volg adofans op ....
volg adofans op Twitter volg adofans op Facebook volg adofans via RSS Join adofans op linkedin Join adofans op instagram
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 ADO 0 0 0 0 0
2 AJA 0 0 0 0 0
3 AZA 0 0 0 0 0
4 EMM 0 0 0 0 0
5 FEY 0 0 0 0 0
6 FOR 0 0 0 0 0
7 GRO 0 0 0 0 0
8 HEE 0 0 0 0 0
9 HER 0 0 0 0 0
10 PEC 0 0 0 0 0
11 PSV 0 0 0 0 0
12 RKC 0 0 0 0 0
13 SPA 0 0 0 0 0
14 TWE 0 0 0 0 0
15 UTR 0 0 0 0 0
16 VIT 0 0 0 0 0
17 WII 0 0 0 0 0
18 ZWO 0 0 0 0 0
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
Haagsche Courant (oud)

Datum plaatsing: 13-10-1930 21:54:00

ADO verliest door het niet benutten der kansen.


Prachtig voetbalweer begunstigde deze ontmoeting, waardoor op het aanvangsuur voor een uitverkocht huis werd afgetrapt.


Oogenschijnlijk waren er te veel menschen tot de tribuneplaatsen toegelaten, waardoor er zeer velen gingen staan om de afrastering en daardoor was er op de voorste zitplaatsen, indien men bleef ztten, niets te zien.


Het gevolg was, dat er tal van ontevredenen waren, die gingen staan. Daardoor werd ons werk, op de persplaatsen, bemoeilijkt we waren verplicht, om zoo nu en dan ons van onze zitplaatsen te verheffen, om het spel te kunnen volgen.

Gebleken is echter, dat het publiek niet voldoende medewerkte en het bestuur tevens niet voldoenden steun had van de politie, om den boel ordelijk te kunnen regelen.


Zooals we verwacht hadden, is 't een spannende wedstrijd geworden.  In de eerste helft was A.D.O. verre in de meerderheid, doch G. Tap heeft, tot tweemaal toe, zijn club enkele vaste doelpunten onthouden. Deze speler wist op 't juiste moment niet in te grijpen en miste daardoor telkenmale of gaf v. d. Geest c.s. steeds gelegenheid het gevaar af te wenden. Een groote fout was 't, zoowel van G. Tap als van van Osch om, vooral in de eerste helft, te veel achter te blijven. Bij de talrijke A.D.O.-aanvallen was W. Tap de eenige man, die de voorzetten van van Soldt en v. d. Meer moest afwerken. Zooals begrijpelijk, werd W. Tap geweldig in de gaten gehouden en 't lukte v. d. Geest, die nu niet zoo geheel vlekkeloos speelde, meermalen den bal te retourneeren. Breitner was in de middenlinie de man; hij was 't groote struikelblok voor de Sparta rechterwing. Ook zijn plaatsen naar de voorhoede was zeer goed. De linksbuiten van Soldt heeft zich goed geweerd, hij toonde niet bang te zijn doch moest teveel alles alleen doen. Datzelfde kunnen we zeggen van v. d. Meer op den rechter-vleugel.


Ook Ramaker en van Maren speelden een goede partij, doch hun plaatsen liet nogal eens te wenschen over. Van de voorhoede was W. Tap de beste; hij verdeelde liet spel fraai, doch miste de goede spelers naast zich. Een pracht van een doelpunt wist hij voor zijn rekening te nemen.

Zooals gewoonlijk was de verdediging van A.D.O. volkomen tegen haar taak opgewassen. Zoowel van Es als de Groot speelden een solide backpartij. Quax werkte uitstekend, doch moest spoedig in de tweede helft zwichten voor een juist onder de lat ingeschoten bal van Formenoy, terwijl hij ook aan het tweede Botterdamsche doelpunt geen schuld had. Sparta viel als geheel niet mee. De verdediging werkte, op haar manier, zeer verdienstelijk, terwijl Cohen zijn talenten als keeper ten volle heeft kunnen ontplooien.

De middenlinie was, vooral in de eerste helft, veel in de verdediging teruggetrokken, v. d. Berg viel in deze linie het meest op, doch ook de kanthalfs deden goed werk.Zoo werd van Soldt steeds door van Eerd gedekt en deze laatste was van Maren verre de baas. De voorhoede viel erg tegen. Hoewel Formenoy de eer had het eerste doelpunt te maken, was zijn spel overigens middelmatig. Dit was eveneons het geval met den mid-voor Schut, die zijn schoten steeds te hoog loste. De gevaarlijkste man was Viergever, die evenwel lang niet dat presteerde, wat van hem verwacht weid. De vleugelspelers werkten vrij verdienstelijk, doch Voormolen moest vele malen ondervinden, dat Breitner een groot struikelblok voor hem was. Schoonheim moest te veel alles alleen doen en werd onvoldoende gesteund door Formenoy. Rest ons nog scheidsrechter van Gessel. Zijn leiding was meermalen erg slap. Hij zag enkele zichtbare overtredingen in het strafschopgebied over het hoofd of floot te laat voor buitenspel.


Wat den wedstrijd betreft het volgende: Sparta heeft na den aftrap niet veel in te brengen en voortdurend wordt haar doel bestookt. Doordat de Rotterdamsche middenlinie zich geheel in de verdediging had teruggetrokken, was er echter geen doorkomen aan. Quax krijgt niet veel te doen; bovendien zijn de enkele Rotterdamsche aanvallen niet gevaarlijk. Na 25 minuten plaatst van Soldt voor het doel G. Tap heeft maar voor het intrappen, doch treuzelt te lang en geeft van der Geest gelegenheid in te grijpen, waardoor een zeker doelpunt verloren gaat. In de volgende  minuut slaat Cohen een hoog schot van Breitner voor de voeten van Van Osch. Deze schiet dan tot groote teleurstelling van het Haagsche publiek hard naast. A.D.O. blijft sterk in de meerderheid en het Sparta-doel ontkomt, ook dank zij het goede werk van Cohen, telkenmale aan doorboring. Na 35 minuten wordt W. Tap vlak voor 't doel gehaakt, doch zulks wordt niet opgemerkt door den scheidsrechter. Dan krijgt G. Tap weer een pracht kans als van Osch hem den bal toespeelt, doch nu schiet hij hoog over. Viergever kopt dan aan de overzijde een voorzet over, waarna, met A.D.O. in de meerderheid, de rust aanbreekt met blanken stand.


De tweede helft begint met een overwicht van Sparta, reeds na 2 minuten profiteert Formenoy van een fout van Ramaker en weet Quax met een hoog schot te passeeren, 0-1. Door dit succes aangemoedigd blijft Sparta domineeren, doch de schoten zijn slecht gericht. Schut blijkt geen schutter te zijnen ook Viergever zoekt het doel op een verkeerde plaats. Dan werkt A.D.O. zich los, doch brengt 't niet verder dan enkele corners. Na 12 minuten geeft van Soldt over aan W. Tap, deze passeert van Zwieteren, lokt Cohen uit zijn doel en deponeert daarna den bal keurig tusschen de palen, 1-1. Een pracht doelpunt. Dat geeft den Hagenaars weer moed. Van der Meer krijgt nu volop werk, doch vindt in van Zwieteren een lelijk struikelblok. Behoudens een enkelen uitval van Sparta is A.D.O. nu weer voortdurend in de meerderheid. Na 16 minuten een plotselinge uitval van Sparta, Viergever rent alleen op het Haagsche doel af, waar Quax uitglijdt en valt. Het schot komt evenwel juist in de handen van den Haagscheit portier. Viergever loopt met een vaart op Quax in en schijnt hem te bezeeren. Quax heeft evenwel nog kans gezien den bal corner te gooien, doch hij blijft enkele minuten liggen. Gelukkig blijkt het geval niet van ernstigen aard te zijn en spoedig wordt weer begonnen. Wederom wordt dan het Sparta-doel belegerd en een ieder verwacht een doelpunt der Hagenaars. Cohen houdt keurig enkele harde schoten van W. Tap. Aan de andere zijde schiet Formenoy een vrijen schop hoog in Quax werkt niet gauw genoeg weg en doet meer dan drie passen met den bal. De vrije schop levert evenwel niets op. Nadat Cohen wederom een kei van W. Tap heeft gehouden, komt de bal bij Schoonheim, deze zet goed voor en Viergever scoort - voor ' Sparta, 1-2.

In het laatste kwartier zet A.D.O. er alles op om den gelijkmaker te scoren. Cohen is echter niet te passeeren, terwijl v. d. Geest en van Zwieteren ook steeds weten in te grijpen. Onder groote spanning komt,  zonder verdere verandering, het einde van dezen, in goede harmonie gespelden wedstrijd.