volg adofans op ....
volg adofans op Twitter volg adofans op Facebook volg adofans via RSS Join adofans op linkedin Join adofans op instagram
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 AJA 13 11 2 0 35
2 AZA 13 9 2 2 29
3 WII 13 8 1 4 25
4 PSV 13 7 3 3 24
5 VIT 13 7 2 4 23
6 HEE 13 5 6 2 21
7 HER 13 6 3 4 21
8 UTR 13 6 2 5 20
9 GRO 13 6 2 5 20
10 FEY 13 5 5 3 20
11 TWE 13 5 3 5 18
12 SPA 13 4 4 5 16
13 EMM 13 4 1 8 13
14 FOR 13 3 3 7 12
15 ADO 13 3 1 9 10
16 ZWO 13 3 1 9 10
17 VVV 13 3 0 10 9
18 RKC 13 1 1 11 4
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
 ADOfans.nl

Datum plaatsing: 12-12-2018 12:08:00

De comeback van United Vansen bij ADO Den Haag


Nadat United Vansen (UVS) weer een bedrag heeft overgemaakt aan ADO Den Haag, zal de club binnenkort weer in Chinese handen zijn.


De toezichthouders van de Ondernemingskamer zullen de club weer terug geven aan haar Chinese eigenaar.
VI stelt ADO niet bepaald beter is geworden in die periode dat het onder de Nederlandse toezichthouders stond. Er is nog steeds een miljoentekort en United Vansen moet nog steeds de verliezen dekken.
 
 
Zaterdagavond kondigde ADO directeur Mattijs Manders, die diezelfde zaterdag uit China was teruggekeerd, met trots aan dat het contract met stadion- en shirt sponsor Cars Jeans dat tot medio 2020 liep, tot medio 2022 is verlengd. 
 
 
Een dag eerder was Manders samen met Richard de Mos, wethouder Sportzaken en en loco-burgemeester van Den Haag, bij UVS langs geweest. Daar werd bekendgemaakt dat ADO het Internationaal Jeugdtoernooi in ere gaat herstellen en dat de gemeente mee zal helpen om Chinese onderstemers naar ADO Den Haag te lokken.
 
 
Volgens VI heeft Manders tijdens die ontmoeting in China met UVS niets over de verlenging van het contract met hoofdsponsor Cars Jeans gezegd. De Chinese eigenaar zou totaal onwetend van de persconferentie zaterdagavond over de verlenging van het contract met Cars jeans zijn geweest. 
 
 
VI stelt dat de Chinese eigenaar waarschijnlijk niet bepaald gelukkig met de verlenging kan zijn. De FBO adviseert geen contracten langer dan drie jaar af te sluiten vanwege de exploderende markt. Maar bovendien: het verlengde contract zou de komst van een grote potentiële Chinese sponsor kunnen blokkeren. Iets wat een dag eerder in China nog als doelstelling werd geformuleerd. Een nieuw bewijs van miscommunicatie en het totale gebrek aan synergie tussen de Chinese eigenaar en de Nederlandse bedrijfsleiding, aldus VI die het ook opvallend vind dat UVS twee weken eerder via een persbericht liet weten dat de aandelen van ADO en Haag te niet koop waren, maar dat die verklaring niet werd overgenomen door de officiële website van de club.
 
 
VI stelt verder dat Ajax  tien miljoen euro verdient aan een vijfjarige samenwerking met Guangzhou door trainers naar China te sturen die de filosofie van de Hollandse School overbrengen. Vitesse haalt tonnen op via een samenwerking met de Chinese stad Wuhan, waarbij ook technische kennis wordt verkocht.
ADO Den Haag, de club met een Chinese eigenaar, haalt al drie jaar geen euro op in China. Dat doet vooral pijn bij UVS, dat wel degelijk initiatieven in die richting heeft proberen te ontwikkelen. Twee jaar geleden werd al het plan ontwikkeld een Chinese directeur aan te stellen die vanuit China zou opereren om daar initiatieven te ontplooien om een aandeel te veroveren op de Chinese markt. Het is uiteindelijk allemaal tot stilstand gekomen door problemen met betalingen en onderlinge conflicten die erin resulteerden dat United Vansen en Hui Wang (tijdelijk) hun zeggenschap verloren bij de club.
 
 
VI ziet terugkijkend op de afgelopen jaren dat UVS met twee essentiële problemen te maken heeft: 
Grote gaten in de begroting van de club die ervoor zorgen dat het Chinese bedrijf zijn miljoenen moet aanwenden om schulden te betalen in plaats van te investeren. En Wang zelf is niet de man van het grote geld, maar slechts een advocaat die de belangen behartigt van een groep investeerders. Voor elke euro die moet worden gespendeerd in Den Haag dient Wang dat terug te koppelen naar de mensen met het echte geld. En die willen rendement zien en geen rekeningen betalen.
 
 
VI stelt verder dat de twee jaar toezicht van de Ondernemingskamer niet veel goeds heeft opgeleverd: 
 
Veel Onkosten
De toezichthouders van de Ondernemingskamer Ben Knuppe en Job van der Haven declareren uurkosten. Knuppe dclareert 800 euro per uur en Van der Haven 450 euro per uur. In de jaarrekening van 2017/2018 (zie foto) wordt de hoogte van die tarieven niet in de boeken vermeld. Volgens VI is van de 1,8 miljoen die UVS nu overmaakt, liefst zeven ton bestemd om de rekeningen van de toezichthouders te voldoen.
 
 
Gemeente Den Haag weggejaagd
Verder meldt VI dat toen in december 2016 de grootaandeelhouder voor de rechter werd gesleept en twee toezichthouders werden aangesteld door de Ondernemingskamer om orde op zaken te stellen,  de verwachting bij de directie en raad van commissarissen was dat er zou worden aangestuurd op een scheiding tussen United Vansen en ADO Den Haag. Toezichthouder Knüppe maakte echter al vrij snel duidelijk aan welke kant hij stond. Martin Jol en Wim Deetman, commissarissen op basis van het bijzonder aandeel (amateurclub HFC) en het prioriteitsaandeel (gemeente Den Haag), legden daarom zelfs hun functie neer in de zomer van 2017.
 
Zij verklaarden in hun ontslagbrief dat ze stelselmatig werden tegengewerkt in hun taak om toezicht te houden. Er werden verregaande overeenkomsten afgesloten zonder dat de commissarissen daarvan op de hoogte waren. En de protesten daartegen werden vervolgens genegeerd. Bovendien kon het tweetal zich niet vinden in de plannen van de directie om de dreigende tekorten van het seizoen 2017/18 op te vangen met een achtergestelde lening van vier miljoen euro die door UVS werd verstrekt. De uitgaven omhoogschroeven, terwijl je een lening nodig hebt om daaruit voortvloeiende schulden op te vangen; Deetman en Jol wilden daar niet verantwoordelijk voor zijn.
 
Uiteindelijk volgde de gemeente Den Haag het voorbeeld van zijn eigen commissaris Deetman en leverde in juni 2017 zijn prioriteitsaandeel in, nadat de zesde conceptbegroting van de club voor het seizoen 2017/18 was afgekeurd.
 
 
Volgens wethouder Tom de Bruijn was het gedrag van Knüppe en Van der Have de directe oorzaak van het afhaken van de gemeente. ‘Na de uitspraak van de rechter en de Ondernemingskamer hebben we echt pogingen ondernomen ADO Den Haag weer een gezonde huishouding en evenwichtig bestuur te bezorgen’, stelde De Bruijn. ‘We hebben ook lokale mensen uit het zakenleven benaderd om samen met de gemeente een meerderheid in aandelen te kopen van de club. Maar Knüppe en Van der Have hebben er nooit naar geluisterd. Het was eigenlijk al meteen duidelijk dat zij de aandelen en de macht bij Wang wilden laten.’
 
 
Rode cijfers
Anderhalve week geleden presenteerde de directie van ADO de jaarcijfers van het seizoen 2017/18. Daarop blijkt dat de club een negatief bedrijfsresultaat heeft van 3,1 miljoen euro. Manders kondigdeaan dat in de seizoenen 2018/19 en 2019/20 United Vansen zal moeten bijspringen om de financiële gaten te dichten. ‘Maar we zijn op de goede weg’, aldus Manders. ‘Het verlies valt anderhalf miljoen lager uit dan verwacht en de omzet groeit. We hebben ons als doel gesteld binnen drie, maximaal vier jaar ADO in de zwarte cijfers te krijgen.’
 
 
VI vindt het nog maar de vraag of UVS dezelfde mening heeft over de 'ingecalculeerde' verliezen.
Net zoals Wang en UVS niet op de hoogte waren van het verlengen van het contract met hoofdsponsor Cars Jeans was men ook niet op de hoogte van de publicatie van de jaarcijfers.
 
 
VI vindt verder dat er de afgelopen jaren te vaak de term cultuurverschillen werd aangehaald als het ging over de moeizame relatie van ADO Den Haag en de Chinese eigenaar. De kiem van alle problemen zou liggen in een tekortschietende dagelijkse bedrijfsvoering en de daaruit vloortvloeiende financiële perikelen. Oorzaak zou volgens het voetbalblad miscommunicatie en een totaal gebrek aan synergie tussen UVS en de Nederlandse bedrijfsleiding van ADO Den Haag zijn.
 
 
Stijging salarissen ondanks verliezen
Bij het bestuderen van de jaarcijfers valt VI behalve het ontstaan van een negatief resultaat ook iets anders op. Terwijl de verliezen opliepen zijn de personeelskosten (salarissen van de spelers) toegenomen.  Van 7,6 miljoen in 2014 naar 10,5 miljoen euro in het seizoen 2017/18. Terwijl in het seizoen 2016/17 een verlies van ruim drie miljoen euro werd geleden, gingen de salarisuitgaven in het seizoen 2017/18 toch anderhalf miljoen euro omhoog. ADO Den Haag komt ondanks die negatieve bedrijfsresultaten niet in liquiditeitsproblemen omdat United Vansen met agiostortingen en een achtergestelde lening bijspringt.
 
 
* ADO Den Haag heeft sinds het voorjaar van 2017 Ben Knüppe en Job van der Haven over de vloer, die door de Ondernemingskamer zijn aangesteld als toezichthouders. Knuppe declareert 800 euro per uur, terwijl het uurtarief van Van der Haven 450 euro bedraagt. In de jaarrekening van 2017/18 zijn hun declaraties echter niet opgenomen onder de ‘beloning bestuurders’. Als reden wordt door de directie opgegeven dat gebruik wordt gemaakt van de laatste volzin in artikel 2:383 lid 1 BW, namelijk: ‘Een opgave die herleid kan worden tot een enkele natuurlijke persoon mag achterwege blijven.’ Met andere woorden: het grote publiek hoeft niet te weten wat voor bedragen dit tweetal opstrijkt voor hun werkzaamheden. Om maar een idee te geven: dit seizoen wordt 700.000 euro uitgekeerd aan de ambtenaren van de Ondernemingskamer. Dat bedrag zal moeten worden opgehoest door United Vansen, het maakt deel uit van de totale storting van 1.800.000 euro die dit jaar moet binnen komen.
 
 
 
Lees het hele artikel in de papieren VI van deze week