volg adofans op ....
volg adofans op Twitter volg adofans op Facebook volg adofans via RSS Join adofans op linkedin Join adofans op instagram
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 ADO 0 0 0 0 0
2 AJA 0 0 0 0 0
3 AZA 0 0 0 0 0
4 EMM 0 0 0 0 0
5 FEY 0 0 0 0 0
6 FOR 0 0 0 0 0
7 GRO 0 0 0 0 0
8 HEE 0 0 0 0 0
9 HER 0 0 0 0 0
10 PEC 0 0 0 0 0
11 PSV 0 0 0 0 0
12 RKC 0 0 0 0 0
13 SPA 0 0 0 0 0
14 TWE 0 0 0 0 0
15 UTR 0 0 0 0 0
16 VIT 0 0 0 0 0
17 WII 0 0 0 0 0
18 ZWO 0 0 0 0 0
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
De Residentiebode

Datum plaatsing: 31-10-1942 12:00:00

ADO-DFC 1-1 ADO verdiende niet meer!


De Haagsche voorhoede is het zorgenkind
A.D.O. kan met het gisteren behaalde gelijke spel tevreden zijn, dubbel en dwars tevreden.


Het geestdriftige Dordsche legioen, dat met zijn daverende Joyeuse entree meehielp de Zuiderparktribunes tot de laatste plaats te vullen, had bepaald een prophetischen blik, toen het de klanken van "Er Is geen club in Holland..." over het terrein deed galmen.

Overigens is het niet dat geworden, wat de toeschouwer er zich van had voorgesteld. Zeker, op sommige momenten slaagde het geloei van de massa erin het vuur een beetje aan te wakkeren, doch geen enkel moment heeft A.D.O. een spelletje te zien gegeven, dat een kampioen waardig is, terwijl de Dordrechtenaren wel forsch, doch technisch zeer middelmatig speelden.

De beste spelers uit de A.D.O.-ploeg waren ongetwijfeld de belde half-backs Tap en Loof, van wie de eerste zijn zware taak, Mijnders onschadeiijk te maken, op uitmuntende wijze heeft vervuld. Geen enkel moment werd de oud-mternational losgelaten en sporadisch waren dan ook de voorzetten van zijn voet, die niettemin een gevaar bleven voor de Haagsche achterhoede, die echter haar partij naar behooren blies.

De voorhoede is en blijft het zorgenkind. Het eenige doelpunt, dat zij kon scoren, was afkomstig van den pijlsnellen Neuteboom, die een snelle ren met een onhoudbare schuiver besloot. Het binnentrio, bestaande uit Roozenburg, P. Eversteijn en Clavan, is bepaald zwak en werkeiijk niet in staat een goed gericht schot te lossen. De laatste wedstrijden (0-0, 1-1l, 1-1) hebben dit zwakke punt van de ploeg wel overduideiijk gedemonstreerd.

Het Dordsche elftal is in deze vorm spelend eveneens geen kampioensgegadigde. Wat de ploeg aan techniek mist, moet door enthousiasme worden aangevuld, hetgeen wel eens aanleiding kan geven tot verruwing van het spel. In de voorhoede was voor de rust Piet Punt, de oude pingelaar, niet veel zaaks. Of hij draaide zoo lang met de bal, tot hij haar kwijtraakte of hij speelde haaimet bijna wiskundige zekerheid naar Mijnders, waarbij zij even zoovele malen werd onderschept door Tap. Na de rust echter herstelde hij zich en schiep prachtige kansen voor het A.D.O.-doel en smaakte zelfs het genoegen op een zeer behoorlijke wijze de gelijkmaker erin te drukken.

Neen, de Zuiderparkers mogen zich met dit gelijke spel wel in de handen knijpen, want een overwinning zou te ruim betaald zijn.

De wedstrijd
Het begin is voor D.F.C., waarbij na enkele minuten Niesen reeds in actie moet komen om een afgemeten voorzet van Mijnders weg te werken. Kort daarop krijgt de Haagsche midvoor zijn eerste goede kans. doch verprutst haar grandioos. Ook de Dordsche voorwaartaen brengen er weinig van terecht geen van de drie binnenspelers slaagt erin een behooriijk schot te lossen en doelman Niesen krijgt slechts gelegenheid zijn capaciteiten te toonen door voorzetten van de Dordsche buitenspelers op sublieme wijze weg te werken.

Wanneer er 20 minuten is gespeeld, krijgt de kleine Neuteboom zijn kans. Een afgemeten pass van Van Kampen belandt bij den linksbuiten, die langs het lijntje snelt, al koppend den stevigen J. Groen passeert, alleen voor den keeper komt en met een vinnige schuiver zijn club de leiding geeft. Kort daarop denkt Piet Eversteijn, dat het wel kan lijden en verprutst na een snelle doorbraak een ongelooflijke kans door naast te schieten. Tap geeft dan een goed voorbeeld hoe het wel moet en lost van grooten afstand een enorm schot, dat Liefaart maar nauwelijks corner kan werken.

De Dordsche midvoor Wolff, die In het tweede elftal zoon uitstekenden indruk maakte .presteert bitter weinig en wordt geen enkel oogenblik voor de beproefde Haagsche achterhoede gevaarlijk. Interessant zijn de talrijke duels tusschen Tap en Mijnders, welke grootendeels eindigen in het voordeel van den Hagenaar. Met D.F.C, in den aanval fluit scheidsrechter Van Welzenes het einde van de eerste helft.


De tweede helft
Reeds dadelijk noteeren we na de pauze een ferm schot van v. Twist, terwijl even later een puike voorzet van Neuteboom op niets uitloopt. Het blijkt zijn laatste optreden in dezen wedstrijd te zijn, want even later komt hij in botsing met den zwaren J. Groen, waarbij zijn knie het zwaar te verantwoorden krijgt. En met het verdwijnen van dezen steun verdwijnt ook de laatste samenhang In de voorhoede. Eenige oogenblikken voor dit ongelukkige moment lukt het Eversteyn om alleen voor den keeper staande pal in diens handen te schieten. Dan is het met A.D.O. afgeloopen en langzaam maar zeker nemen de gasten het heft in handen. Clavan beukt nog met een enorm schot de bovenlat, doch ondanks de aanmoedigingen van het publiek slagen de Hagenaars er niet meer in het doel te vinden.

Wanneer er nog een kwartier te spelen is voltrekt zich het noodlot. Na een pass van In 't Veld komt punt in het bezit van het ronde ding, en gaat er vandoor, waarbij hij de geheele achterhoede achter zich laat. Hij maakt geen fout en ander daverend gejuich van het D.F.C.-contingent geeft hij Niesen het nakijken. Enkele tellen later volgt Wolff het voorbeeld van Eversteijn en brengt op gruwelijke wijze een dot om zeep. Ook In 't Veld geraakt geblesseerd en verdwijnt van het tooneel. Punt, die in zijn element is gekomen, probeert het met een enorm schot, dat Niesen de grootste moeite bezorgt. Kort voor het einde krijgt A.D.O. door missen in de Dordsche achterhoede nogmaals de gelegenheid, maar ook deze kans wordt niet waargenomen en wanneer de scheidsrechter het einde fluit, heeft A.D O. wederom een kostbaar puntje verspeeld en heeft D.F.C, de eer van de club op passende wijze hoogehouden, ditmaal zonder incidenten.