motivatie toeneemt. Daardoor zullen de prestaties op het gebied van taal, rekenen en ICT sterk verbeteren, zoals in Engeland, met opmerkelijke resultaten, is aangetoond. Playing for Success (Pfs) richt zich voorlopig op leerlingen uit de bovenbouw van het primair onderwijs en (op termijn) de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Hoe werkt het?

Pfs brengt kinderen in een uitdagende en inspirerende omgeving buiten de school, waar ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen opdoen: het voetbalstadion. In een ruimte die is ingericht met speciaal ontwikkeld (les)materiaal en ultramoderne multimedia.

In deze ruimte werken ze gedurende een periode van 10 weken, ca. 2 uur per week na schooltijd samen met andere leerlingen aan opdrachten die aansluiten bij hun interesses. De groepen zijn klein: maximaal 15 leerlingen met 3 - 5 leerkrachten / begeleiders. De selectie van de kinderen, die in aanmerking komen voor een steuntje in de rug gebeurt door de school, veelal de Intern Begeleider. En uiteraard gaat alles in overleg met de ouders/verzorgers.

De kinderen beleven in die 10 weken unieke ervaringen, bijvoorbeeld wanneer ze in contact komen met hun favoriete spelers of rond kunnen lopen en opdrachten mogen uitvoeren in het stadion. 

Het stadion, de sport, de ambiance van de professionele voetbalwereld; het draagt allemaal bij aan een omgeving die de kinderen uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot betere prestaties. Want als kinderen ontdekken dat ze wél kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, nemen de schoolprestaties toe en hervinden ze hun zelfvertrouwen.

Het is niet moeilijk voor te stellen dat leren in een voetbalstadion voor de leerlingen een feest is. Bij Pfs noemen ze dat: leren met een WOW-factor. 

Resultaten

Zoals al aangegeven is Pfs nieuw in Nederland. Het unieke concept is afkomstig uit Engeland. Daar worden al 10 jaar opmerkelijke resultaten geboekt. In die 10 jaar zijn al ruim 160 leercentra geopend. Er heeft 4 keer een landelijke evaluatie plaatsgevonden en centra zijn gestimuleerd een eigen lokaal evaluatiesysteem op te zetten, met gebruikmaking van een framework van het Department of Education and Skills (DfES). Ook heeft een evaluatie van de lange termijn effecten plaatsgevonden.

Na deelname aan het Pfs programma blijken leerlingen aanzienlijk te zijn ingelopen op hun leerachterstand. Daarnaast blijkt hun zelfvertrouwen gegroeid en hun zelfbeeld positiever geworden.

Playing for Success Den Haag

Deze opmerkelijke resultaten hebben er toe geleid, dat het ministerie van OCW extra budget beschikbaar heeft gesteld om het concept ook in Nederland te introduceren. Onder regie en begeleiding van onderwijsadviesbureau KPC groep in Den Bosch worden leercentra opgezet op basis van het Pfs concept.

 Vooralsnog zijn vier steden in Nederland met betaald voetbalorganisaties benaderd om als pilot aan de slag te gaan. Den Haag is één van deze vier steden. 

In Den Haag zijn de gezamenlijke schoolbesturen (vertegenwoordigd in het PO-platform), de gemeente en de betaald voetbalorganisatie ADO Den Haag onlangs overeengekomen in september 2009 een leercentrum in het voetbalstadion van ADO Den Haag te openen.

In dat leercentrum werken straks beroepskrachten (docenten) samen met enthousiaste stagiaires en vrijwilligers. Ook voor hen is het een uitdaging om in het voetbalstadion aan dit bijzondere programma mee te doen.

Tenslotte zetten voetballers en trainers van ADO Den Haag zich met plezier in voor het centrum en de leerlingen!

Ook kunt u veel meer informatie lezen op de onlangs geïntroduceerde website van Pfs Nederland: www.playingforsuccess.nl