volg adofans op ....
volg adofans op Twitter volg adofans op Facebook volg adofans via RSS Join adofans op linkedin Join adofans op instagram
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 AJA 25 18 2 5 56
2 AZA 25 18 2 5 56
3 FEY 25 14 8 3 50
4 PSV 26 14 7 5 49
5 WII 26 13 5 8 44
6 UTR 25 12 5 8 41
7 VIT 26 12 5 9 41
8 HER 26 10 6 10 36
9 GRO 26 10 5 11 35
10 HEE 26 8 9 9 33
11 SPA 26 9 6 11 33
12 EMM 26 9 5 12 32
13 VVV 26 8 4 14 28
14 TWE 26 7 6 13 27
15 ZWO 26 7 5 14 26
16 FOR 26 6 8 12 26
17 ADO 26 4 7 15 19
18 RKC 26 4 3 19 15
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
Haagsche Courant (oud)

Datum plaatsing: 16-01-1939 13:31:00

ADO klopt Hermes DVS met groote cijfers (5-1)


De voorhoede der groen-rooden goed op schot.
Ondanks de zich aanvankelijk ongunstig voordoende weersomstandigheden, was ADO door de gesteldheid van haar terrein in de gelukkige gelegenheid haar wedstrijd tegen Hermes-DVS te kunnen spelen en daar het V.U.C.-terrein niet bespeelbaar bleek.


Deze al eenige malen uitgestelde ontmoeting mocht zich in de onverdeelde belangstelling verheugen. 
 
 
De gedwongen rust heeft onzen stadgenooten niet al te veel nadeel bezorgd en ondanks de hinderlijke gladheid van het doorweekte terrein hebben ze een behoorlijke partij voetbal gespeeld en verdiend met 5—1 van het veel minder in conditie zijnde Hermes-D.V.S., dat na een nog al hoopvol begin, weldra over alle linies de mindere bleek, gewonnen. De Zuiderparkers misten gisteren den steun van den pas weer tot hun gelede^ ren toegetreden back Weber, die Zondag  j.l. in den vriendscbappelijken wedstrijd tegen Feijenoord aan zijn enkel geblesseerd raakte.
 
Onder leiding van scheidsrechter H. S. Boekman stelden de elftallen zich als volgt op: 
A.D.O. 
doel: Koek; 
achter: Hendriks en Choufoer; 
midden: Tap. Kammeyer en Loof; 
voor: v. d. Beukei, Berg, Westhoven, de Heer en v. d. Brugge. 
 
Hermes-D.V.S.: 
doel: Beun; 
achter: Smit en Th. Janse; 
midden: Fromberg, v d. Tuyn en van Buiten; 
voor: P. Janse, Stolk, A. Janse, Bos en Borani. 
 
Hermes-D.V.S. won den toss, maar veel maakte dit ten opzichte van den wind. die dwars over het terrein stond, niet uit. Na den aftrap van de gasten nam A.D.O. direct den aanval over en passeerde zonder veel weerstand te on ervinden, de achterhoede der Schiedammers. maar Westhoven startte te moeilijk op het zware veld en eer hij bij den bal was, had keeper Beun, uitloopende, het leder weer het veld ingewerkt. Doch daarmede was het gevaar allerminst afgewend, want Westhoven kwam langs de lijn weer terug. Zijn voorzet kwam even wel te Iaat, waardoor de Hermes-verdediging kon ingrijpen. Hermes liet echter niet na, ook haar tanden te toonen en het gelukte haar temeer het A.D.O.-doel te bedreigen doordat de groen-roode achterhoede in den aanvang van dezen wedstrijd het er leelijk bij liet liggen. De A.D.O.'ers hadden in het eerste kwartier veel aan hun doelman Koek te danken, die hen op meesterlijke wijze voor een flinken achterstand wist te bewaren. De gevaarlijke Hermes-linksbuiten Borani profiteerde dankbaar van de vrije gelegenheid tot schieten, die de A.D.O.-defensie hem verschillende keeren gaf. Eenmaal kon Koek met een duiksprong nog maar juist met de vingertoppen het leder buiten houden.
 
Hermes werd geleidelijk gevaarlijker uit een voorzet van Borani schoot A Janse in en Koek redde door den bal weg te stompen, echter kwam deze weer in het bezit van Borani, die een listig boogschot gaf dat doelman Koek, wien het uitzicht werd benomen, niet zag aankomen, maar gelukkig herstelde hij zich vliegensvlug en stopte op het nippertje. 
 
Nog was het A.D.O.-doel niet aan den druk ontkomen en een volgende misgreep van de defensie boette A.D.O. met een doorboring van haar doel door een schot van den rechtsbuiten P. Janse, doch het was buitenspel en zoo bleef de score nog blank. Op merkwaardige manier nam A.D.O echter even later met veel geluk en on verdiend de leiding. Westhoven gaf een zuiveren en harden through pass naar v. d. Brugge, die, om zich vrij te spelen van den back Smit, den bal hard naar voren plaatste. Te hard, en de bal zou ook uitgeloopen zijn, als het leder niet precies tegen den hoekvlagpaal weer teruggestuit was voor de voeten van v. d. Brugge, die nu snel naar binnen gaf, waar Westhoven maar voor het intrappen had (1-0).
 
Met dit doelpunt had A.D.O. meteen haar houding weergevonden en nu was 't heiligdom van Beun aan de beurt, om onder schot genomen te worden en tweemaal achtereen schoof een harde pil van Westhoven langs den paal. Het feit, dat de achterhoede van de Hagenaars te weinig afdekte, werd den Zuiderparkers noodlottig Weer kreeg de vrijstaande Borani een bal van spil v. d. Tuyn toegespeeld en eer Hendriks zijn man had. lag een juweel van een doelpunt achter Koek en was na een half uur de stand gelijk (1-1). Het ging toen aardig tegen elkaar op met aanvallen aan beide zijden. De Zuiderparkers waren evenwel betere schutters, terwijl de Schiedammers het vooral van Borani moesten hebben, die verder flink op zijn huid werd gezeten door Bennie Tap. Door verkeerd opstellen van Beun kreeg een overigens niet gevaarlijk kopballetje van de Heer kans en A.D.O. nam de leiding met 2-1. Nog voor het verstrijken van de eerste helft vergrootte A.D.O. haar voorsprong. Westhoven gaf den bal naar den rechter-vleugel. waar v. d. Beukel een scherp en moeilijk schot loste, dat via de binnenkant van den paal in het doel stuitte (3-1). In de tweede helft had het spel van Hermes-D.V.S. niet veel meer te beteekenen en werd het een eenzijdige vertooning, waarin A.D.O. het tenslotte ook wel geloofde. Toch duurde het nog geruimen tijd, eer het den Hagenaars gelukte. hun score te verbeteren. Het was Westhoven, die door de Hermes-defensie wandelde en met den bal in het doel liep, 4-1.
 
Daarna kwam Berg, die tot nog toe niet veel gepresteerd had. naar voren. Beun liep uit, maar werd gepasseerd en Berg maakte 5-1. Beun raakte kort daarop geblesseerd en werd vervangen door v. d. Tuvn. die niet veel meer te doen kreeg. Telkens weer probeerde spil v d. Tuyn zijn voorhoede op te stuwen en tenslotte ruilde hij met Bas van plaats, maar in weerwil van de enkele goede kansen, die hij wist te scheppen. bleef de stand onveranderd, zoodat A.D.O. verdiend met 5—1 won. A.DO. mag. de weinis ideale omstandigheden, waaronder deze ontmoeting werd gespeeld, in aanmerking genomen, tevreden zijn over dezen wedstrijd, die hun den grootsten uitslag bracht in dit seizoen. 
 
Zooals reeds hierboven opgemerkt. hebben zij voor een belangrijk deel hun groote overwinning te danken aan het goede werk van hun doelman Koek. die in de eerste periode, toen de achterhoede op het zware terrein moeilijk in actie kwam. in vele vertwijfelde gevallen door een prachtige safe de situatie redde en aan de productiviteit van haar voorhoede. Later kwam de achterhoede beter voor den dag. De middenlinie speelde een sterk defensief spel en vooral Loof was hier de sterke man. wiens afnemer en doorsjouwen bewonderd werd De voorhoede was zeker voldoende. Westhoven had een leidend aandeel in de aanvallen en hij verdeelde het werk goed over de vleugels. 
 
 
Berg was aanvankelijk wat traag, maar deed later toch ook wel weer goed werk. De Heer onderhield goed de verbinding tusschen de teruggetrokken achterhoede in de voorhoede. Zijn opstellen getuigde van een goeden kijk op het spel. De vleugelspelers v. d Brugge en v. d. Beukei waren snel en gevaarlijk. De Hermes-ploeg speelde als geheel niet onverdienstelijk en totdat de moed hun in de schoenen zakte, speelde ze een partijtje voetbal, dat zeker wel kans op succes insloot Maar de voorhoede moest het teveel hebben van Borani en daardoor had het spel weinig verrassends. Naast hem was Bos een verdienstelijk speler, die weinig fortuinlijk was met zijn schoten. Reeds zeiden we. dat spil v. d. Tuyn de stuwende kracht was achter zijn voorhoede. De achterhoede was het zwakke deel van het elftal en keeper Beun verplaatste zich moeilijk in het gladde doel en was daardoor met zijn ingrijpen allesbehalve feilloos. Het was over het geheel een wedstrijd waarin aardig spel werd vertoond, zon der dat er van grootsche momenten sprake was.