volg adofans op ....
volg adofans op Twitter volg adofans op Facebook volg adofans via RSS Join adofans op linkedin Join adofans op instagram
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 AJA 25 18 2 5 56
2 AZA 25 18 2 5 56
3 FEY 25 14 8 3 50
4 PSV 26 14 7 5 49
5 WII 26 13 5 8 44
6 UTR 25 12 5 8 41
7 VIT 26 12 5 9 41
8 HER 26 10 6 10 36
9 GRO 26 10 5 11 35
10 HEE 26 8 9 9 33
11 SPA 26 9 6 11 33
12 EMM 26 9 5 12 32
13 VVV 26 8 4 14 28
14 TWE 26 7 6 13 27
15 ZWO 26 7 5 14 26
16 FOR 26 6 8 12 26
17 ADO 26 4 7 15 19
18 RKC 26 4 3 19 15
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
Haagsche Courant (oud)

Datum plaatsing: 26-09-1932 16:38:00

ADO-HDVS was een goede wedstrijd.


Verleden week slaagden de A.D.O.'ers er in, beide punten in de wacht te sleepen, nu werd op slechts één punt beslag gelegd, maar niettemin was de wedstrijd van gisteren van veel beter gehalte dan die van vorige week.


Verleden week slaagden de A.D.O.'ers er in, beide punten in de wacht te sleepen, nu werd op slechts één punt beslag gelegd, maar niettemin was de wedstrijd van gisteren van veel beter gehalte dan die van vorige week.


En de oprechte A.D.O.-aanhangers zullen dan ook met dat eene puntje veel meer in hun nopjes zijn dan met de twee, die op de Amsterdamsche Zebra's werden behaald. Immers: het gisteren door de roodgroenen vertoonde spel stond op heel wat hooger plan en de wederopstelling van Weber in de achterhoede bleek de geheele ploeg ten goede te komen. In 't begin van den strijd zag het er naar uit, of de blauwe Schiedammers een volslagen overwinning zouden behalen ; zij waren het, die het spel geheel in handen hadden en het tempo van den wedstrijd aangaven. De gasten vertoonden toen een zóó gaaf spelletje, dat de A.D.O.-verdediging de handen vol had en daar de Haagsche middenlinie en voorhoede in technisch opzicht de meerderheid hunner bezoekers moesten erkennen, zagen de A.D.O.'ers geen kans, hun doel van den druk te ontlasten en zoo kwamen de H.D.V.S.'ers al na 5 minuten aan een 0—1 voorsprong, toen een keurig door linksbuiten v. d. Griend genomen corner door doelman Koek werd gemist en op eenigszins gelukkige wijze via den rug van rechtsbinnen v. Oort in het doel terecht kwam. Verdiend was daze voorsprong ten volle.

De eenigen in de A.D.O.-ploeg — uitgezonderd de verdediging — die zich met de technisch goed onderlegde Schiedammers meten konden, waren Wim Tap, de Korte en Breitner en dit drietal verplaatste dan ook het spel wel eens. Door getreuzel van Wim Tap ging echter een kans verloren en een schot van Breitner belandde naast doel. En maar steeds weer zagen Weber en Koning zich genoodzaakt de veelvuldige blauwe aanvallen af te slaan. Maar aan een goed schot in den hoek van v. Oort en een pracht kogel van linkshalf Schetfers moest Koek te pas komen.

Het verschil tusschen beide middenlinies deed zich wel gelden. De beide A.D.O.-kanthalfs waren er volslagen uit, terwijl der gasten aanval door een uitstekend spelende middenmoot gesteund werd. Teranuwernood kon de in 't nauw gebrachte Koek den bal voor de voeten van midvoor v. d Vaart wegtippen en een goed schot van den H.D.V.S.-linksbinnen v. d. Tun deed heel wat A.D.O.-harten sneller kloppen. Als dat aoo doorging! Maar de gasten zagen na een half uur spelen geen kans meer dat hooge tempo vol te houden en het beter gaan spelen van de heele A.D.O.-ploeg bracht de schaal wat in evenwicht.

De kansen werden weer meer gelijkelijk verdeeld en uit den 2en corner, dien A.D'.O. te nemen kreeg — H.D.V.S. had er al vier te incaseren gehad — kopte G. Tap goed in, maar doelman Zwaan stopte goed. De goede richting hadden de schoten van de Roo en Berg nog niet. En na een afgeslagen A.D.O.aanval belandde de bal op den linkervleugel der lichtlblauwen; de hooge voorzet van v. d. Griend werd door v. Oort keurig ingekopt. Languit vallend stopte Koek den bal, maar de tegen den binnenkant van den paal springende bal scheen het doelvlak gepasseerd te hebben; zeer beslist wees scheidsrechter Weber naar het midden. (0-2). In de voor de rust resteerende 8 minuten kwamen schoten van Breitner en de roo naast en boven het doel terecht.


Na de rust.

De tweede helft van den wedstrijd is ongetwijfeld in het voordeel van onze stadgenooten geweest. De ietwat uitgespeelde Schiedammers zijn ook wel verschillende malen voor het Haagsche doel verschenen, maar zoo gevaarlijk als voor de rust waren zij lang niet meer. Het typeert de verdwenen gevaarlijkheid van den H.D.V.S.-aanval, dat er na rust geen enkele corner op het A.D.O-doel werd genomen.

A.D.O. zelf kreeg er een drietal toegewezen en eigenaardig: 5 minuten was de tweede helft aan den gang, toen de Korte een hoekschop te nemen kreeg, waaruit Breitner met een prachtschot scoorde. (1-2). Een pendant dus van de eerste helft, alleen nu in 't voordeel van onze stadgenooten. En dan te weten, dat in dat korte tijdsbestek uit een goeden over links geleiden A.D.O.-aanval door Wim Tap net over was gekogeld. 't is te begrijpen, dat de A.D.O.-aanhangers popelden. De middenlinie onzer Zuiderparkers kwam er steeds beter in en al was het plaatsen van van Maren en v. Eembergen nog wel onzuiver, hun zwoegen vergoedde veel en met Breitner zaten ze nu steeds achter hun aanval aan. Maar nu bleek eerst recht goed de kracht van de Schiedamische verdediging. De Bruyn en Pettinga boden alle A.D.O.-aanvallen krachtig het hoofd en de nu sterk op verdediging spelende middenlinie droeg ook het hare bij. Daar kwam nog bij, dat Berg een paar maal zelf schoot in plaats van op het bekende presenteerblaadje voor te geven. En schieten, dat doet Berg bijna altijd te hoog. Wel haalde G. Tap een uit een vrijen schop voor doel gezette bal netjes over, maar 't vrij tamme schot werd gestopt. Bijna vergrootte H.D.V.S den voorsprong. toen Koek een verkeerd teruggespeelden bal nog net kon bereiken. Vlak daarop, in de 26e minuut, kwam echter de gelijkmaker. Prachtig zette Berg voor, Wim Tap schoot keihard in, Zwaan stopte wel, maar kon den bal niet houden en het terugspringende leder werd door G. Tap ingezet. (2-2). De 0-2 achterstand was dus al ingeloopen en er was nog groote kans. dat er een overwinning te behalen zou zijn. En die kans is er dan ook geweest en zelfs een paar maal. De Korte is heel wat keertjes naar binnen gezwenkt en kreeg dan net op tijd den bal van W. Tap aangegeven, maar 't was hem niet gegeven, de roos te treffen. Eén keer trof zijn kogel den onderkant van de lat en de terugspringende bal werd door Berg ingezet. Maar jammer genoeg had de Korte, toen hij schoot, buitenspel gestaan. Ook Berg, die met W. Tap van plaats verwisseld had, zag geen kans uit een goeden pass de winnende goal te maken. Twee minuten voor 't einde bleef Breitner liggen. Gelukkig bleek later, dat het niet erg was, maar toch nam Vogel nog even z'n plaats in.