support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 WII 27 17 6 4 57
2 RJC 27 15 8 4 53
3 ADO 27 14 8 5 50
4 GRA 27 14 4 9 46
5 GRO 26 13 6 7 45
6 DOR 26 11 10 5 43
7 JAZ 26 11 6 9 39
8 CAM 27 11 6 10 39
9 VVV 27 10 8 9 38
10 NAC 26 10 7 9 37
11 MVV 27 10 7 10 37
12 EMM 26 10 6 10 36
13 HEL 27 9 7 11 34
14 EIN 27 7 12 8 33
15 JAJ 26 7 9 10 30
16 JPS 26 6 7 13 25
17 JUT 26 5 8 13 23
18 TEL 26 5 5 16 20
19 TOP 26 6 2 18 20
20 DBO 27 4 8 15 20
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
ADO Den Haag

Datum plaatsing: 05-06-2007 11:50:00

Toelichting burgemeester op maatregelenDonderdag 24 mei jl. heeft in het stadhuis van Den Haag – in aanwezigheid van een aantal vertegenwoordigers van ADO Den Haag – een onderhoud plaatsgehad tussen burgemeester Wim Deetman en een aantal leden van de Overleggroep Supporters ADO Den Haag. Tijdens dit gesprek heeft hij de beweegredenen voor de onlangs getroffen maatregelen toegelicht.

Tijdens het gesprek constateerde de burgemeester het volgende:
1. een nieuw stadion – dat een cruciaal onderdeel vormt in de revitalisatie van de club – is gerealiseerd;
2. de problematiek op het gebied van openbare orde rond thuiswedstrijden van ADO Den Haag (situatie buiten het stadion) is beheersbaar, echter binnen het stadion is het nog steeds onrustig;
3. in het seizoen 2006/2007 is door toedoen van supporters tot tweemaal toe een wedstrijd gestaakt in het Zuiderparkstadion.

Vervolgens benadrukte de burgemeester dat de doelstelling die ten tijde van het besluit voor de bouw van het nieuwe stadion is geformuleerd – bij betrekking van het nieuwe stadion moet supportersproblematiek zijn opgelost – derhalve niet is gerealiseerd.

Feit is dat het krediet na de wanordelijkheden tijdens ADO Den Haag – FC Groningen bij burgemeester en wethouders volledig is verspeeld. Zodoende zal het vertrouwen dienen te worden herwonnen door de supporters.

In het nieuwe stadion dient een nieuw begin te worden gemaakt. Daarbij wees de burgemeester op een drietal essentiële aspecten:
1. de raddraaiers die het voor de goedwillende supporters telkens verknoeien, komen er niet meer in;
2. de oorspronkelijke afspraken met betrekking tot vaste zitplaatsen in het gehele stadion blijven van kracht;
3. er dient eerst weer aan een vertrouwensrelatie te worden gewerkt.

De burgemeester heeft persoonlijk ondervonden dat grote sponsors die wel aan andere clubs zijn verbonden, hun naam niet aan ADO Den Haag wensen te verbinden. De enige oplossing hiervoor is om gezamenlijk ervoor te zorgen dat het imago in de toekomst wordt verbeterd. In dit kader zijn de afgelopen jaren aanzienlijke stappen gezet, echter de recente ontwikkelingen hebben de club flink teruggeworpen. Zodoende benadrukte hij met klem dat als er niet in wordt geslaagd de situatie in het stadion onder controle te krijgen, het voor ADO Den Haag onmogelijk zal zijn om beoogde sponsors aan zich te binden.

Tenslotte deed de burgemeester een dringend beroep op de aanwezige leden van de overleggroep om de noodzaak van de getroffen maatregelen uit te dragen aan haar achterban. Daarbij stelde hij voor om het punt bij de start van het nieuwe stadion gezamenlijk te markeren en toonde hij zich bereid om in de toekomst – bij het uitblijven van incidenten – de maatregelen onder de loep te willen nemen. Om de voortgang te bewaken en in gesprek te blijven met supporters, deed de burgemeester het voorstel om in het najaar – wellicht met een bredere vertegenwoordiging van de supporters – opnieuw in overleg te treden.

In samenspraak met de gemeente Den Haag en Politie Haaglanden heeft ADO Den Haag op donderdag 10 mei jl. maatregelen afgekondigd om incidenten als bij de laatste wedstrijd in het Zuiderparkstadion te voorkomen en de doelstelling van een gezinsvriendelijke ambiance in het binnenkort te betreden nieuwe stadion te waarborgen. Deze maatregelen behelzen het vasthouden aan het principe van vaste zitplaatsen, de aanmerking van de vakken P, O en N op de Haaglanden Tribune als familievakken, een hernieuwd inschrijvings- en sanctiebeleid en de twee jaar durende sluiting van het supporterscafé op wedstrijddagen.