volg adofans op ....
volg adofans op Twitter volg adofans op Facebook volg adofans via RSS Join adofans op linkedin Join adofans op instagram
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 AJA 25 18 2 5 56
2 AZA 25 18 2 5 56
3 FEY 25 14 8 3 50
4 PSV 26 14 7 5 49
5 WII 26 13 5 8 44
6 UTR 25 12 5 8 41
7 VIT 26 12 5 9 41
8 HER 26 10 6 10 36
9 GRO 26 10 5 11 35
10 HEE 26 8 9 9 33
11 SPA 26 9 6 11 33
12 EMM 26 9 5 12 32
13 VVV 26 8 4 14 28
14 TWE 26 7 6 13 27
15 ZWO 26 7 5 14 26
16 FOR 26 6 8 12 26
17 ADO 26 4 7 15 19
18 RKC 26 4 3 19 15
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
Sportkroniek

Datum plaatsing: 16-02-1915 21:43:00

Jubileum ADO 1 Februari 1905-1915


Deze maand is het tien jaar geleden, dat een aantal jongelui, die geregeld op de schietbaan bij de Boorlaan kwamen voetballen, besloten een vereeniging op te richten, welke genoemd werd "Alles Door Oefening" welk afgekort is A.D.O.


In de eerste jaren speelde de jonge vereeniging vriendschappelijke wedstrijden op de schietbaan en later achter de boerderij van pex. Toen na eenige jaren besloten werd zich bij den H.V.B. aan te sluiten, veranderde A.D.O. van terrein en speelde de volgende vier jaren aan de Laan van; Meerdervoort. Het club kostuum, eerst bestaande uit een groen suirt met roode ster, veranderde men toen in rood-zwart vertikaal gestreept hemd.

In het eerste jaar ging het niet voorspoedig en slechts aan het flinke en onvermoeide werken van het toenmalige bestuur, in het bijzonder van de heeren L. Nijhuis, Th van Zee en P. Roosendaal, was het te danken, dat de vereeniging niet van de aarde verdween. In het volgende jaar nam de vereeniging een groote vlucht; nieuwe en geestdriftige leden meldden zich aan en A.D.O. behaalde het kampioenschap der 3e klasse H.V.B. het volgend jaar zag hem kampioen der 2e klasse. Zij promoveerden en werden kampioen van den H.V.B. Het jaar daarop veroverde het 1e elftal weer het kampioenschap, terwijl de lagere elftallen nummer één van hun afdeeling werden. Dat gaf moed om in den N.V.B. te gaan spelen. Toen kwam het jaar 1913— 1914, dat geen enkel A.D.O. er ooit zal vergeten. De club veranderde van veld en speelt sedert dien op vak 1 te Westduinen, in een rood shirt met vertikale groene baan en witte broek. De N.V.B. deelde A. D. O. in afdeeling O van de 3e klasse in en ook daar werd de vereeniging kampioen. Van de zeven elftallen, die mededongen naar het kampioenschap der westelijke 3e klasse werd A.D.O. no. 3. Een poging om de tweede klasse te bereiken faalde, daar tegen Victoria met 1-2 en Neptunus met 0-1 verloren werd; beide malen echter op het nippertje.

Ook nu staat A.D.O. er goed voor en is, ondanks het feit dat zij het zonder 6 gemobiliseerde eerste elftallers moet stellen een der pretendenten voor de eerste plaats. Van de oprichters is alleen T. van Zee nog over, terwijl H. Nijhuis reeds negen en een half jaar het A.D.O. doel bewaakt.

Daar reeds zoovele clubs serie-wedstrijden houden, zal A.D.O. dit niet doen. Het bestuür heeft besloten om het jubileum op waardige wijze te vieren door een feestavond, die gehouden zal worden in Concordia, Hoogezand, op Zaterdag 27e  dezer te 8 uur. Na afloop bal. Het bestuur heeft voor een uitnemend programma gezorgd, zoodat een goede opkomst te verwachten is.

Gaarne biedt de redactie van De Sportkroniek aan de jubileerende vereeniging, die zich zoo energiek heeft opgewerkt, haren hartelijken gelukwensch aan, daarbij de hoop uitsprekende, dat A.D.O. Door Oefening Alles bereiken zal wat tot steeds toenemenden bloei kan strekken.