support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 WII 34 22 7 5 73
2 RJC 34 20 10 4 70
3 GRO 33 19 7 7 64
4 DOR 34 17 12 5 63
5 ADO 34 16 10 8 58
6 GRA 34 18 4 12 58
7 NAC 34 14 8 12 50
8 MVV 34 14 7 13 49
9 JAZ 34 14 7 13 49
10 CAM 33 13 6 14 45
11 VVV 33 12 9 12 45
12 EMM 34 13 6 15 45
13 HEL 34 12 8 14 44
14 EIN 34 8 14 12 38
15 JAJ 33 9 9 15 36
16 TEL 34 9 6 19 33
17 TOP 34 10 2 22 32
18 JPS 34 8 7 19 31
19 DBO 33 6 8 19 26
20 JUT 33 5 9 19 24
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
het vaderland

Datum plaatsing: 15-10-1925 23:50:00

Opening van het ADO terrein in Zuidersportpark


Oud-wethouder mr. P. Droogleever Fortuyn, de geestelijke vader van het Zuiderpark, had ons voor gistermiddag geïnviteerd om het Zuidersportpark te komen bezichtigen. Het was er geen uitgezocht weer voor.


De gure wind, de regen- en hagelbuien waren verre van aangename tractaties, maar wat den regen betreft, daar mede werd het veld op proef gesteld en zoover wij kunnen beoordeelen heeft het de proef schitterend doorstaan.

Het geheele veld is 12 hectaren groot, is dus nog grooter dan Houtrust. Het is omgeven door een breede slcot, die onder controle, van een klein electrisch gemaal staat. Eigenlijk is het park dus een polderdtje, weliswaar zonder hoogheemraden en ingelanden, die over en weer vlaggen als een der kinderen in het huwelijk treedt.

Is het in zooverre typisch Hollandsen, het is ook merkwaardig practisch. Want het bestuur hoopt er in geslaagd te zijn door doelmatige bemaling van de slootringvaart buiten een dure draineering te kunnen. Tot heden is met zeer tevreden over de bereikte resultaten.

Het sportpark is nog niet tot in de kleinigheden. gereed.Maar daarom kan het toch wel gebruikt worden. De hoofdingang tot de drie A .D. O. velden is nog niet meer dan een gat in het rasterwerk.. Maar dat verandert. Er komt een royaal toegangshek met links en rechts auto en fietsenstalling. De A. D. O.-velden zijn door een rasterwerk van de overige zes velden gescheiden. Deze hebben een afzonderlijke toegang. Eiken dag toert de maai- en walsmachine rond om het veld te prepareeren. De grond is gedeeltelijk met zand, gedeeltelijk met vuil opgehoogd, In het vuil-gedeelte heeft men nogal last van mollen gehad. En 't is jammer voor de lieve dieren, maar hoezeer hun diensten ook elders gewaardeerd worden, op een voetbalveld geven ze alleen maar last en moeite.

Zooals bekend zijn al de negen velden bezet. Het hoofd veld van A.D.O. is op internationale afmetingen. Elke club heeft een eenvoudig ingericht kleedlokaaltje gekregen. A. D. O. heelt haar accomodatie van den Loosduinschenweg overgebracht naar het Zuiderpark.

Tot nog toe zijn er nog alleen voetbalvelden 'uitgestippeld'. Er is echter ook nog voldoende ruimte voor athletiekvelden, missschien korfbalvelden, en indien dit noodig mocht blijken voor groote tribunes. Voorloopig houdt het bestuur van de Vereeniging Zuidersportpark zich aan den regel. loop niet te hard van stal, temeer waar het in de bedoeling ligt om te trachten de velden zonder nadeelig saldo te exploiteeren.

Zondag a.s. wordt het A. D. O.-veld officeel geopend voor den wedstrijd A. D. O.- Vios. Eén voorzitter peinst al sinds dagen over een speech, de andere behoeft niet meer te peinzen. Die heeft routine uit den Gemeenteraad en Kamer.

Het Zuidersportpark nadert langzaam maar zeker zijn voltooiing, evenals lang zaam maar zeker de wilgenboomen zullen uitdijen tot een windwerende haag.

A. D. O. en de overige vereenigingen hebben een pracht-tspeelgelegenheid gekregen. Den Haag heelt haar reputatie van Groot den Haag er mee bevestigd.