volg adofans op ....
volg adofans op Twitter volg adofans op Facebook volg adofans via RSS Join adofans op linkedin Join adofans op instagram
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 ADO 0 0 0 0 0
2 AJA 0 0 0 0 0
3 AZA 0 0 0 0 0
4 EMM 0 0 0 0 0
5 FEY 0 0 0 0 0
6 FOR 0 0 0 0 0
7 GRO 0 0 0 0 0
8 HEE 0 0 0 0 0
9 HER 0 0 0 0 0
10 PEC 0 0 0 0 0
11 PSV 0 0 0 0 0
12 RKC 0 0 0 0 0
13 SPA 0 0 0 0 0
14 TWE 0 0 0 0 0
15 UTR 0 0 0 0 0
16 VIT 0 0 0 0 0
17 WII 0 0 0 0 0
18 ZWO 0 0 0 0 0
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
Sportkroniek

Datum plaatsing: 09-12-1909 13:30:00

ADO glunderend op den eerste plaats


Het meeste belang stellen wij in de eerste klasse A waarin A.D.O. op den eersten plaatst.
Die eerste plaats dank A.D.O. aan het ongeldig verklaren van den wedstrijd welken op 7 november jongstleden gespeeld is tegen V.U.C. II.


D.V.C. staat in die klasse onderaan, omdat ze lastig is voor de scheidsrechters en omdat ze nog geen enkel puntje heeft weten te bemachtigen. De middenmoot wordt gevormd door ’a-Gravenhage, V.U.C. II en R.V.V., die ons de minst verwachte uitslagen laten zien en waarvan de eerste en laatste elkaar in het haar vlogen, op papier gelukkig, over de vraag wiens schuld het was dat er een speler een ongeluk kreeg. 
 
’s-Gravenhage en V.U.C. II waren nog het sterkst van de drie, tot dat afgeloopen Zondag R.V.V. uit zijn slof schoot en ’s-Gravenhage op vreemd terrein met 7-0 een lesje gaf, waarmede ’s-Gravenhage’s kampioenskansen duchtig minderden. De laatste kans krijgen de Waalsdorpers nog tegen V.U.C. II komende maand en dien wedstrijd moeten ze winnen om A.D.O. den baas te blijven, dat nu nog glunderend op No. 1 van den eerstse Klasse staat, maar er ons inzien daar niet zal blijven staan.
 
 
Nu wij toch schrijven over V.U.C. II, s-Gravenhage moet ons een opmerking van het hart. Er wordt namelijk voor dien wedstrijd, die beslissend is, een nieuwe eerste klasse scheidsrechter geprobeerd. Nu vinden wij dat wel eene heele eer voor den betrokken persoon, maar dan zouden wij het toch prefereeren indien hij debuteerde bij een minder belangrijke ontmoeting. Het is ons inziens zaak om bij een beslissenden wedstrijd de beste of tenminste beproefde scheidsrechter te gebruiken en buitendien.zijn de tegenwoordige zoo kwaad niet. Zulk een aanstelling blijft een risico en zet kwaad bloed, bij de Collega’s die anders nooit maar nu wel gepasseerd worden.
 
 
Een tweede zaak is evenwel of het dan dien dag niet beter ware geweest een der aangesloten N.V.B.scheidsrechters aan te zoeken, aangezien de H.V.B. scheidsrechters ongeschikt bleken te zijn in de oogen van liet bondsbestuur. V.U.C. II heeft in bovengenoemden wedstrijd het voordeel van eigen terrein en een overwinning van de gecombineerden ligt voor de hand. Dan komt de groote strijd pas aan, dan begint er een nek aan nek race tusschen hen en A.D.O. Tusschen die twee gaat het begrijpelijkerwijze dan nog al stevig toe, waar het ongeldig verklaren van den eersten wedstrijd tusschen hen niet vreemd aan zal zijn.
 
 
Aan het eind van het seizoen of liever na afloop van de wedstrijden voor de competitie zien wij V.U.C. II bovenaan en D.V.C. onderaan en de drie tusschengelegen plaatsen bezet door ’s-Gravenhage, R.V.V. en A.D.O. 
 
 
De andere eerste-klasse-afdeeling waarin de derde elftallen van onze groote vereenigingen geplaatst zijn, is minder spannend,het gaat hier elk jaar precies eender en wij zonden het nu eigenlijk voor de animo wel eens aardig vinden dat alle tien elftallen door elkander in twee afdeelingen werden geloot. Quick III en Beresteijn gaan bovenaan en zoo Quick III de moeite neemt om met elf man naar Voorschoten te trekken, dan zal het zich van dien concurrent, die steeds onvolledige elftallen tegenover zich heeft, ook wel weten te ontdoen en evenals vorige jaren een blikje in de Hanenburgsche zilverkast brengen. H.B.S. III en H.V.V. III doen heel wisselvallig winnen en verliezen eens en kunnen hierdoor een woordje meesproken. D.V.V. III kunnen wij genoeglijk zonder omkijken voorbijgaan, want wij betwijfelen of er wel een derde elftal van D.V.V. bestaat, want ze hebben één wedstrijd gespeeld en met 0-8 verloren en verder zijn ze voor het gemak niet opgekomen.