volg adofans op ....
volg adofans op Twitter volg adofans op Facebook volg adofans via RSS Join adofans op linkedin Join adofans op instagram
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 ADO 0 0 0 0 0
2 AJA 0 0 0 0 0
3 AZA 0 0 0 0 0
4 EMM 0 0 0 0 0
5 FEY 0 0 0 0 0
6 FOR 0 0 0 0 0
7 GRO 0 0 0 0 0
8 HEE 0 0 0 0 0
9 HER 0 0 0 0 0
10 PEC 0 0 0 0 0
11 PSV 0 0 0 0 0
12 RKC 0 0 0 0 0
13 SPA 0 0 0 0 0
14 TWE 0 0 0 0 0
15 UTR 0 0 0 0 0
16 VIT 0 0 0 0 0
17 WII 0 0 0 0 0
18 ZWO 0 0 0 0 0
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
Haagsche Courant (oud)

Datum plaatsing: 23-09-1935 23:09:00

Zwaar bevochten zege van HBS op ADO


ADO toonde een veldmeerderheid, doch de afwerking van den aanval deugde niet.
Goede en spannende strijd in het Zuidersportpark.


De inzet van de eerste klasse competitie in het nieuwe seizoen is voor de Haagsche voetballiefhebbers lang niet slecht geweest: een plaatselijke ontmoeting met goed spel en veel spanning. Het ging in het Zuidersportpark tusschen A.D.O. en H.B.S., clubs welke beide veel aanhang hebben, en waar er verder op het gebied van belangrijke sport hier ter stede niet veel te doen was, lag het voor de hand, dat voor een uitverkocht huis kon worden gespeeld. Over het algemeen was de thuisclub verre favoriet, maar, zooals in een derby meer gebeurt, de outsider trok aan het langste eind. H.B.S. won met 2-1, zoodat het begin al aanstonds een resultaat opleverde, dat min of meer als een verrassing mag worden beschouwd.

Wanneer men uitsluitend zou afgaan op de veldverhouding, dan zou men noodwendig tot de conclusie moeten komen, dat A.D.O. deze nederlaag niet heeft verdiend. De Zuiderparkers toch zijn in doorsnee veel meer in den aanval geweest dan hun tegenstanders en speciaal in de eerste helft heeft de H.B.S.-doelman aanzienlijk meer werk te verzetten gehad dan zijn collega in het A.D.O.-doel.

Er waren perioden, dat de thuisclub beduidend sterker was, zoodat de bezoekers met man en macht moesten verdedigen. Er waren echter ook factoren, welke pleitten voor het H.B.S. succes. In de eerste plaats toch bleek de defensie gesteund door de middenlinie, der Houtrustbewoners ruimschoots voor haar taak berekend. Vooral Mul was voor de A.D.O.-ers een schier onoverkomelijk struikelblok want hoe hard en uit welken hoek ook geschoten mocht worden, steeds wist hij door prachtig vangen of door juist uitloopen liet gevaar af te wenden. Slechts éénmaal zag hij zich gepasseerd, twee minuten na de hervatting, toen Beukel goed doorzette. En dan mag niet vergeten worden, dat verscheidene aanvallen een ontijdig einde vonden door het nog steeds kranige werk van den veteraan Vermetten, alsmede van Graafland en Duyzens, die alle stuk voor stuk meer presteerden dan v. d. Bergen en Arntzenius. Van den laatste is dat niet zoo vreemd, omdat hij een uitgesproken halfback is.

Het succes van de H.B.S.-defensie werd voorts vergroot, door de fouten van den A.D.O.-aanval. Na een krachtig en hoopvol begin had dit kwintet blijkbaar spoedig zijn meeste kruit verschoten, want al was de opzet van het offensief over het algemeen daarna ook lang niet kwaad, de finishing touch ontbrak. Het spel ging niet recht op het doel der tegenpartij af en het duurde allemaal veel te lang, zoodat de tegenstanders schier doorloopend gelegenheid kregen een goede positie te kiezen. Op die manier bracht het technisch waarlijk knappe spel van Wim Tap A.D.O. geen steek verder, evenmin als de harde kogels van Berg of de goed bedoelde pogingen van Beukel, de Korte of Ben Tap. De beide vleugelspelers zagen we overigens wel eens beter. De aanval van A.D.O. beantwoordde dezen middag niet aan den roep van productiviteit, welke er van uitgaat. En zoo is er evenveel voor als tegen de nederlaag der rood-groene gastheeren te zeggen. Toch zijn we van meening, dat een verdeeling der punten een meer bevredigend resultaat zou zijn geweest. Het valt niet te ontkennen, dat heel veel toeschouwers gekomen waren vervuld van hoop den internationaal Bakhuys met zijn vermaarde kogels een of meer doelpunten te zien maken. Deze lieden werden teleurgesteld, want geen enkele maal vermocht hij Kwak te paseeren.

Hij kreeg een enkele goede kans, doch deze liet hij onbenut en overigens werd het hem te lastig gemaakt om veel succes te kunnen hebben. Als spelverdeler deed hij menigvuldig goed werk, we zagen hem enkele fraaie passes geven, o.a. een waaruit het eerste H.B.S.-doelpunt ontstond, nadat even tevoren Smeets een fraaie kans had gemist, hem eveneens door Bakhuys geboden.

Qua linie stond de H. B.S .-voorhoede op hooger niveau dan die van A.D.O. Het spel werd goed open gehouden en er werd in vlot tempo gespeeld; het was ingesteld op productiviteit. Dat nochtans het aantal doelpunten beperkt bleef tot twee kwam doordat de aanval meest op eigen gelegenheid moest opereeren, aangezien de middenlinie te weinig haar voedende taak vervulde. Daarnaast leverde Kwak kranige stukjes doelverdedigerswerk en wisten van Maren, Loof en Schurink bergen defensief werk te verzetten. De beide A.D.O.-backs, waarvan we goede verwachtingen hadden, vonden we ditmaal minder betrouwbaar dan gewoonlijk. Vooral van Osch deed nog al eens merkwaardige dingen, die niet bevorderlijk zijn om aan de overwinning te komen. In den H.B.S.-aanval was Smeets wel de minste - hij kon het blijkbaar niet steeds bijbeenen. Van Vliet had wat pech, terwijl Boelhouwer en Ophorst op de vleugels aanleiding waren tot menigen gevaarlijken uitval. Bij een vergelijking der middenlinie slaaf de balans over in het voordeel van A.D.O., omdat dit trio zoowel aanvallend als verdedigend haar uiterste best deed, terwijl die van H.B.S., zooals reeds gezegd, te groote gapingen achter de voorhoede liet. Gelukkig was het geenszins malaise voetbal, beide partijen hebben heel veel goeds laten zien, zoodat er ook voor den neutralen toeschouwer genoeg te waardeeren viel. Het vertoonde geeft aanleiding te veronderstellen, dat we in deze afdeeling dit jaar in ieder geval versteken zullen blijken van Haagsche degradatiewedstrijden. Arbiter van Welzenes handhaafde dezen middag zijn reputatie van prima scheidsrechter. Het verloop. De samenstelling der beide elftallen was aldus: A.D.O.: Kwak, van Osch, Choufour, Schurink, v. Maren, Loof, B. Tap, Berg, Beukei, W. Tap en de Korte. H.B.S.: Mul, Arntzenius, Vermetten, Duyzens, Graafland, v. d. Bergen, Ophorst, van Vliet, Bakhuys, Smeets en Boelhouwer. De thuisclub was dus volledig, terwijl bij H.B.S. Diehl was vervangen door Arntzenius. A.D.O. had den toss gewonnen en liet H.B.S. tegen den wind in beginnen. De bezoekers kregen de eerste goede kans, doch Kwak weerstond net schot van Ophorst. Weldra werkte A.D.O. zich los en toen begon er een verward offensief op de H.B.S. veste, dat slechts door enkele uitvallen der bezoekers werd onderbroken. Telkens suisden de kogels op Mul af, doch deze klasse speler gat geen krimp en ranselde er alles uit. Hoe A.D.O. ook zwoegde, wat het kwintet probeerde, het lukte niet. Een uitval van H.B.S. werd A.D.O. in de tiende minuut bijna noodlottig. Bakhuys gaf een schitterende pass aan Smeets, die alleen voor doel kwam te staan, maar zijn fraaie kans nog miste. In de volgende minuut plaatste Bakhuys even keurig naar van Vliet, die uit een lastige positie beter werk deed dan Smeets en Kwak liet visschen tot uitvoerige vreugde van den H.B.S.-aanhang, 0-1. A.D.O. gaf den moed geenszins op en opnieuw werd de defensie der bezoekers aan den tand gevoeld. Doch H.B.S. ondernam weer enkele gevaarlijke uitvallen en in de 18e minuut was het voor de tweede maal raak toen Ophorst zich naar voren worstelde en keihard via den paal inschoot met een scherp schot, 0-2. Dat gaf een begrijpelijke reactie bij de thuisclub, maar H.B.S. wist van haar overwicht toch niet te profiteeren. Na korten tijd herstelde A.D.O. zich weer, werd zelfs wat sterker, maar de fut was uit de voorhoede verdwenen. In de voorlaatste minuut dacht een ieder A.D.O. te zien scoren, maar ver uitloopend wist Mul ook nu weer het gevaar te bezweren, tenkoste van een hoekschop. Rust 0-2. Na de hervatting opende A.D.O. aanstonds het offensief en reeds in de tweede minuut had Beukel succes toen hij goed doorzette, 1-2. Dat gaf de thuisclub moed en een stevig offensief werd ingezet, terwijl H.B.S. zich beperkte tot een paar uitvallen, welke echter niet steeds zonder gevaar waren. Door de hierboven reeds beschreven oorzaken kwam de roodgroene aanval echter niet door de defensie van H.B.S. heen. Alle pogingen mislukten; harde schoten van Berg, Beukei en Tap, het baatte allemaal niet, het bleef bij één doelpunt voor A.D.O. Maar ook H.B.S. zag geen kans haar score op te voeren. Kwak stopte eenmaal een fraai ver schot van Bakhuys en kort daarop miste de laatste de kans van den dag door van enkele meters afstand naast te schieten. Ook van Vliet had geen succes meer. Tegen het einde zette A.D.O. nog eens geducht op terwille van den gelijkmaker. Een corner en een paar zeer gevaarlijke scrimmages waren echter het eenige resultaat. Het bleef 1-2 voor H.B.S.