volg adofans op ....
volg adofans op Twitter volg adofans op Facebook volg adofans via RSS Join adofans op linkedin Join adofans op instagram
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 AJA 3 3 0 0 9
2 HEE 3 3 0 0 9
3 FEY 3 2 1 0 7
4 TWE 3 2 1 0 7
5 PSV 3 2 1 0 7
6 VIT 3 2 0 1 6
7 UTR 2 1 1 0 4
8 ZWO 3 1 1 1 4
9 WII 3 1 1 1 4
10 VVV 3 1 1 1 4
11 HER 3 1 1 1 4
12 GRO 3 1 0 2 3
13 AZA 2 0 2 0 2
14 EMM 3 0 1 2 1
15 FOR 3 0 1 2 1
16 ADO 3 0 0 3 0
17 RKC 3 0 0 3 0
18 SPA 3 0 0 3 0
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
het vaderland

Datum plaatsing: 19-07-1936 14:07:00

Verlaat A.D.O. het Zuiderpark voor Wassenaar?


De voetbal vereeniging A.D.O. koestert groote plannen! Het bestuur wil niet meer of minder da aan de eerst volgende algemene vergadering voorstellen om over te gaan tot den aankoop van een eigen sportterrein in Wassenaar.


Een  sportterrein, waarop dan een behoorlijke en in verband met den grooten aanhang de vereeniging, doelnmatige accomodatie zal verrijzen.

Worden deze plannen verwezenlijkt, waarop groote kans schijnt te bestaan, dan beteekent dit voor de gemeente Den Haag een groot verlies. 
A.D.O. toch is de een der voetbal vereenigingen welke in de Residentie numerieke de grootste aanhang telt. Dat Beteekent voor de gemeente Den Haag allereerst een derving van de vermakelijkheid belasting van om en nabij de 4000 gulden. Daarnaast verliest de stichting Sport- en Speelterreinen, een gemeentelijk instelling,  een zeer belangrijk bedrag aan huurderving. Dat, naar men ons meedeeld 8 á 9000 gulden bedraagt.


Aan de andere zijde zou het verhuizen van A.D.O. naar  Wassenaar een uitkomst kunnen beteeken voor V.U.C.  Immers indien de aan het werkfonds door de gemeente voorgelegde plannen doorgang vinden, waaronder valt een verdubbeling van de Schenkkade aan de overkant van de Schenk, dan zou eerlang het V.U.C.-terrein aan de Schenkkade moeten verdewijnen. Indien dus A.D.O. mocht verhuizen, komt er voor V.U.C. een mooie gelegenheid, zich via het huidige A.D.O.-terrein tijdig zeker te stellen.

Van andere zijde vernemen wij nog dat het huurcontract  tusschen de Stichting Sport en Speel terreinen en de vereniging A.D.O.  het volgend jaar ten einden loopt. Tot dusver zijn van de zijde van A.D.O. nog geen onderhandelingen voor de verlenging van het huurcontract met de Stichting heeft aangeknoopt


Van Gemeentewege zou het- hetgeen zeer te begrijpen is- ten zeerste betreurd worden indien A.D.O. onze stad zou verlaten, afgescheiden nog van de belangrijke derving aan inkomsten, A.D.O. toch is een uitgesproken volksclub en men acht het aan grooten twijfel of de A.D.O. aanhang, welke toch grootendeels in de onmidelijke omgeving van het Zuiderpark woont, bereid zal blijken A.D.O. naar het verre Wassenaar te volgen. Ook al is de tram vebinding nog zoo gunstig.