volg adofans op ....
volg adofans op Twitter volg adofans op Facebook volg adofans via RSS Join adofans op linkedin Join adofans op instagram
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 AJA 25 18 2 5 56
2 AZA 25 18 2 5 56
3 FEY 25 14 8 3 50
4 PSV 26 14 7 5 49
5 WII 26 13 5 8 44
6 UTR 25 12 5 8 41
7 VIT 26 12 5 9 41
8 HER 26 10 6 10 36
9 GRO 26 10 5 11 35
10 HEE 26 8 9 9 33
11 SPA 26 9 6 11 33
12 EMM 26 9 5 12 32
13 VVV 26 8 4 14 28
14 TWE 26 7 6 13 27
15 ZWO 26 7 5 14 26
16 FOR 26 6 8 12 26
17 ADO 26 4 7 15 19
18 RKC 26 4 3 19 15
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
Haagsche Courant (oud)

Datum plaatsing: 06-07-1942 12:04:00

ADO ontvangt tijdens receptie de legpenning der Gemeente


De landskampioen A.D.O. heeft zaterdagmiddag in Boschlust gerecipieerd, ten einde velen, die daartoe een wensen geuit hadden, in de gelegenheeid het bestuur en het kampioenselftal te complimenteren met het behalen van den ten voetbaltitel.


Met voorzitter H. M Cboufoer, die zich een vlot en geestig gastheer toonde, aan bet hoofd, heeft 't bestuur een zeer langen stoet van sprekers aangehoord, die allen den lof zwaaiden over de kranige verrichtingen van het eerste elftal en wezen op proote aandeel, dat trainer W. Tap in die successen heeft gehad. Talrijke cadeaus werden overhandigd en vele fraaie bloemgeschenken fleurden de recept op.
1941-1942 ADO Den Haag Landskampioen KNVB
Zonder de veie dele afzonderlijke sprekers achteruit te willen stellen meenen we wel dat een der hoogtepunten van den middag voor A.D.O. was de persoonlijk aanwezigheid van onzen nieuwen burgemeester, prof. dr. mr. H. Westra, die volkomen op de hoogte bleek te zijn van de krachtbronnen waaruit A.D.O. put, n.l. trainer Wim Tap en haar jong spelersmateriaal. De burgemeester loofde ook den scheidenden aanvoerder Koek en onderscheidde de vereeniging met den zilveren legpenning der Gemeente.
Het andere hoogtepunt bracht de delegatie van den N.V.B. bestaande uit den vice-voorzitter, ir. Hopster en den secr.-penningmeester. den heer A .J. Staal.


Ir. Hopster wees op de lijn van geleidelijkheid, welke in de A.D.O-historie is te constateeren, volgens welke het volkomen logisch was dat A.D.O. na ook het vorige jaar districtskampioen te zijn geworden, nog een jaar wachtte alvorens den landstitel te veroveren. Helaas kon Spreker de gouden kampioensmedaille ditmaal niet overhandigen.
Het moest wegens de tijdsomstandigheden een "surrogaat "-medaille zijn, die dan later door de echte gouden zal worden ingewisseld.


Onder de vele sprekers, de meesten aan 't hoofd van een delegatie, waren mr.E. G. Van Bisselick en de heeren L. Moonen en H F. de Boer namens de afd. Den Haag van den N.V.B, Dhr. Tammer ('t Gooi), Weeneg (D.W.S.), Elzinga (Ajax), Blok (De Volewijckers) , Landaal (A.G.O.V.V.), die in gezelschap was van Dermer den speler, die in den laatsten beslissende wedstrijd geblesseerd werd. Landaal (Sparta en de Westelijke 1e klasse). Kolk namens de Ned. Spoorwegen. E. Mundt en de Groot namens de Zwaluwen, Martem (Stormvogels), van Til (D.H.C.), drs. Reisiger (H.B.S.), F. Logjes (V.U.C) en vertegenwoordigers van vele Haagsche 2e en 3e klasse clubs. De hoofdcommissie politie was vertegenwoordigd door commissaris Rügers, voor den Ned. Bond van Scheidsrechters complimenteerde de heer van Asperen. In hartelijke bewoordingen schetste wethouder M. Vrijenhoek den band welke tusschen A.D.O. en het Zuiderpark bestaat. Mr Klein vertegenwoordigde de Haagsche Stichting Sport- en Speeltereinnen. In een vlotte rede schetste de heer Zoutendijk namens de Belangenvereeniging Zuiderpark de bewondering, welke de zustervereenigingen voor A.D.O. koesteren. Tenslotte wenschen de A.D.O. aanhangers, bij monde van den heer Wiarda, den voorzitter van de supportersvereeniging 'Vrienden van A.D.O.' hun geliegde club geluk en schonken haar een kampioensvlag.

Talrijke gelukstelegrammen kwamen in den loop van den middag binnen.